Kurser

 

Jag erbjuder olika typer av astrologiska kurser.

All undervisning är för tillfället flyttad till nätet.

 

Tillställningar kommer tillsvidare att föras via nätet för att undvika onödig risktagning. Nätbeställningarna fungerar som normalt.
Jag förbehåller mej att handla i enlighet med de linjedragningar som rekommenderas av THL och även att följa de förändringar i dessa som kan uppstå.

Situationen är beklaglig för alla småföretagare och därför vill jag tacka alla kunder för stödet och för deras fortsatta stöd och tålamod under krisens gång.
Jag kommer att separat informera alla redan anmälda deltagare angående dessa förändringar.

 

 

Vid deltagande i en kurs finns det möjlighet att använda sin egen födelsekarta som bas för sitt lärande. Jag hjälper även till att göra tolkningar i den egna kartan.

 

De flesta kurser är 2 dagars heldagskurser.

 

Kursdeltagare: “Att få en egen karta är mycket intressant, men sen när man går en kurs och får lära sig horoskopet på ett djupare plan gör att man kommer till insikt om att det här faktiskt stämmer, på riktigt. “Hur kunde kartan visa så mycket rätt.” 
Mitt intresse för astrologi har fått mig att gå flera kurser med Anne och varje gång förundras jag över vilken kunskap hon besitter. 
Kan varmt rekommendera Anne. 

 

Är du intresserad av att veta hur en kurs kan låta?

 

Klicka nedan för att lyssna på ett klipp från en grundkurs!

 

 • Grundkurs

  • Astrologisk Grundkurs; innehåller de absolut grundläggande delarna av horoskopet. såsom zodiakens tecken, husens betydelse, axlarna på kartan och planeternas funktion. Denna kurs lämpar sej för nybörjare och kräver ingen förhandskunskap.

 • Fortsättningskurs

  • Astrologisk Fortsättningskurs; innehåller djupare information om vad vi kan läsa ur kartan, den innehåller aspekternas funktion, elementen och kvaliteterna, olika typer av kartor och figurationer i kartan.

 • Karmakurs

  • Karmakurs: innehåller den kunskap vi karmatiskt kan tolka ur kartan. Månknutarna, retrograda planeter, de yttre planeterna och även att ställa en egen karmatisk karta.

 • Relationsastrologi

  • Relationsastrologi; innehåller olika metoder för att jämföra personers kartor och hur de fungerar tillsammans, synastri och kombinations kartor, hur olika typer av element och kvaliteter passa ihop samt vad i kartan som visar på hurudana personer man dras till och varför.

 • Årskartan

  • Årskartor; innehåller kunskap om den s.k. solar return metoden som ställer årshoroskop och hur man kan tolka sitt eget år utgående från denna.

 • Transitkurs

  • Transitkurs; Innehåller hur planeterna rör sej just nu i förhållande till den egna kartan, hur man kan tolka kommande transiter, användning av efemerid, vad progressioner är och vad de betyder.

 • Asteroidkurs

  • Asteroidkurs; berättar om de asteroider vi använder i horoskopet. Vad ger dessa för information i kartan? Vi bekantar oss även med mytologin bakom dessa.

 • Utvecklingspsykologiska metoder

  • Den utvecklingspsykologiska kartan: innehåller olika tekniker för att undersöka den egna utvecklingen, livstransiter, kritiska skeden i kartan och hur de förenas med din utveckling.