Själens Resa- Astrologisk Utbildning

Själens resa Ab är ett 3-årigt astrologiskt utbildningsprogram som främst fokuserar på studier i astrologins grunder- karmisk- och psykologisk astrologi. Utbildningen startades år 2020 av tre astrologer med olika astrologisk inriktning. Idag har utbildningen vunnit popularitet och år 2022 startade tredje årets studerande sina studier. Förutom huvudföreläsarna deltar även utomstående föreläsande astrologer som alla har förbundit sej till att utöva astrologi inom ramen för skolans etiska riktlinjer. Vi erbjuder även moduler för dem som tänker sig astrologin som sitt kommande yrke.

Just nu sker vår utbildning enbart på finska. Vi har dock fristående webinar som är öppna för allmänheten och dessa kan hållas på andra språk.