Olen seuraavien organisaatioiden jäsen. Nämä  edistävät  ja valvovat astrologian harjoittamista  ja koulutuslaatua ympäri maailmaa. Klikkaamalla kuvaa pääset tutustumaan kyseiseen organisaatioon.

OPAN EETTISET SÄÄNNÖT

JOHDANTO

Astrologiaa voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. Esimerkiksi syntymäkarttaa voidaan käyttää henkilökohtaisen kehityksen analysoimiseen, asioiden kulun tai tapahtumien ajoituksen arviointiin, heijastamaan taloudellisia, poliittisia tai sosiaalisia suuntauksia tai ajanjaksojen ja ajan merkityksen ymmärtämiseksi kokonaisuutena. Astrologeja on yhtälailla monenlaisia. He hyödyntävät astrologin työssään monia lisätaitoja sekä erilaisia koulutuksellisia taustojaan. Astrologit tunnustavat näennäisen synkronismin elämän jaksojen ja kosmisten jaksojen välillä. He liittävät yhteen mytologiaan pohjautuvat loogiset mielleyhtymät taivaallisiin kehoihin ja niiden fyysiseen järjestykseen ulkoavaruudessa käyttämällä astronomisia mittauksia  yhdistettyinä tulkintaansa.

Astrologit pyrkivät tarjoamaan palvelua, joka rikastuttaa elämää ja antaa sille lisäarvoa ja suojelee ihmisen arvokkuutta. He voivat edistää meneillään olevaa astrologian evoluutioprosessia tarjoamalla laatupalvelua sekä jatkuvasti parantaa taitojaan ja tulkintakykyään jatkuvan opiskelun, tutkimuksen sekä toisten astrologien tuen avulla.

Eettisen ohjeen mukaan henkilökohtaisen, julkisen ja ammatillisen käyttäytymisen astrologiaa harjoitettaessa, pitää ilmentää ammatin arvokkuutta ilman, että se tukahduttaa luovuutta, yksilöllisyyttä tai tulevaisuuden kasvua. Astrologiassa ei tarvitse nojautua jäykkiin sääntöihin sen kaikkien toimintojen ja prosessien osalta, vaikka kuitenkin tärkeintä sen arvostuksen kannalta on hyväksyttävä käyttäytyminen.


AMMATTIASTROLOGIN MÄÄRITELMÄ:

Tämän ohjesäännön mukaan ammattiastrologi on henkilö, joka pystyy laatimaan tarkan horoskoopin ja tulkitsemaan sitä tarkastettujen ja yleisesti hyväksyttyjen standardien pohjalta tai, joka toimittaa asianmukaisesti seuraavia toimenpiteitä ansaitakseen sillä tuloja itselleen:

Käyttää astrologisia tulkintataitojaan konsultoidakseen asiakkaita

Järjestelee, tutkiin tai kehittää tarkastettua astrologista informaatiota ja esittelee osaamistaan painetun sanan välityksellä, puheen avulla tai Internetissä

Opettaa astrologiaa

EETTISET SÄÄNNÖT

Jokaisen OPA:n jäsenen vastuulla on pyrkiä säilyttämään oman ammattinsa arvokkuus kaikilla mahdollisilla tavoilla pitäytymällä seuraavissa periaatteissa:

1. VASTUU ASIAKKAALLE

a. Kaikki horoskoopit tulee laskea tarkkaan tietoon perustuvia standardimetodeja käyttäen. On äärimmäisen tärkeää, että käytettävissä on mahdollisimmat tarkat tiedot kellonajasta, päivämäärästä sekä syntymäpaikasta. Mikäli käytetään rektifioitua aikaa tai jotain vaihtoehtoista menetelmää, kuten Johndro Locality, Solar Chart tai Natural Chart, siitä ja sen mahdollisista rajoituksista pitää kertoa asiakkaalle.

b. Astrologien tulee käyttää kohtuullisesti tarkistettua ja uskottavaa astrologista tietoa tulkinnoissaan ja testata omaa pätevyyttään tekemällä tulkintoja säännöllisesti.

c. Asiakkaan pitää tietää konsultaation ehdot ja ymmärtää ne ennen konsultaatiota. Näitä ehtoja ovat tulkinnan hinta, kesto, tyyli ja se, mitä asiakkaalla on oikeus odottaa tulkinnalta.

d. Astrologin tulee kunnioittaa asiakkaan arvoa liittyen kaikkiin henkilökohtaisiin uskomuksiin, poliittiseen suuntautumiseen tai mahdolliseen puolueellisuuteen joko astrologin tai asiakkaan taholta. Tilanteessa, jossa syntyy konflikti omien ja asiakkaan uskomusten välille sellaisella tavalla, että se heikentäisi astrologin puolueettomuutta konsultaation aikana, astrologin tulee huomata se ja ehdottaa asiakkaalle muita vaihtoehtoja.

e. Asiakkaan ja astrologin välinen tietojen vaihto tulee säilyttää luottamuksellisena. Asiakkaiden karttoja ei saa käyttää luentomateriaalina, artikkeleissa eikä jakaa tietoja muiden astrologien kanssa ellei siitä ole sovittu etukäteen kirjallisesti ja/tai nimet on poistettu näkyviltä.

f. Astrologien tulee ottaa täysi vastuu kaikesta välittämästään informaatiosta ja myöntää, että asiakkaalla on itsemääräämisoikeus elämänsä päätöksistä ja prosesseita. Tämä sisältää myös pidättäytymisen määrittelemästä asioita jäykästi syyn ja seurauksen lain mukaisiksi, kuten esimerkiksi ennustamalla, että henkilö ei koskaan mene naimisiin, ei saa lapsia tai kuolee tiettynä ajankohtana.

g. Asiakasta ei saa johtaa millään tavalla harhaan. Tämä sisältää tunneperäisen, seksuaalisen tai taloudellisen hyväksikäytön ja häirinnän.

h. Mikäli yksityiskohtia ja tekniikoita astrologian ulkopuolelta käytetään astrologisessa konsultaatiossa, asiasta pitää olla kerrottu ja sovittu ennen tapaamista.

2. VASTUU SUURELLE YLEISÖLLE
a. Kaikki astrologinen työ pitää tehdä korkeimman mahdollisen standardin mukaisesti noudattaen arvokkuutta sekä henkilökohtaista pätevyyttä.

b. Astrologien edellytetään olevan kunniallisia kansalaisia, jotka eivät käytä kykyjään hyötyäkseen toisten töistä eivätkä työskentele yleisen edun vastaisesti.

c. Astrologin ei pidä johtaa harhaan tai antaa perättömiä lupauksia tai esittää liioiteltuja väittämiä.

d. Kaiken mainonnan ammatin harjoittamisesta pitää olla totuudenmukaista ja tosiasioihin perustuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että astrologin pitää olla rehellinen kertoessaan taidoistaan ja oppiarvoistaan. Lisäksi hänen pitää antaa mitä mainoksessa luvataan.

e. Astrologin edellytetään toimivan ainoastaan osaamisalueensa ja pätevyytensä sallimissa puitteissa ja välttää tekemästä perusteettomia väitteitä ja arvioita astrologian nimissä. Tämä pitää sisällään lääketieteelliset, psykologiset tai lainopilliset neuvot. Astrologi voi antaa ehdotuksia, mutta hänen pitää avoimesti kertoa, että ei ole ammattilainen kyseisillä alueilla. Asiakkaan tarpeiden ollessa astrologin kapasiteetin ulkopuolella, hänet tulee ohjata asiakas asianmukaisiin virastoihin tai toisiin ammatillisiin palveluihin.

f. Julkisten henkilöiden horoskooppeja analysoitaessa yleisessä tiedossa olevaan dataan perustuen, huomiot pitää tehdä tavalla, joka on koulutukseen perustuvaa, ei ole juoruilua eikä perättömiä olettamuksia.

3. VASTUU TOISIIN ASTROLOGEIHIN NÄHDEN SEKÄ ASTROLOGIA AMMATTINA
a. Astrologien edellytetään ponnistelevan tietoisesti edistämään jatkuvasti ammatillista ja koulutuksellista kehitystään. Tämä voidaan tehdä käymällä kursseja, lukemalla kirjallisuutta, osallistumalla konferensseihin ja seminaareihin, edistämällä tutkimusta jne.

b. Astrologien tulee pysytellä suvaitsevaisina henkilökohtaisten ja astrologisten eroavuuksien suhteen eettisiä sääntöjä rikkomatta. Mikäli epäeettistä toimintaa havaitaan, se pitää hoitaa asianmukaisesti ammatillisella tavalla.

c. Astrologeja rohkaistaan antamaan tukensa toisten astrologien ponnisteluille niin, että jokainen voi hyötyä kollektiivisesta tiedostamme, kokemuksistamme ja oivalluksistamme.

d. Tutkimustyö sekä kaikenlaiset asiaan liittyvät esitykset suoritetaan täsmällisesti käyttäen objektiivisia lähteitä, aina säilyttäen tiukka ammatillinen arvokkuus. On asianmukaista ottaa korvausta tieteellisestä työstä sekä eettistä maksaa korvausta muiden tekemistä töistä.

4. Copyright-lakeja tulee noudattaa. Tämä ei estä muiden astrologien työn käyttämistä edellyttäen, että laki on hyväksyttävä ja/tai työstä on maksettu asianmukainen korvaus.

4. YLEISTÄ:

a. Astrologeilta edellytetään, että he säilyttävät puhtaan, ammatillisesti pätevän ja sosiaalisesti kunnioitettavan henkilökohtaisen vaikutelman esitellessään astrologiaa.