Astrologinen Tutkimus Vahvistaa Suositun Psykologisen Testin Tulokset

Astrologinen Tutkimus Vahvistaa Suositun Psykologisen Testin Tulokset

 

Kirjoittanut: Edward Snow Postattu: 26.10.2017 Ensin Julkaistu ANS Astrological News Servicen sivulla
Käännös Heli Nuotio kirjailijan luvalla

Eysenckin Personality Inventory (EPI) (persoonallisuustesti) menee yksiin astrologien käyttämien elementtikuvausten kanssa tutkittaessa yksilöllisiä persoonallisuuden taipumuksia ja ominaisuuksia.
Eräs 21. vuosisadan astrologiatutkija vahvistaa persoonallisuuspiirteitä sekä älyä tutkivan teorian, jonka ovat kehittäneet eräät eniten lainatut 20. vuosisadan psykologian asiantuntijat. Brittiläinen astrologi Robert Currey on osoittanut tilastollisesti suoran yhteyden edesmenneen Hans Eysenckin kuvaaman persoonallisuuden ensisijaisten ulottuvuuksien ja ikivanhaa taitoa edustavan ja yksilön temperamenttia ja persoonan piirteitä kuvaavan astrologisen tiedon välillä.
Voidaan myös kenties sanoa, että professori Eysenckin työ vahvistaa sen, mitä astrologit ovat sanoneet jo todella pitkän ajan kuluessa (jo n. 2000 vuotta). Kesti vain jonkin aikaa selvittää tämä asia empiirisesti, Currey kuvailee.
Eysenck syntyi Berliinissä, mutta muutti Englantiin vuonna 1934 paetakseen Saksassa vallitsevaa natsivaltaa. Tuotteliaana kirjoittajana hän kirjoitti tuhansia artikkeleita ja lähes 100 kirjaa. Häntä pidettiin yleisimpänä psykologina tieteellisissä julkaisuissa. The Eysenck Personality Inventory (EPI) -psykologista testiä ovat käyttäneet sekä psykologit että terapeutit ympäri maailmaa arvioidakseen persoonallisuutta ja temperamenttia.
Syntyperäinen berliiniläinen kertoo, että häntä inspiroi ei astrologi vaan venäläinen psykologi Ivan Pavlov, kehittämään nelinkertaisen persoonallisuuden jakaumateorian, jota hän kuvaa tieteellisessä kirjallisuudessa. Pavlov tunnetaan paremmin koirakokeestaan, joka osoittaa, että koirat kuolaavat kuullessaan tutun kellon soivan.
Mutta astrologinen systeemi edelsi useita vuosisatoja molempia tiedemiehiä.
Artikkelissaan Correlationille, joka on Astrological Assosiation of Great Britainin julkaisu, Currey selittää, että Astrologiset horoskooppimerkit on ryhmitelty 4
peruselementtiin: tuleen, maahan, ilmaan ja veteen. Tulimerkkejä ovat Oinas, Leijona ja Jousimies. Maamerkkejä ovat Härkä, Neitsyt ja Kauris ja ilmamerkkejä ovat Kaksonen, Vaaka ja Vesimies. Rapu, Skorpioni ja Kalat ovat vesimerkkejä.

YLEISET PERSOONALLISUUSPIIRTEET

Astrologit ovat pitkään pitäneet kiinni ajatuksesta, että noihin neljään ryhmään jaetut merkit jakavat yhteiset persoonallisuuspiirteet. Esimerkiksi tulimerkkien edustajien sanotaan projisoivat aggressiivisuutta, he ovat hermostuneita, aktiivisia, optimistisia ja meneviä käytöstaipumuksiltaan. Maamerkit taas ovat hillitympiä, varautuneita, epäsosiaalisia, varovaisia ja luotettavia. Ilmamerkit ovat huomaavaisia, tasaisia, sosiaalisia ja puheliaita. Kun taas vesimerkit ovat herkkiä, vastuullisia, arkoja, ailahtelevaisia, passiivisia ja varautuneita.
Currey sanoo, että idea astrologisten elementtien jakamiseen neljään temperamenttityyppiin juontaa juurensa aina Hippocrateen ja muinaiseen Kreikkaan. Hänen muinainen mallinsa muodostaa perustan useille persoonatypologioille, joita psykologit käyttävät tänä päivänä.
Tuona aikana Pavlov sai pallon pyörimään opiskellessaan eläinten tahattomia reaktioita stressiin ja kipuun. Tyypit, jotka hän keksi olivat vahva, kiihkeä tyyppi, vahva tasapainoinen ja hiljainen tyyppi, vahva tasapainoinen ja eläväinen tyyppi ja heikko tyyppi. Hänen tutkimuksensa osoitti, että kaikki temperamenttityypit vastasivat ärsykkeisiin samalla tavalla, mutta eri tyypit vastasivat ärsykkeisiin samalla tavalla, mutta eri tyypit vastasivat eri aikoina.
Carl Jung perusti analyyttisen psykologian ja edisti ajatusta introvertista ja ekstrovertistä persoonallisuudesta. Eysenckin kuvaamana heidän nelinkertaiset persoonallisuustaipumuksensa sisälsivät myös ajatuksen ekstroverttiydestä ja introverttisydestä sekä lisäksi tunneperäisesti tasapainoisesta että neuroottisesta tyyypistä. Yksinkertaisesti Curreyn tutkimukset vahvistivat merkittävän korrelaation ekstraversion ja astrologisten tulimerkkien välillä, samoin kuin introversion ja maamerkkien välillä. Hän löysi samanlaista korrelaatiota astrologisten ilmamerkkien ja tunneperäisen tasapainoisuuden välillä. Kuitenkin vesimerkkien ja neurotismin yhteys jätettiin pois, oletettavasti koska ”Eysenck ei nähnyt vesiominaisuuksia samoin kuin astrologit.”

SAMALLA SIVULLA

Currey käytti tietoa aikaisemmin epäonnistuneesta tutkimuksesta osoittaakseen, että Eysenck ja perinteiset astrologit olivat suurelta osin samalla sivulla. Tiedon kerääjät olivat tunnettu astrologinen kriitikko Geoffrey Dean Perthistä, Australiasta sekä hänen kollegaprofessorinsa Uuden Seelannin ja Queenslandin yliopistoista. Dean kollegoineen antoi psykologisen EPI-testin 1191 testattavalle, joista suurin osa asui eteläisellä pallonpuoliskolla.
Dean raportoi myöhemmin, että oli epäonnistunut löytämään todisteita, jotka olisivat tukeneet yhteyttä astrologisten elementtien ja EPI-testin tulosten välillä, mutta jakoi kuitenkin tiiminsä keräämät tiedot Curreyn kanssa. Sitä pidettiin ”armollisena eleenä, joka antoi meille tilaisuuden kokeilla erilaista lähestymistapaa,” sanoi astrologi.
Tilaisuutta ei heitetty hukkaan. Kokemus, joka auttoi ammattilaisia tunnistamaan, että ihmiset eivät aina helposti solju tunnistettaviin persoonatyyppeihin. Elämän prosessissa on kyse kontrasteista, monimutkaisuudesta, moninaisuudesta ja muutoksesta. Kuitenkin, ihmisillä on tapana näyttää käyttäytymistaipumuksiaan, jotka ilmenevät psykologisten testien aikana. Tai vastaavasti, kun astrologit laativat kartan tietylle, täsmälliselle syntymäpaikalle ja –ajalle.
Aivan kuten Eysenckin EPI-testi, syntymäkartta paljastaa elementtien ristiriitoja, jotka määrittävät meitä; keitä me olemme ja mitä meistä todennäköisesti tulee, ovat asioita, jotka kiinnostavat laajasti. Ihanteellisesti yksilön syntymäkartta osoittaa harmonista tasapainoa eri astrologisissa elementeissä sijaitsevien planeettojen välillä. Näin ei vain ole suurimmalla osalla meistä, suurimman osan aikaa.

Miten Aurinko, Kuu ja planeetat sijoittuvat syntymäkartalle kertovat tarinaa, joka muodostuu erilaisista ikään, sukupuoleen, kulttuuriin ja mahdollisuuksiin liittyvistä tekijöistä. Kuitenkin yksilölliset temperamenttitaipumukset, joita sekä astrologiset että psykologiset järjestelmät kuvaavat, ilmenevät kaikkien noiden läpi. Ekstrovertit sekä introvertit saattavat muunnella käyttäytymismallejaan, mutta eivät kuitenkaan voi muuttaa keitä perustaltaan ovat. Tosin, tietoisuuden kautta ihmisen on mahdollista työskennellä positiivisesti itsensä kanssa ja parantaa havaittuja elementaarisia ylilyöntejä tai puutteitaan.
Currey käytti äärimmäisiä esimerkkejä osoittaakseen tilastollisesti yhteyden astrologisten elementtien ja EPI-persoonallisuustestin välillä. Deanin ja hänen työtovereidensa kokoamista 1198 koehenkilön esimerkeistä Curreyllä oli käytettävänään vain tiedot 288 tapauksesta, joiden testitulokset ilmensivät mitä äärimmäisimmällä tavalla vähintään yhtä neljästä persoonallisuustyypistä. Hän vertasi ainoastaan kuvailevia avainsanoja, joita myös Eysenck käytti kuvatessaan introversio, ekstroversiota, tunneperäistä vakautta sekä neuroottisuutta, astrologien käyttämiin avainsanoihin, jotka liittyvät tuli-, maa-, ilma- sekä vesielementtien taipumuksiin.
”Tämä prosessi vaati tutkimusta kahteen astrologiseen teokseen, jotka oli kirjoitettu ennen kuin Deanin analyysi julkaistiin. Noita teoksia pidetään nykyään oppikirjojen klassikkoina. Ne ovat Robert Handin Horoscope Symbols (1981) ja Stephen Arroyn Astrology, Psychology and the Four Elements (1975),” hän sanoi.
Aiemmin tänä vuonna Currey kuvaili tutkimustaan Kepler konferenssissa Cape Canaveralissa, Floridassa kertoen käyttämistään teknisistä menetelmistä ja vertaillessaan korrelaatiossa käytettyjä avainsanojen kuvaamia ominaisuuksia.

VAKUUTTAVIA TULOKSIA

”Epäilemättä tutkimus perustuu periaatteelliseen antiikin oppiin astrologiasta. Kyse on neljän astrologisen elementin ja persoonallisuuden välisestä suhteesta, kuten sitä mitataan psykologisessa testissä. 99,6 prosentin varmuudella on mahdollista, että tuli/maa yhteyttä ekstrovertti/introvertti –määritelmään ei voitaisi toistaa satunnaisilla tekijöillä. Myös todennäköisyys maa/ilma-yhteydessä neuroottisuuteen/tunneperäiseen tasapainoon on 99.3 prosenttia.” hän sanoi.
Kuten huomasimme aiemmin, vesi on astrologisesti pariton astrologinen elementti Curreyn tutkimuksessa. Ken McRitchien yksi selitys asialle voisi olla, että EPI ei erottele persoonallisuuden ulottuvuuksia, jotka ovat yhteneviä syntymäkartalla psykologisiin tiloihin, jotka voivat olla väliaikaisia ja saavuttamattomia. Tästä syystä ei ollut mahdollista sovittaa vesimerkkejä mihinkään Eysenckin neljästä persoonallisuustyypistä. Näin useimmat astrologitkin ajattelevat.
Currey sanoo, että tutkimuksessa käytetty tiedonlähde on luotettava ja itsenäinen. ”Vaikka käytettiin vain äärimmäisiä esimerkkejä eri temperamenttityypeistä, tutkimus koskee tavallisia ihmisiä. Se tarkoittaa, että astrologit voivat käyttää informaatiota konsultaatioissaan, kun asiakkaalla yksi elementti on voimakas tai puuttuu kokonaan,” hän sanoi.

 

1 Comment
  • Dedra
    Posted at 01:12h, 13 maaliskuu Svara

    I found your internet site from Google and I need to say
    it was a great discover. Many thanks!

Post A Comment