Astrologia 22 Vuosisadalla?

Astrologia 22 Vuosisadalla?

ASTROLOGY IN THE 22nd CENTURY?

käännös kirjoittajan luvalla  Heli Nuotio

ensin Julkaistu ANS lehdessä

 

Australialainen tutkija-astrologi esittelee ajatuksiaan aiheesta ”Miten osoittaa, että Astrologia pitää paikkansa”

 

Sivuttaessa astrologiaa, tämän päivän kriitikot luottavat tuttuihin puheenaiheisiin. Ne tukeutuvat perusteisiin, joilla yleisöä ei pitäisi keinotella uskomaan astrologiaan, ja että se olisi minkäänlaisen luotettavan tiedon lähde.

 

Skeptikkojen kanta on, että väestöä pilkataan väärillä kertomuksilla, jotka voidaan helposti selittää todeksi. Heille astrologia on aina vaan peli, jolla voidaan huijata ihmisiä.  ”Se mitä luulet näkeväsi ei ole kuitenkaan se mitä tulet saamaan”, he sanovat.

 

Esimerkkinä Barnum efekti, joka määritellään taipumukseksi ottaa informaatio vastaan totena. Vaikkapa koskien luonnekuvauksia tai horoskooppeja jopa silloin, kun informaatio on lähes arvottoman epämääräistä. Samoin on sanottu, että astrologeilta neuvoja saavat ovat erityisen alttiita maagisen ajattelutavan tai kuvitteellisten yhteyksien tai valikoivan muistin tai vääränlaisen vakuuttelun yms. suhteen.

 

Tällaisessa keskustelussa totuuden etsijät ovat kuoppaisella tiellä. Australialainen tutkija-astrologi, Paul Westran kertoo uusimmassa kirjassaan Tiede 22. vuosisadalla: ”Miten osoittaa, että Astrologia pitää paikkansa” surullisen tarinan astrologista ja tosiuskovaisesta Rudolf Smitistä, joka eksyi ja maksoi kovan hinnan suhteestaan tämän ikivanhan tieteen kanssa.  Smitin tarina on erityisen kirvelevä, koska hän toistuvasti kääntyi kriitikosta astrologian puolestapuhujaksi ja päinvastoin.

 

 

 

Vastaan puhujien joukossa

 

Smit piti itseään vastaan puhujana, kun asiasta tietävä ystävä suostutteli häntä testaamaan astrologiaa ennen, kuin hylkäisi sen. Smit otti asian vakavasti ahkeruudestaan johtuen, ja lopulta hänestä tuli itseoppinut ammattiastrologi, joka kirjoitti monia artikkeleita aiheesta. Hän oli Hollannin ammattiastrologien yhdistyksen puheenjohtaja v. 1977, jolloin senaikainen paranormaaleihin  väittämiin keskittynyt tieteellisen tutkimuksen komitea (CSICOP), nykyinen ammattiskeptikkojen yhdistys Skeptinen tutkimuskomitea, hyökkäsi suoraan astrologisia väittämiä vastaan. Smit olisi voinut jäädä pois, johtuen äänekkäistä ja aggressiivisista kriitikkojen käyttämistä väittämistä, joilla he pyrkivät myrkyttämään julkisen mielipiteen lähteen astrologiaa vastaan. Westran kertoo, että hollantilainen astrologi kärsi kliinisestä depressiosta kolmen vuoden ajan, jolloin hänen elämänsä menetti merkityksensä astrologisen rakenteen murtuessa hänen mielessään. ”Oli musertavan selvää”, Smit kirjoitti julkaistussa artikkelissaan ”Tosi tarina – Astrologia – intohimoni, elämäni ja henkilökohtainen tuhoni”, että ”Astrologian ei tarvitse pitää paikkaansa. Yksistään se, että ollaan sydämellisiä ja välitetään, ajaisi saman asian”, hän totesi kyynisesti.

 

Westran kirjoittaa, että lopulta Smit pääsi takaisin älylliseen tasapainoon. Hän kiinnostui vielä kerran tieteestä ja viettikin viimeiset 30 elinvuottaan auttaen ihmisiä ymmärtämään ”virheitä, jotka ovat luonteenomaisia astrologialle.” Westranin mukaan astrologiatyyppi, jota Smit oppi ja hyljeksi ”on se staattinen, kohtalonomainen, vaaleansävyinen astrologia, jota käytetään kohtalon oraakkelina… Syntymäkartta on ensisijainen tekijä tässä mallissa, eikä siihen liity mitään muuta dynamiikkaa kuin miten transitoivat planeetat pommittavat fatalistisesti syntymäplaneettoja. Kyseisessä mallissa syntymäkarttasi planeetta-aspektit kuvastavat elämäsi pysyviä olosuhteita.”

 

ASTROLOGIAN PURKAMINEN

Viimeisimmässä kirjassaan Westran kuvaa meneillään olevaa tutkimusta progressoiduista synastriakartoista ja raportoi vaikuttavia tilastollisia tuloksia, jotka skeptiset kriitikot voivat helposti jättää huomioimatta perustuen tavallisesti käyttämiinsä väitteisiin. Hän korostaa tarvetta ”purkaa astrologia jotenkin todennettavaan ja testattavissa olevaan muotoon.” Hän antaa myös vakuuttavia todisteita astrologian tehokkuudesta.

 

Meneillään olevassa tutkimuksessa Westran osoittaa, että Venus, johon astrologit ovat kauan liittäneet rakkauden ja viehättävyyden, ilmenee vertailluissa olevien parien horoskoopeissa ennustettavissa olevalla tavalla – odotettua paljon useammin.

 

Vuosisatojen ajan astrologit ovat arvioineet parien yhteensopivuusmahdollisuuksia tarkkailemalla kuinka Aurinko, Kuu ja planeetat sopivat yhteen vertailussa olevilla kartoilla. Tämä prosessi, jota kutsutaan synastriaksi, pyrkii määrittelemään ovatko planeettojen välille muodostuvat astrologiset aspektit suosiollisia keskenään vai eivätkö.

 

Myös progressiot ovat olleet esillä jo pitkään. Astrologit käyttävät progressiokarttaa hahmottaessaan uusia aspekteja, jotka muodostuvat syntymäkartan ja progressoituneiden planeettojen välille yksilön syntymäkartalla, joka muuttuu ajan myötä. Astrologit käyttävät progressioita auttaakseen ihmisiä tapahtumien suhteen ja arvioimaan omaa edistymistään  elämässään. Mitä toimii ja mikä ei.

 

Progressiokartan tekeminen on suhteellisen helppoa. Astrologi laskee yksinkertaisesti eteenpäin päivien määrän, joka on sama kuin kuluneiden vuosien määrä henkilön syntymästä laskien ja näin saadaan syntymäkartta tälle päivälle.

 

Hieman hankalampaa on partnerin liittäminen mukaan. Westran yhdisti tutkimuksessaan synastrian progressioihin luodakseen ns. progressoidut synastriakartat. Kirjanpitäminen progressoiduista synastria-aspekteista on sellainen työ, johon tarvitaan pätevä tietokoneohjelma, joka tekee työn automaattisesti, hän sanoo.

 

Planeettojen progressointiin Westran käyttää menetelmää, jota astrologit kutsuvat toissijaiseksi progressioksi. Jokainen planeetta edistyy 360 asteen karttaympyrällä sen matkan, jonka se on kulkenut taivaalla yhdessä päivässä jokaisen vuoden ajan. Aurinko on edistynyt noin asteen vuodessa ja muut planeetat ovat edistyneet vaihtelevalla nopeudella, joka on niiden suhteellinen  kulkuvauhti ekliptikalla.

 

 

SUOSIOLLISET ASPEKTIT

Westran huomasi, että suhteen alussa progressoitunut Venus muodosti suosiollisen aspektin joko Aurinkoon tai Venukseen partnerin progressoituneella synastriakartalla useammin, kuin mitä voitaisi  pitää pelkkänä sattumana. Suosiollisiksi aspekteiksi hän nimeää yhtymän, 120 asteen kolmion ja 180 asteen opposition. Synastria-aspektit, jotka hän huomioi, olivat kosketukset miehen nataali Auringon ja naisen nataali Venuksen, miehen nataali Auringon ja naisen progressoituneen Venuksen, naisen progressoituneen Auringon ja miehen nataali Venuksen sekä naisen progressoituneen Venuksen ja miehen nataali Auringon välillä.

 

Pariskuntien synastriakartoilla nataali Venus ei näytä muodostavan pääaspektia Auringon tai Venuksen kanssa partnerin kartalla. Näin ei saata kuitenkaan olla asian laita 30 vuotta myöhemmin, jolloin pariskunta tapaa ensimmäistä kertaa. Progressoituneiden synastria-aspektien voidaan havaita muodostuvan dramaattisesti, liittyvän yhteen ja myöhemmin liikkuvat ulos orbista (vaikutusalueeltaan). Muodostuneet aspektit heijastavat tai vastaavat dramaattisesti romanttista kehitystä todellisten ihmisten elämässä, hän sanoo.

 

Westran sanoo huomanneensa ensimmäisessä tutkimuksessa, jossa oli mukana 1300 kuuluisaa pariskuntaa, että progressoidut aspektit Auringon ja Venuksen välillä esiintyivät suhteen alussa odotukset ylittävässä määrin. Hän määritteli todennäköisyydeksi tälle tulokselle 900 000 suhteen yhteen, sattumaa vastaan ja raportoi, että samanlaiset tulokset useiden pariskuntien kohdalla meneillään olevassa tutkimuksessa ovat kasvaneet yli 3000.

 

Westran uskoo, että kriitikoilla on huonot mahdollisuudet yrittäessään kumota nämä tukevat tulokset maagisena ajatteluna, kuviteltuina vastaavuuksina, väärinä uskomuksina, selektiivisenä muistina tai Barnum efektinä.

 

Viime vuosisadalla astrologi Charles E.O. Carter kirjoitti, että ”se on kardinaalinen sääntö, ettei mikään suunta voi johtaa siihen, mitä ei ole esitetty syntymäkartalla. Poikkeukset tälle ovat lähes olemattomat. Radikaali syntymähoroskooppi rajoittaa suuntaviivojen toimintaa epäilemättä.”

 

Westran sanoo, että hänen kokeilunsa toissijaisten progressoituneiden synastria-aspektien suhteen osoittavat, että hypoteesi on tai ei ole totta. Ihmissuhteita tarkkaillaan sekä suhteen alussa että lopussa, jolloin muodostuu joko positiivisia tai erottavia progressoituneita aspekteja; esimerkkinä miehen progressoitunut Aurinko suhteessa naisen progressoituneeseen Venukseen.

 

Westran pitää syntymäkarttaa ”ramppina elämäsi valtatielle”. Samalla hän uskoo, että ”vain pieni osa dynaamisesta progressoituneesta synastriahoroskoopista on jatkuvassa liikkeessä.”

 

Hän vertaa syntymäkarttaa paikallaan pysyvään jalkapallokenttään: ”Eläinrata on kuin jalkapallokenttä ja planeetat pelaajia siellä.  Jalkapallo-ottelussa katselet pelaajia etkä jalkapallokenttää, hän sanoo.

 

Westran loi ainutlaatuisen formaatin, jota hän kutsuu ”törmäyskartoiksi”, Sen avulla hän voi  dramaattisesti seurata progressoituneita synastria-aspekteja, jotka ilmenevät todellisten ihmisten elämässä.

 

 

KIRJAILIJASTA

Kirjoittanut Edward Snow

 

Edward Snow on Astrologian uutispalvelun päätoimittaja (ANS). Hän on entinen uutistoimittaja, tiedottaja ja PR-johtaja, joka on opiskellut astrologia monta vuotta.

No Comments

Post A Comment