Mitä on Esoteerinen Astrologia?

Sielun suunnitelman  paljastaja – Esoteerinen astrologia

Ensin Julkaistu Ultra Lehdessä 2019

 

Henkistä polkua kuljettaessa Sielun motiivien ja tarkoituksen ymmärtäminen on tärkeää.  Itse asiassa voidaan sanoa, että henkinen kehitys perustuu ajatukseen, että Korkeampi Itse (Sielu) pyrkii opastamaan meitä tietyssä kehitysvaiheessa, jolloin Sielun valo säteilee kauttamme ja kehottaa meitä sopeutumaan sen jumalalliseen tarkoitukseen ja suunnitelmaan.

 

Miten voimme varmistua siitä, että polku, jota kuljemme on uskollinen Sielulle? Onko meillä keinoja löytää vastauksia? Nämä kysymykset ovat oleellisen tärkeitä ja niitä tulee esittää säännöllisesti. Vastauksia ja oivalluksia näihin kysymyksiin voidaan löytää monilla eri tavoilla. Esimerkiksi meditaation, unien, tarot-korttien tai monien muiden menetelmien avulla voimme saada ohjeistusta matkallemme. Esoteerinen astrologia on mitä syvällisimpiä vastauksia antava menetelmä, vaikka sitä tunnetaan suhteellisen vähän henkisissä piireissä.

 

Tämän artikkelin tarkoitus on esitellä lukijalle esoteerisen astrologian perusasioita ja antaa käsitystä tavoista, joilla voidaan tarkastella Sielun matkaa ja sen suunnitelmaa kunkin eläinradan merkin kautta.

 

On tärkeää huomioida, että esoteerisen astrologian ei ole tarkoitus korvata perinteistä astrologiaa, vaan aivan päinvastoin. Esoteerinen astrologia täydentää perinteistä astrologista lähestymistapaa.  Se on aivan kuin “pallon” tai ympyrän toinen puoli, jolla on varsinaista arvoa tarkasteltaessa tietoisesti henkisellä polulla olevan henkilön astrologista karttaa.

 

Tavalliselle ihmiselle perinteinen astrologia itsessään on aivan riittävä silloin, kun autetaan ihmistä lukuisissa jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa. Mutta silloin, kun ihminen on ehdottomasti tietoisesti ja harkitusti polulla, esoteerinen astrologia tarjoaa paljon syvällisempiä merkkejä mitä tulee yksilön henkisen elämän laadun ja tietoisuuden laajentumiseen.

 

Aiheen esitteleminen tässä artikkelissa pitää rajata vain tiettyihin ominaisuuksiin, missä esoteerinen astrologia eroaa perinteisestä astrologiasta ja millä tavalla se voi osoittaa yksilön henkisen luonteen ja tarkoituksen. Astrologia (sekä perinteinen että esoteerinen) on äärimmäisen monisäikeinen tiede. Kuitenkin hieman ristiriitaisesti ajateltuna, samalla kun se on monisäikeinen sen kaiken takana on syvällinen ja yksinkertainen totuus ja periaate. Tässä artikkelissa keskitymme juuri tuohon yksinkertaisuuteen eli tarkastelemme esoteerisen astrologian neljää merkittävää tekijää:

 

 1. Astrologisen merkin esoteerista tarkoitusta
 2. Auringon, kuun ja askendentin merkityksiä
 3. Esoteerisia planeettahallitsijoita (3 tasoa, tässä vain kahta niistä)
 4. Seitsemän Säteen jumalallisen ilmentymän käyttöä sielukeskeisessä astrologiassa

 

Astrologisen aurinkomerkin tarkoitus esoteerisesti tarkasteltuna

Perinteisessä astrologiassa merkeillä ajatellaan olevan tiettyjä luonteenpiirteitä, jotka vaikuttavat yksilön psykologiseen olemukseen. Jokainen kahdestatoista eläinradan merkistä on arkkityyppisesti määritelty. Otetaan esimerkiksi Härän merkki, johon liitetään esoteerinen mantra: Näen, ja kun silmä on avautunut, kaikki on valoa (tai valaistunutta).” Härän merkkiin kuuluu perinteisesti määrättyjä piirteitä. Esimerkiksi omapäisyys, itsepäisyys ja hedonistisuus, vain muutamia mainitaksemme.

 

Kuten jo huomasimme, Esoteerinen Astrologia ei hyljeksi perinteisen astrologian näkemyksiä. Sen sijaan se pyrkii ymmärtämään jokaisen merkin korkeampia laatuja. Sielun näkökulmasta katsottuna, Härkä liittyy kaikista merkeistä eniten persoonallisten halujen muuntamiseen henkisiksi tavoitteiksi, mikä  lopulta johtaa valaistuneeseen elämään.

 

Epäitsekkään halun voimalla Härkäyksilö oppii pidättäytymään taipumuksestaan toimia henkilökohtaisten halujensa pohjalta. Sen hän tekee suuntaamalla henkilökohtaiset halunsa korkeampiin päämääriin ja muuntamalla ne rakastavaksi aspiraatioksi käytännön tasolla. Tällä tavalla toimien ajan mittaan kolmas silmä (härän silmä) avautuu ja valaistuminen virtaa hänen elämäänsä. Tosiasiassa kyseessä on Buddhan merkki, sillä ikivanhassa tarussa meille kerrotaan, että Buddha syntyi, saavutti valaistumisensa ja kuoli juuri Härän merkissä, täydenkuun aikaan.

 

Samoin tiedetään, että Gautama Buddhan opetukset keskittyivät halujen muuntamisen tärkeyteen ja siihen, miten se tehdään kulkemalla vastakohtaparien välissä sijaitsevaa kultaista keskitietä (Noble middle Path).  Esoteerisesti Härkä on merkki, missä yksilön henkilökohtainen tahto (joka aktivoituu alemman itsen haluista) muunnetaan epäitsekkääksi päättäväisyydeksi ankkuroitua  Jumalan tahtoon maan päällä.

 

Tätä Härän merkki siis tarjoaa yksilölle, joka tietoisesti kulkee henkistä polkua. Tarkemmassa tutkiskelussa voidaan nähdä, että näillä korkeammilla Härän ominaisuuksilla on yhteys perinteisiin ja kauan tunnettuihin ominaisuuksiin. Yhtä kaikki, parasta on tarkastella merkin esoteerisia teemoja sen puhtaampina ilmaisuina, ja siitä syystä perustavaa laatua olevina ominaisuuksina, jotka perinteisesti liitetään kyseiseen merkkiin. Jokaisella eläinradan merkillä on syvempi tai korkeampi tarkoitus, jota esoteerinen astrologi käyttää tulkinnan pohjana yksilön elämän henkisiä tekijöitä tarkasteltaessa. Kunkin merkin esoteerinen tunnuslauseesta saa vihjettä sen tehtävästä ja tavoitteesta:

 

Oinas: ”Astun esiin ja hallitsen mielen tasolta”

 

Härkä: ”Näen, ja kun silmä on avautunut, kaikki on valoa.”

Kaksonen: ”Näen toisen itseni, ja toisen itseni himmetessä, kasvan ja loistan.”

 

Rapu: ”Rakennan valaistun talon ja asun siinä.”

 

Leijona: ”Minä olen se ja se minä olen.”

 

Neitsyt: ”Olen äiti ja lapsi – minä Jumala – olen materiaa.”

 

Vaaka: ”Valitsen tien kahden voimalinjan välistä.”

 

Skorpioni: ”Olen soturi ja palaan taistelusta voittajana.”

 

Jousimies: ”Näen päämäärän. Saavutan tuon päämäärän

ja näen seuraavan päämäärän.”

 

Kauris: “Olen kadonnut ylimaalliseen valoon, mutta käännän silti selkäni tuolle valolle.”

 

Vesimies: ”Olen elämän vesi, joka on ammennettu janoisille.”

 

Kalat: ”Lähden isän kodista, ja palatessani takaisin pelastan.”

 

Auringon, kuun ja askendentin merkitykset

Perinteisessä astrologiassa aurinko, kuu ja nouseva merkki ovat perusasioita astrologiselle tulkinnalle ja johtopäätöksille. Esoteerisen qstrologian suhteen tämä pätee myös. Kuitenkin esoteerinen astrologia tarkastelee jokaista osaa hieman eri näkökulmasta ja määrittelee niiden tärkeyden uudelleen. Ikivanhassa esoteerisessa filosofiassa (jota kutsutaan myös Ajattomaksi Viisaudeksi tai Trans-Himalayan viisaudeksi) näiden kolmen tekijän merkitykset määritellään seuraavasti:

 

Askendentti (nouseva merkki):                 Mahdollisuuksien merkki (tai mahdollisuuksien aurinko)

Aurinkomerkki:                                          Todennäköisyyksien merkki (tai todennäköisyyksien aurinko)

Kuumerkki:                                                Sielun vankila

 

Näiden kuvausten perusteella voidaan päätellä, että askendentti (nouseva merkki) on ensisijalla pyrittäessä ymmärtämään yksilön elämässä olevia henkisiä mahdollisuuksia. Perinteisesti askendentti liitetään yksilön egon ilmaisuun, ulkonäköön ja fyysiseen kehoon. Esoteerisessa astrologiassa näitä tekijöitä tarkastellaan myös korkeammasta näkökulmasta. Siitä syystä askendentti ei ainoastaan liity henkilön fyysiseen muotoon, vaan myös hänen henkiseen muotoonsa”. Askendentti hallitsee kausaalikehoa, joka on se muoto, jonka kautta Sielu toimii ja on sen asuinsija tai koti. Kausaalikehossa piilee avain Sielun inkarnaatiotarkoituksen ymmärtämiseen. Tästä syystä askendentti on niin tärkeä esoteerisessa astrologiassa. Tosiasiassa se paljastaa Sielun kehityksen korkeammat mahdollisuudet.

 

Henkisestä näkökulmasta katsoen ei aurinkomerkki, vaan askendentti, on kaikkein tärkein tarkasteltava merkki. Se on se merkki, mitä kohti olemme menossa ja, jonka ominaisuuksia meidän tulee kultivoida. Aurinkomerkki on kuitenkin myös äärimmäisen tärkeä, sillä se antaa vihjeen yksilön persoonan ilmaisutavasta. Se on todennäköisyyksien merkki, missä ihmisen aurinkomerkin energiat ja taipumukset (perinteisesti ymmärrettynä) ilmenevät todennäköisimmin.

 

Pohjimmiltaan aurinkomerkki viittaa persoonallisuuteen eli instrumenttiin, jota Sielu käyttää ilmentääkseen itseään. Kuitenkin voidakseen toimia menestyksekkäästi, täytyy alempi persoona (aurinkomerkin taipumukset) kesyttää. Persoonan täytyy luovuttaa auktoriteettinsa ‘Korkeammalle Itselle. Toisin sanoen aurinkomerkin (persoona) täytyy taipua askendentin (Sielu) tahtoon. Kuumerkki on toisaalta Sielulle väistämätön kohtalo. Esoteerisesti tulkittuna, kuumerkki viittaa tiedostamattomien taipumusten summaan, joka estää Sielua ilmentämästä itseään yksilön elämässä. Vertauskuvallisesti kuumerkki pitää Sielua vankinaan. Se edustaa henkisiä rajoitteita ja haittatekijöitä, jotka tulee jalostaa henkisen kasvun mahdollistamiseksi. Nämä rajoittavat ominaisuudet ovat kuumerkin negatiivisia ominaisuuksia (perinteisesti katsottuna).

 

Tarkastellessamme näitä kolmea tekijää, voimme havaita hämmästyttävän transformaatiodynamiikan. Askendentti paljastaa Sielun piilossa olevan tarkoituksen. Tuon tarkoituksen menestyksellinen ilmentäminen edellyttää, että yksilö pidättäytyy itsekkäistä taipumuksistaan, jotka aurinkomerkki synnyttää. Sen hän tekee vaalimalla aurinkomerkin tarjoamia korkeampia laatuja. Lisäksi hänen täytyy analysoida kuumerkkinsä ja tunnistaa sen negatiiviset taipumukset ja löytää keinot niiden jalostamiseksi. Tämä on mahdollista saavuttaa tulemalla tietoiseksi näistä taipumuksista. Sen jälkeen on mahdollista löytää keinot, miten jalostuneet ominaisuudet valjastetaan toisten ihmisten palvelemiseksi ja auttamiseksi.

 

Esoteeriset planeettahallitsijat

Kunkin merkin planeettahallitsijaa voidaan pitää sen energeettisenä edustajana. Sellaisenaan askendentin, aurinko- ja kuumerkin hallitsijoita voidaan pitää keskeisinä tekijöinä esoteerisessa tulkinnassa. Perinteisten hallitsijoiden lisäksi esoteerinen astrologi käyttää planeettahallitsijoiden korkeampaa tasoa syntymäkarttaa tulkitessaan. Näitä hallitsijoita kutsutaan esoteerisiksi hallitsijoiksi, ja ne  edustavat niiden hallitsemien merkkien korkeampia ominaisuuksia. Esimerkiksi Kaksosten merkin perinteinen hallitsijaplaneetta on Merkurius, mutta sen esoteerinen hallitsija onkin Venus. Esoteerinen astrologi tulkitsee karttaa esimerkiksi käyttäen askendentille esoteerista hallitsijaa, mutta  aurinko- ja kuumerkkien perinteisiä hallitsijoita. Askendentin esoteerisen hallitsijaplaneetan sijainti kartalla paljastaa olosuhteet, missä henkinen kehitys voi tapahtua. Siksi sitä pidetään koko kartan hallitsijaplaneettana. Aurinkomerkin hallitsija ja sen sijainti antaa syvempää ymmärrystä yksilön nykyisen egon tarpeista. Siitä löytyy vihje ihmisen reagointitavasta (tai sen puutteesta) suhteessa Sieluun. Kuumerkin hallitsija viittaa yksilön vaistonvaraiseen menneisyyteen (vanhaan, joka jo osataan) sekä transformoitaviin ominaisuuksiin.

 

Jumalallisen ilmentymän Seitsemän Sädettä

Perustavaa laatua oleva ajatus Ajattomassa viisaudessa on, että kaikki luotu pohjautuu seitsemän suuren energiavirran vuorovaikutussuhteisiin. Nuo Seitsemäksi Säteeksi kutsutut energiat virtaavat aurinkokuntaamme kosmoksesta ja ovat edellytyksenä elämälle Maaplaneetallamme. Säteet ovat seitsemän voiman edustajia ja ilmentävät meille jumalallisuuden seitsemää laatua, olivatpa ne sitten äänen, värin, tuoksun, maun tai jossain muussa muodossa ilmeneviä. Jokaisella säteellä on ominainen luonteensa ja siksi ne varustavat ihmiskunnan erilaisilla hengen ominaisuuksilla. Säteiden nimet paljastavat tietoa kunkin säteen luonteesta:

 

I                     Jumalallisen Tahdon ja Voiman Säde

II                    Rakkauden ja Viisauden Säde

III                    Abstraktin Älyn ja Aktiviteetin Säde

IV                   Harmonia Konfliktin kautta -Säde

V                    Konkreettisen Tiedon ja Tieteen Säde

VI                   Idealismin ja omistautumisen Säde

VII                  Seremoniallisen järjestyksen ja magian Säde

 

Yksinkertaistettuna nämä Seitsemän Sädettä virtaavat aurinkokuntaamme Otavan ja 7 ns. pyhän planeetan kautta. Jokainen säde ilmentää itseään merkkien kautta. Kuten alla olevassa luettelossa voimme nähdä, toiset merkit välittävät vain yhden säteen kun taas toiset säteilevät kahta tai kolmea sädettä. Yksilön säderakennetta pidetään karttatulkinnassa tärkeänä tekijänä.

 

Säteet virtaavat merkkien kautta seuraavasti:

I Säde            Oinas, Leijona, Kauris

II Säde           Kaksonen, Neitsyt, Kalat

III Säde          Rapu, Vaaka, Kauris

IV Säde          Härkä, Skorpioni, Jousimies

V Säde          Leijona, Jousimies, Vesimies

VI Säde          Neitsyt, Jousimies, Kalat

VII Säde         Oinas, Rapu, Kauris

 

Muita tekijöitä

Esoteerisessa astrologiassa tarkastelun kohteita ovat mm. karttaympyrän kaksi pyörimissuuntaa, perinteisten ja esoteeristen hallitsijaplaneettojen lisäksi ns. hierarkiset hallitsijat, pyhät ja epäpyhät planeetat, dekanaatit, 3 suurta konstellaatiota: Otava, Sirius ja Pleiadit ja kolmioiden tiede sekä ns. verhoamiskäsite (esim. Kuu verhoaa toisen planeetan).

 

Tässä artikkelissa käsitellyn esoteerisen astrologian takana on jo aiemmin mainittu Ajaton viisaus sekä ‘Esoteric Astrology’ -kirja, joka on syntynyt telepaattisen yhteistyön tuloksena tiibetiläisen mestari D.K:n (Djwhal Khul) ja Alice A. Baileyn välillä samoin kuin koko 24 kirjan sarja, joka koostuu Trans-Himalayan viisaudesta. Tuota tietoa saimme jo H.P.B. Blavatskyn kautta ennen Baileya ja vuoden 2025 tienoilla odotetaan uutta tietopakettia ilmestyväksi ihmiskunnalle. Mainitsemisen ansaitsee erityisesti myös kirja The Labours of Hercules, jossa yhdistetään mytologinen sankarihahmo Herkules ja hänen urotyönsä astrologisiin merkkeihin. Noiden tarinoiden kautta pääsee syvällisesti tutustumaan merkkien haasteisiin, niiden suuriin henkisiin mahdollisuuksiin sekä merkityksiin.

 

Yhteenvetoa lyhyesti

Kaikilla energioilla – eläinradan, systeemisillä ja planetaarisilla – on vaikutus elämäämme kaikissa muodoissa ja luomakunnissa. Mikään ei pääse pakoon noita säteileviä ja magneettisia vaikutuksia. Ihmiskunnan evoluution tavoite on tulla tietoiseksi näistä energioista, tunnistaa ne ja alkaa käyttää niitä. Esoteerinen astrologia selventää ja tutkii näitä tekijöitä ja toimii universaalista yksityiskohtaiseen, suurista energioista ja niiden lähteestä manifestaatioon.

 

Henkistä polkua kuljettaessa ei ole olemassa suurempaa päämäärää kuin elää yksilön oman Sielun tahdon mukaisesti. Kuten huomasimme yllä, on olemassa laaja kirjo tehokkaita menetelmiä, joiden avulla voidaan saavuttaa syvempi ymmärrys Sielusta ja sen tarkoituksesta. Yksi näistä menetelmistä on esoteerisen astrologian käyttäminen. Vaikkakin se on astrologiamuoto, joka on vasta lapsen kengissä, sillä on juurensa Trans-Himalajan Viisaudessa, ja monet pitävät sitä tulevana mallina astrologian kentällä yhdessä Seitsemän Säteen tieteen kanssa. Näistä kahdesta yhdessä käytetään nimitystä esoteerinen filosofia. Se on järjestelmä, joka tuo syvempää ymmärrystä eläinradan pyörään ja paljastaa korkeammat mahdollisuudet, joita jokainen astrologinen merkki tarjoaa. Kun Sielun tarkoitus on paljastettu ja sitä toteutetaan, niin silloin Sielu voi loistaa persoonamme kautta ja tulee tekemään niin vailla rasitteita.

 

Pyrkiessämme kohti yhä laajenevia tietoisuuden tiloja ja ykseyttä, olemme prosessissa, missä verho kerrallaan poistuu todellisen jumalallisuutemme edestä. Siitä, mikä on todellinen minämme eli Sielumme, jonka kautta lopulta tunnistamme itsemme ‘Yhdeksi’, monadiksi eli jumalalliseksi kipinäksi, joka asustaa meissä jokaisessa. Ihmishengen evoluutio toimii tietoisuutta laajentamalla paluumatkalla lähteeseensä, kuten tuhlaajapoika isänsä kotiin.

 

Kirjoittanut Heli Nuotio 11/2019

 

Lähdemateriaaleina on käytetty Alice A. Baileyn kirjaa Esoteric Astrology, William Meaderin alkuperäistä englanninkielistä artikkelia Esoteric Astrology ~ The Revealer of the Souls Intention ~ 16.3.2013, www.meader.org sekä Lori A. Smithin englanninkielistä artikkelia ‘The Essence of Esoteric AstrologyThe Career Astrologer -lehdessä, maaliskuu 2019.

 

Heli Nuotio

PhDe kand.

Graafinen suunnittelija, IT-kouluttaja

Medianomi AMK

MAT mainostoimittaja

 

 

Esoteerisen astrologian opettajani:

 

Michael Robbins, Nikas Nihlén,  Phillip Lindsay, Alan Oken, Matthew Alagich,

 

Astrologiaopintoja:

 

 • University of the Seven Rays’n esoteerisen filosofian 5-vuoden tohtorikurssi, Tanska
 • Pohjolan Valon järjestämiä kursseja esoteerisesta filosofiasta 15 vuoden aikana
 • Muita astrologiakursseja

 

Oma toiminta astrologiatyössä:

 

 • Kirjallisia käännöstöitä ja tulkkitoimintaa astrologiaan liittyen
 • Astrologiakursseja ja luentoja mm. Espoon työväenopistossa esoteerisen astrologian peruskurssi, Helsingin aikuisopistossa Seitsemän säteen kurssi
 • Esoteerisen astrologian perusteet -kursseja

 

Tulkinnat:

 

 • Lukuisia sekä kirjallisia että suullisia karttatulkintoja
 • Tarot-tulkintoja

 

Yhteystiedot: astrolotus@gmail.com, astrolotus.fi

Kommentoi