Onko sinulla Erityiskarma?

Onko sinulla Erityiskarma?

Mikä on erityiskarma??

Ranskassa astrologi Irene Andrieu on tutkinut ja kehitellyt karma-astrologisia näkökulmia mielenkiintoisella tavalla. Elämäntyössään hän käsitteli Erityiskarmaa ja aspekteja, jotka osoittavat onko henkilöllä erityinen karminen tehtävä. Andrieun mukaan erityiskarma tarkoittaa, että sielu on tehnyt sopimuksen suorittaa määrättyjen elämänalueiden oppiläksyt, jotka mahdollisesti korostavat tiettyjä karmisia aiheita kyseisen elämän aikana. Nämä karmat esiintyvät hyvin harvoilla ja niiden laskemiseen käytetään erittäin tarkat orbit.

Hänen näkökulmansa perustuvat näkemykseen, että sielu päättää vapaaehtoisesti mitkä karmalliset tehtävät se valitsee suoritettavakseen. Kyseiset karmat ovat enemmän tai vähemmän haasteellisia ja sen vuoksi korostavat määrättyjä syntymäkartan teemoja. 

Kartoilla ilmenevien, mutta harvinaisten erityiskarmojen määrittämiseksi on monia eri menetelmiä. Erityiskarmat joutuu laskemaan käsin. Andrieu painottaa myös Kuunsolmujen ja niiden hallitsijoiden tärkeyttä samoin kun niiden sijoittumismerkkien elementtejä. Hän pitää Kuunsolmujen huoneita jopa tärkeämpinä kuin merkkisijoittumista Placidus-huonejärjestelmän yksilöllisyydestä johtuen. Huone ilmaisee elämänalueen, millä ihmisen pitäisi ilmentää yläsolmun karmallista energiaa. Elementtejä tulkitaan kokonaisuuden muotona, joka johtaa solmujen synteesiin. Lisäksi Andrieu yhdistää Solmujen sijoittumisen hindulaiseen kastisysteemiin ja sen henkisiin merkityksiin.

Esimerkkinä hän ajattelee että tulen kolmioon litetään teemat Mestaruus ja personallisuus, veden kolmioihin Velvollisuudet ja palvelu. Hänen mielestä karminen energia jakautuu yläsolmun avulla niin kuin sitä tullaan käyttämään tässä elämässä.

 

Tämä toinen erityiskarma systeemi kertoo Kuunsolmujen hallitsijaplaneettojen tärkeydestä sekä niiden mahdollisista keskinäisistä aspekteista. Tarkastelemalla Solmujen hallitsijoita voit havaita, että ne muodostavat tiettyjä aspekteja keskenään. Esimerkiksi jos karttasi Neptunus on Yläsolmun hallitsija ja Merkurius taas on Alasolmun hallitsija, saatat havaita, että ne ovat yhtymässä keskenään. Tuo yhtymäaspekti solmujen hallitsijoiden välillä on merkki erityiskarmasta ja siihen liittyvästä asiasta, joka tulisi ratkaista tämän elämän aikana. Tässä tapauksessa erityiskarmaan liitetään Tietoisuuden Tunnistaminen. Andrieu antaa yksityiskohtaista tietoa tutkimuksissaan näistä eri tyyppisistä karmoista, jotka ovat yhteydessä eri aspektien kautta kartalla.

On usein kysytty, mikä on näiden aspektien alkuperä, aspektien, joista jotkut tuntuvat olevan tuntemattomia länsimaisessa astrologiassa.

Konjunktioaspektit juontuvat lukusanoista, joita yhdistää itämainen, hienovaraisen tietoisuuden ja viisauden traditio. Niinpä luvut 1 – 5 assosioidaan viiteen aistiin (skandhas), joiden synteesi muodostaa aistitietoisuuden. Niiden hallitsija on Aurinko Leijonassa.

 

Luku 6 on diskriminaation (henkisessä mielessä) ja arvostelukyvyn luku, joka on sidoksissa mallien etsintään (henkisessä tulkinnassa), jotka syntyvät Neitsyen merkissä. Sen kulkureitti on Valkoisen Kuun reitti eli Dhyana, joka asustaa Ravun merkissä, mistä johtuu taas kiinnitys äitiin ja tunnekuviin.

Luku 8 hallitsee energian kaksoisristiä (kaksois-vajra), joka elävöittää Skorpionia. Se yhdistää rakkauden (Venus) energiat ja halun (Mars) energiat pyhän liiton muodossa. Maskuliininen energia ja feminiininen energia, jotka tunnustavat toisensa tasavertaisiksi, synnyttävät jumalaisen androgyynin, joka ylittää maanpäällisen halun ja siitä johtuvat ristiriidat.

Luku 9 on perinteisesti gurun luku, jonka kautta välittyvät sisäinen kuri ja siitä johtuvat hyvät vaikutukset henkisellä tasolla.

Luku 10 yhdistetään henkisiin planeettoihin, jotka hallitsevat dekanaatteja. Kyse on oivaltamisen energiasta, joka tukee maailmassa taivaltavan oppilaan omaa ilmentymää ja antaa hänelle erityisroolin lain opettajien keskuudessa. Niinpä aiemmissa elämissä kertyneet ansiot mitä ilmeisimmin tuovat mukanaan henkilökohtaisia mahdollisuuksia varsinkin yhteiskunnallisten tilaisuuksien tasolla, joiden kautta on mahdollista toteuttaa elämän suunnitelmaa.

 

Kuunsolmuhoroskooppi, missä ilmenee erityiskarma

 

Karmatulkinnan avulla, tai karmakurssilla, saat tietää jos kartallasi esintyy erityiskarma!

Lisätietoja tulevista kursseista löydyt tapahtuma sivulla.

 

Tekstin käännös ja käsittely: Sini Sovijärvi ja Heli Nuotio

Lähde: LECTURE KARMIQUE Irene Andrieu

No Comments

Post A Comment