Karma Astrologia Euroopassa

Karma Astrologia Euroopassa

VILKAISU EUROOPAN KARMALLISEEN ASTROLOGIAAN

Ensin julkaistu OPAn Career Astrologer lehdessä

Anne Sundell, Dip. Mispa MAIPA

Käännös: Heli Nuotio

 

1000-luvulla muslimit tulivat Eurooppaan ja toivat mukanaan kirjan, josta oli tuleva erittäin tärkeä astrologian kannalta katsottuna. Erään kuningas Alfonson miehen espanjaksi kääntämänä kirjan nimi oli ”El libro complico en los iudizios de las estrellas”. Se oli täydellinen kirja tähtien mysteereistä. Tuo kirja on todennäköisesti yksi vanhan espanjalaisen astrologiaperinnön vaikuttimista. Sen vaikutus on yhä nähtävissä Espanjassa perhehistorioita tutkittaessa. On huomattu, että kaikkien esi-isien syntymäkellonajat ja -päivämäärät on tallennettu yhteen satojen vuosien ajalta. Eurooppalaisesta astrologiasta voisi kirjoittaa loputtomasti mielenkiintoisia tarinoita, mutta tämä artikkeli keskittyy vain muutamiin erilaisiin karmisessa astrologiassa nykyään käytettäviin menetelmiin. Lisätietoa näiden asioiden historian taustalla olevista asioista löydät artikkelin lopussa olevien linkkien kautta.

Kuunsolmukartta

 

Aloittakaamme edesmenneestä sveitsiläisestä astrologista Bruno Huberista (1930 – 1999). Hän  perusti astrologiakoulun, joka on eräs eurooppalaisen psykologisen astrologian haara tänäkin päivänä. Hän kehitti menetelmän, missä useita karttoja käytetään peileinä heijastamaan varsinaista syntymäkarttaa tavoitteena syvempi ymmärrys persoonasta. Huberin koulun tavoitteena oli päästä käsiksi ongelman aiheuttajaan sekä siihen liittyvään tiedostamattomaan käyttäytymismalliin. Huberin koulu toimii edelleen Barcelonassa, ja monia hänen kirjojaan on julkaistu viime aikoina uudelleen.

 

Yksi kartoista viittaa erityisesti karmiseen menneisyyteen. Kyseessä on kartta, jonka laskeminen perustuu Kuun solmuihin. Sitä kutsutaan solmukartaksi tai karmakartaksi. Tuossa kartassa voidaan nähdä miten henkilön aikaisempi, edellisistä inkarnaatioista peräisin oleva käyttäytyminen ilmenee jolloin sitä voidaan verrata syntymäkarttaan.  Solmukartta näyttää millaisia alitajuisia sidoksia henkilöllä on, jolloin päästään kiinni tietoon, joka kertoo sielun matkan syvyyksistä. Kun vertaamme tuota karttaa syntymäkarttaan, saatamme saada käsityksen millaiset menneisyydestä tulevat oppiläksyt ja kokemukset voivat vieläkin vaikuttaa meihin tässä elämässä. Kartta lasketaan käyttäen Kochin huonejärjestelmää ja kuten alla olevassa esimerkissä näemme, kartan merkit liikkuvat vastapäiseen suuntaan Radix-karttaan verrattuna.

 

 

Vertailussa syntymäkartta (vasen) ja karma kartta oikealla.

Solmukartalla on samoja aspektikuvioita kuin syntymäkartalla, mutta askendentti on asetettu syntymäkartan Yläsolmun kohdalle. Solmukartta muodostaa  peilin syntymäkartalle. Planeettojen asemat osoittavat elämänalueet, joissa sielulla on kokemusta edellisistä elämistä. Huoneasemat kertovat laaduista, joita sielu tuo mukanaan tähän elämään, usein nämä vaihtelevat melko paljon syntymäkartan asetelmista. Huberin menetelmät eroavat melko paljon tavanomaisesta astrologiasta, mutta viime vuosina niitä kohtaan on noussut kiinnostus, vaikka monet myös arvostelevat hänen menetelmiään.

 

Kuun vaiheet

 Saksassa on pitkä ja aito kiinnostus astrologiaa kohtaan ja vahvasti karmiseen astrologiaan liittyvä haara. Astrologi Claude Weiss tutki Uuden Kuun teemoja kirjasarjassaan Karmische Horoskopanalyse I ja II keskittyen erityisesti syntymää edeltävän karman ja Uuden Kuun karman väliseen yhteyteen. Yhdessä kollegansa Verena Bachmannin kanssa hän kehitti menetelmän, jossa syntymää edeltävä Uusi Kuu ja syntymän jälkeiset Uudet Kuut luovat järjestelmän, joka kertoo yksilön karmisesta matkasta läpi elämän. Tämä systeemi muodostuu neljästä vaiheesta, jotka lasketaan yksilöllisesti, jolloin ne korostavat tärkeitä käännekohtia. Näitä vaiheita kutsutaan Uuden Kuun jaksoiksi, joista jokainen on pituudeltaan 29 vuotta.

 

 

 

 

 

Esimerkki kartta karmisesta Uuden Kuun jaksosta henkilölle, joka on syntynyt 22.1.1979 klo 21.05 Vaasassa.

 

 

Tätä karttaa kutsutaan Uuden Kuun karmakartaksi. Siinä määritelty ennen syntymää ollut Uusi Kuu perustuu syntymäaikaan. Kartan katsotaan antavan tietoa energioista, joita sielu tuo nykyiseen elämään ajalta ennen syntymää. Aikajana, jolla tämä kartta toimii henkilön elämässä, antaa tietoa siitä, kuinka pitkän ajan karmiset asiat vielä vaikuttavat. Seuraavaa karttaa kutsutaan Uuden Kuun perhekartaksi. Se kuvaa aikaa, jolloin henkilö on altis velvoitteille koskien joko lapsuuden perhettä tai omaa perhettä. Kyse on ajasta jolloin perhekeskeisyys vaikuttaa vielä yksilöön voimakkaasti. Yleensä, mutta ei aina tämä kartta hallitsee keski-ikään asti, jolloin käännekohta alkaa.

Kartan jaksojen vaihtuessa henkilö kokee tavallisesti kuohuntaa tai jonkinlaista ylimenokautta, joka saatetaan kokea elämän käännekohtana. Usein ihmiset muistavat näitä aikoja melko selkeästi tai pystyvät kertomaan mitä tuon muutosajanjakson aikana tapahtui. Olen huomannut, että asiakkaat kertovat tavallista karummasta muutoksen tunteesta perheen Uuden Kuun ajanjakson loppupuolen aikana. Koska kyseessä ovat merkittävät ajanjaksot, muutokset tapahtuvat kuukausijaksojen ja jopa vuosien aikana. Sen takia on mahdotonta määritellä täsmällisesti päivää, jolloin jakso päättyy, vaikka kyseinen päivä voidaankin määritellä laskennallisesti melko tarkasti.

 

Kaksi edellistä Weissin ja Bachmannin systeemiin perustuvaa karttaa liittyvät henkilön omaan kehitykseen. Yksilöllisen Uuden Kuun jakson aikana sielu voi lopulta elää sen omien toiveiden ja päämäärien mukaisesti,  huolimatta muista. Perhevastuut ovat vähentyneet ja on aika toteuttaa omia päämääriä. Kyseinen jakso jatkuu viimeiseen muutoskauteen asti, joka voidaan nähdä Uuden Kuun transsendenttisesta kartasta. Tämä kartta kertoo viimeisestä jaksosta eikä sille voida määritellä loppumisen ajankohtaa, sillä se jatkuu elämän loppuun asti. Olen huomannut, että tällä kartalla saattaa olla samankaltaisuutta jakson päättymistä osoittavan Uuden Kuun karmakartan kanssa.

 

Erityskarmat

Ranskassa astrologi Irene Andrieu on tutkinut ja kehitellyt karma-astrologisia näkökulmia mielenkiintoisella tavalla. Elämäntyössään hän käsitteli Erityiskarmaa ja aspekteja, jotka osoittavat onko henkilöllä erityinen karminen tehtävä. Andrieun mukaan erityiskarma tarkoittaa, että sielu on tehnyt sopimuksen suorittaa määrättyjen elämänalueiden oppiläksyt, jotka mahdollisesti korostavat tiettyjä karmisia aiheita kyseisen elämän aikana. Hänen näkökulmansa perustuvat näkemykseen, että sielu päättää vapaaehtoisesti mitkä karmalliset tehtävät se valitsee suoritettavakseen. Kyseiset karmat ovat enemmän tai vähemmän haasteellisia ja sen vuoksi korostavat määrättyjä syntymäkartan teemoja.

 

Kartoilla ilmenevien, mutta harvinaisten erityiskarmojen määrittämiseksi on monia eri menetelmiä. Erityiskarmat joutuu laskemaan käsin. Andrieu painottaa myös Kuunsolmujen ja niiden hallitsijoiden tärkeyttä samoin kun niiden sijoittumismerkkien elementtejä. Hän pitää Kuunsolmujen huoneita jopa tärkeämpinä kuin merkkisijoittumista Placidus-huonejärjestelmän yksilöllisyydestä johtuen. Huone ilmaisee elämänalueen, millä ihmisen pitäisi ilmentää yläsolmun karmallista energiaa. Elementtejä tulkitaan kokonaisuuden muotona, joka johtaa solmujen synteesiin. Lisäksi Andrieu yhdistää Solmujen sijoittumisen hindulaiseen kastisysteemiin ja sen henkisiin merkityksiin.

 

 

Tämä toinen systeemi kertoo Kuunsolmujen hallitsijaplaneettojen tärkeydestä sekä niiden mahdollisista keskinäisistä aspekteista. Tarkastelemalla Solmujen hallitsijoita voit havaita, että ne muodostavat tiettyjä aspekteja keskenään. Esimerkiksi jos karttasi Neptunus on Yläsolmun hallitsija ja Merkurius taas on Alasolmun hallitsija, saatat havaita, että ne ovat yhtymässä keskenään. Tuo yhtymäaspekti solmujen hallitsijoiden välillä on merkki erityiskarmasta ja siihen liittyvästä asiasta, joka tulisi ratkaista tämän elämän aikana. Andrieu antaa yksityiskohtaista tietoa tutkimuksissaan näistä eri tyyppisistä karmoista, jotka ovat yhteydessä eri aspektien kautta kartalla.

 

Tyhjät kohdat ja Karma

 

Kartalta puuttuvat osat ovat myös olleet osa karma-astrologiatutkimusta. Englantilainen astrologi Janis Huntley on panostanut tähän aiheeseen. Hänen näkemyksensä koskien aspektittomia  planeettoja ovat mielenkiintoisia, sillä hän pitää niitä karmallisina lahjoina eli oppiläksyinä, jotka on jo opittu yhdessä tai useammassa aikaisemmassa elämässä.  Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista pudota kyseisen planeetan ansaan käyttämällä sen voimaa väärin tai menettämällä hallinnan sen ilmentämillä alueilla. Mikäli ihminen osaa käyttää energioita viisaasti, voi aspektiton planeetta olla siunaus ja voimavara, joka edustaa vanhaa, viisasta sielua, jolla on jotain jaettavanaan ympäröivälle maailmalle. Tällaiset integroitumattomat planeetat ovat myös melko harvinaisia. Huntleyn tutkimissa 400 syntymäkartassa vain 13:lla oli aspektiton Aurinko ja 7:llä aspektiton Kuu. Jotta planeetta katsotaan aspektittomaksi, se ei voi tehdä kuin korkeintaan yhden aspektin kolmen asteen orbin sisällä.

 

Tulkittaessa puuttuvia elementtejä, ne saattavat olla ylimitoitettuja kartalla. Sanotaan, että näin on usein asian laita. Kuitenkaan Huntley ei osta tätä teoriaa. Hänen mielestään ihmiset saattavat olla tietämättömiä puuttuvasta elementistä, jolloin tuon elementin ilmentäminen voi olla erittäin vaikeaa jollei jopa mahdotonta ilmentää millään tavalla. Mikäli asia johtuu karmallisesta tekijästä, voidaan tutkia Yläsolmua ja saada sieltä lisäselvitystä. Mikäli sekin sijaitsee samassa puuttuvassa elementissä, kyseessä voi olla vieläkin syvempi karmallinen tekijä.

 

Ei varmaankaan ole yllätys, että Hitleriltä puuttui vesielementti kartaltaan ja Bill Gatesiltä puuttuu maaelementti. Hitler ei hallinnut tunneluontoaan kun taas Gates pärjää hyvin maallisen  varallisuuden kanssa. Tästä huomaa, että toiset pärjäävat hyvin puuttuvan elementin kanssa, kun taas toiset eivät.

 

Karma ja ihmissuhteet

 

Inkarnoituville karmaa esiintyy eri muodoissa ja eri syistä. Usein näemme sieluyhteyden lähes ongelmattomana ja jumalallisena emmekä ajattele, että karman ollessa kyseessä, yleensä on myös työtä tehtävänä.

 

Englantilainen astrologi, Judy Hall on tutkinut karmallisten ihmissuhteiden erilaisia muotoja ja mainitaksemme joitakin niistä, voimme todeta, että kyseessä voi olla kaikenlaisia asioita selvitettäväksi, kuten: riippuvuutta, velvollisuuksia, rakkautta ja vihaa, syyllisyyttä, erityisiä tehtäviä, asenteita tai kostonhalua. Hall kuvaa erilaisia karmallisia yhteyksiä yksityiskohtaisesti kirjassaan Karmic Connections. Hän suuntaa mielenkiintonsa selvittämään ja ymmärtämään syitä miksi tietty sielu valitsee tietynlaisen kartan, sillä hän uskoo, että jokainen kartta on sovitettu yksilöllisesti jokaiselle sielulle.

 

Tätä voidaan tutkia myös silloin kun rakastumme päätä pahkaa johonkin. Karmalliset ihmissuhteet määritellään nopeaksi ja välittömäksi ihastukseksi, joka ei aina edes mahdu sosiaalisiin standardeihin. Tai välitön ihastuminen, jota ei voi ohittaa. Onko silloin jokin läksy opittavana?

 

Karma-astrologia alkoi Espanjasta ja on mennyt läpi eri Euroopan maiden. Sen on nähty kehittyvän erityismenetelmiksi ja sillä on oma paikkansa eri koulukunnissa. Ei niin, että ne olisivat toinen toistaan vastaan, vaan pikemminkin loistavasti täydentävät toisiaan.

 

Omassa työssäni käytän monia systeemejä ja olen huomannut, että asiakkailla, jotka hakevat neuvoja karma-astrologiasta, on monesti jokin karmallinen asia tai erityiskarma nähtävissä kartoillaan. Aivan kuin he jo olisivat tienneet, että karma-astrologia voi antaa heille syvällisempiä vastauksia. Se on ehkä tottakin. On melko harvinaista löytää erityiskarmaa kartalla ja uusi kartta on aina yhtä jännittävä tutkia.

Lähteet:

J Claude Weiss:  Karmiche Horoscopanalyse I and II

Huber School in Barcelona: History Timeline of Astrology Rosa Sole-Gubianes

Bruno & Louise Huber: Moon Node Astrology

Judy Hall: Karmic Connections-The birthchart, karma and astrology

Irene Andrieu: LECTURE KARMIQUE 1

Maija Urmas:  Finnish Karmic Astrologer Notes

Janis Huntley Astrological Voids- Exploring the missing components in the birth chart

Astro Logos Finnish Astrological Newspaper

Joyce Hopewell: Astrological Psychology

 

 

History of Karmic Astrology Europe:

https://www.lucistrust.org/books/about_alice_a_bailey

https://astrologicalpsychology.org/books/moon-node-astrology/

 

Tietoja Annesta:

Minulla on maisterin tutkinto Developmental Psychology:sta ja diplomi Mercury Internet School of Psychological Astrology:sta (MISPA). Olen myös julkaissut kirjoja ja pitänyt luentoja. Kiinnostukseni alueita ovat psykologinen ja karmallinen astrologia.

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment