Sielunmatkalla Astrologinen Koulutusohjelma

 

Sielun matkalla -koulutusohjelma syntyi tarpeesta antaa astrologista koulutusta pitkäjänteisesti ja keskitetysti. Se on kahden astrologin (Anne Sundell ja Johanna Vilén) yhteistyön tulos. Koulutusohjelman markkinointi aloitettiin keväällä huhtikuussa 2020.

Sielunmatkalla -koulutusohjelmassa toimivat kouluttajina Anne Sundell karma-astrologian osalta ja Johanna Vilénin osuus on psykologisessa astrologiassa. Annella on astrologiasta kansainvälisesti (AIPAn) hyväksytyt astrologiset tutkinnot. Koulutusohjelma on tarkoitettu kaikille omasta henkisestä kehityksestään ja matkastaan kiinnostuneille, jotka haluavat käyttää astrologiaa siinä kompassinaan.

Koulutus ei edellytä varsinaisesti aiempia astrologiataitoja, mutta perusteet on hyvä olla hallinnassa. Sitä varten meillä on tarjolla esim. koulutusohjelman ulkopuolella verkkokursseja, joiden avulla voi päästä sisään perusteisiin. Osallistujan tärkein tavoite koulutusohjelmaan osallistumisen kannalta on oman matkansa kirkastaminen itselleen astrologiaa hyväksi käyttäen.

Keskitymme karma-astrologiaan ja psykologiseen astrologiaan opetuksessamme. Opiskelijan on tarkoitus oppia tulkitsemaan ensisijaisesti omaa karttaansa sekä karman että psykologian perspektiivistä.

Sielun matkalla ohjelman tarkoitus on siis antaa opiskelijalle astrologista opetusta siten, että se tukee itsetuntemuksen kasvua ja kehitystä.
Tämä koulutusohjelma tarjoaa opiskelijan omasta aktiivisuudesta riippuen myös hyvän lähtökohdan jopa ammattimaiseen astrologin työhön.
Ohjelmassa tarjoamme opiskelijalle henkilökohtaista tukea, mutta ennen kaikkea ryhmätukea, joka on korvaamattoman tärkeä tekijä suurten viisauksien opiskelemisessa sekä tiedon vastaanottamisessa.

 

EETTISYYS

 

Eettisyydellä on suuri merkitys työssämme ja koulutuksessamme. Koulullamme on omat eettiset linjaukset, jotka perustuvat kansainvälisiin astrologisiin eettisiin periaatteisiin. Jokainen opiskelija allekirjoittaa sitoumuksen tiettyihin eettisiin standardeihin.

 

 

 

Tässä videossa kerron lisää karma-astrologian osuudesta: https://www.youtube.com/watch?v=xQMhHcjJpgY&t=57s