Kartallasi villit ja vapaat, irrallisten planeettojen arvoitukset

Astrologilta kysytään usein, miten irrallinen planeetta määritellään. Tästä löytyy myös erilaisia näkemyksiä kuinka kapeita aspekti orbeja (aspektien tiukkuus) tietyissä aspekteissa käytetään. Ptolemaioksen perinteisten aspektien käyttö voi olla yksi tapa määritellä tätä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ainoastaan planeettojen väliset aspektit huomioidaan ja esimerkiksi asteroidit ja akselit jätetään pois tästä laskuista. Jos ajatellaan, että aspekti on ainutlaatuinen suhde planeettojen välillä, voi planeetta ilman aspekteja tuntua vaikealta tulkita tai kohdata. Näkemys, että planeetta ei siinä tapauksessa olisi niin tärkeä, on kuitenkin suuri aliarviointi ja monesti tilanne on karmallisesti itseasiassa päinvastoin. On myös erilaisia astrologisia menetelmiä, joita voidaan käyttää näiden irrallisten planeettojen ymmärtämiseksi, esimerkkinä voidaan mainita planeetat, jotka ovat toistensa hallitsijamerkeissä tai keskipisteet. Joten apua tulkintaan on saatavana.

Jos kartalla on useampia irrallisia planeettoja, voidaan niiden katsoa tuovan henkilöön Pluto- ja skorpionimaista energiaa, samoin kun perääntyvien planeettojen kohdalla.  Tällaisella irrallisella, eli integroimattomalla planeetalla on usein karmallinen luonne. Se testaa ihmistä tämän inkarnaation aikana siitä miten hän käyttää kyseisen planeetan energioita. Niitä voi aina käyttää sekä positiivisesti tai negatiivisesti eli ihmisen tulee itse etsiä oikeanlaista toimintamallia, saadakseen planeetan energiat toimimaan tasapainoisesti. Haaste on siinä, että tämä irrallinen/aspektiton planeetta ei saa apua muilta planeetoilta, eikä se näin ollen voi toimia niiden kanssa yhteistyössä. Jos henkilöllä on kartallaan paljon irrallisia planeettoja, se ilmenee käytöksessä yleensä rajojen ja joskus myös kontrollin puutteena sen planeetan kyseisessä teemoissa. Tällainen henkilö saattaa sitten etsiä tai tarvita ulkopuolisia rajoitteita esimerkiksi muiden ihmisten tai kautta.

Tässä inkarnaatiossa integroimaton planeetta kylvää siemenen, jonka sadon saa korjata vasta seuraavassa elämässä. Se miten tämän energian kanssa nyt toimii, vaikuttaa tulevaan elämään. Aspektoimatonta planeettaenergiaa voidaan elää laidasta laitaan ja kultaisen keskitien löytäminen kyseisten planeettojen asioissa on usein vaikeaa. Esimerkiksi tällainen Saturnus voi ilmetä äärimmäisenä kurinalaisuutena ja toisessa hetkessä täydellisenä itsekontrollin puutteena. Esimerkiksi Ranskan Aurinko Kuninkaalla Louis XIV:sta oli irrallinen Aurinko. Kohtuun oppiminen on tässä tapauksessa yksi tämän elämän keskeisimmistä teemoista.

Irrallisen Auringon edustaja ”Aurinkokuninkaan” kartta

Karmallisessa mielessä voi ajatella, että ihmiseltä on otettu pois valinnanvara ja mahdollisuus käyttää tätä kyseistä planeettaenergiaa helposti tässä elämässä. Ihminen saattaa myös joutua tilanteisiin, jossa muut ihmiset rajoittavat häntä tai tai pistävät kuriin aspektoimattoman planeetan, ja irrallisen planeetan energia tulee henkilön elämään tätä kautta. Esimerkiksi Saturnuksen suhteen, henkilö voi syntyä erityiseen ankaraan perheeseen tai mennä naimisiin sellaisen henkilön kanssa, joka asettaa tiukkoja rajoja.

Irrallinen planeetta edustaa puhdasta energiaa siinä huoneessa ja merkissä, missä se sijaitsee kartalla. Muut planeetat eivät vaikuta siihen tai haasta sitä aspektien kautta, eikä se ole osa mitään merkittävää suurkuviota kartalla. Tämä tekee siitä tavallaan näkymättömän muille osille. Astrologi Janis Huntley vertaa tätä planeettaa villieläimeen, joka voi liikkua vapaasti luonnossa ilman ihmisen puuttumista oli kyse sitten rajoituksista tai avusta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että planeetan on tavallaan karaistava itsensä. Sen on ”opittava” elämään tavalla, jolla se luonnollisesti ilmaisi itseään. Voidaan ajatella, että tällainen planeetta sisältää erityisen ”puhdasta” energiaa, joka tulisi ilmaista parhaalla mahdollisella tavalla tässä elämässä. Siksi nämä planeetat liittyvät karman oppiläksyjen viimeisiin vaiheisiin, joita meillä on syntymäkartalla.

Astrologi Bruno Huberin menetelmän mukaan irrallinen planeetta ei ole luonnollinen osa ihmisen tietoisuutta ja voi siksi aiheuttaa ongelmia. Ilman aspekteja planeetta on erillään muista eivätkä ympäröivät planeetat vaikuta siihen, ei negatiivisesti eikä myönteisesti, ja siksi planeetta voi olla “vapaasti oma itsensä”. Yksilön kannalta tämä voidaan kuitenkin kokea mysteerinä. Huber ehdottaa, että irrallista planeettaa tulisi tutkia nelijakoisen järjestelmän avulla:

1)    Puhtaasti aineellinen taso. Oletamme tässä, että planeetan olemassaoloa ei edes tiedetä. Se toimii kokonaan omavaltaisesti automaattisten mekanismien kautta, ja siksi se nähdään enimmäkseen ulkopuolisena.

2)    Tunnetaso. Planeetan koetaan olevan jonkinlainen epäonnistuminen tai vika, joka tulee esiin ristiriitaisissa tilanteissa. Jotakin puuttuu ja henkilö on tästä tietoinen, joten integraatioprosessi voi alkaa.

3)    Mielen taso. Planeetasta on riittävästi tietoa, jotta sitä voidaan käyttää vapaasti ilman, että muut ympäröivät kartan tekijät vaikuttavat siihen, mikä näyttää toimivan monissa kartoissa.

4)    Henkinen taso. Kyky ottaa irrallisen planeetan informaatio ja syvempi tieto käyttöön saavuttaakseen suurempaa hyvää. Voidaan ajatella, että päästyään tähän vaiheeseen henkilö osaa käyttää irrallisen planeetan valovoimaa.

Karen Hamaker-Zondag mainitsee joitakin tärkeitä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon irrallisen planeetan tulkinnassa. Hänen mukaansa voidaan lähteä liikkeelle planeetan perusominaisuuksista, mutta pitäen mielessä, että niitä ilmaistaan ​​äärimmäisellä tavalla tässä elämässä. Irrallisesta planeetasta tulee tavallaan ”identiteetitön” voidakseen löytää taas itsensä tietyissä hetkissä. Tähän liittyy yleensä myös etsintä tai epävarmuuden tunne planeetan teemoista. Se voi ilmetä ”nälän tunteena” niiden aiheiden ympärillä, joita planeetta kartalla edustaa. Esimerkiksi irrallisen Auringon kohdalla voi kyseessä olla valtava ja jatkuva minuuden etsiminen ja korostunut tarve tulla nähdyksi. Samanaikaisesti voi esiintyä tiettyä itsepäistä asennetta aurinkoteemojen ongelmissa, kuten suhteessa auktoriteetteihin. Irrallinen planeetta voi myös liittyä monimutkaisiin kohtalonomaisilta vaikuttaviin tilanteisiin, jotka henkilö kokee vaikeiksi tai mahdottomiksi ratkaista. Esimerkiksi henkilöstä, jolla on kartallaan irrallinen Saturnus saattaa suvun jalanjälkien seuraaminen perheyrityksessä tuntua mahdottomalta tehtävältä ja tästä voi koitua perheeltä myös seuraamuksia. Tällaiset planeetat voivat herättää meissä ajatuksia, kuten ”elämä rankaisee minua” tai ”miksi näin tapahtuu minulle?”

Joskus planeetan energia voi olla niin voimakasta, että henkilön persoona saatetaan jopa sekoittaa irrallisen planeetan energiaan, kuten esimerkiksi irrallisen Auringon tapauksessa. Henkilö voi vaikuttaa hyvin leijonamaiselta, vaikka kartalta ei muuten löytyisi vahvoja leijonapiirteitä. Ihmiset, joilla on irrallisia planeettoja, ovat usein ylipäätään hyvin itsenäisiä ja individualistisia. He ovat joutuneet ja tottuneet käyttämään tätä irrallista energiaa ilman muiden planeettojen apua ja he haluavat jatkaa samalla tavalla. Tämä voi myös antaa näille henkilöille taisteluhenkeä. He yleensä tietävät jo varhaisesta iästä lähtien, että heissä on jotain ainutlaatuista ja se erottuu varmasti riippumatta siitä haluavatko he vai eivät.

 

 

Lähteet:

Hamaker-Zondag Karen Drs., The Yod Book, Including a Complete Discussion of Unaspected Planets (Weiser Books; 1st Edition 2000)

Huntley Janis, Astrological Voids, Elements of Astrology (Element Books Ltd 1991)

Solar fire version 9

Urmas Maija: Käännökset ja muistiinpanot

Wiik Liisa; tekstinkäsittely

 

 

 

Kommentoi