Vad är astrologi?

I de flesta kulturer världen över har vår naturliga rytm långt baserat sej på kalendrar där Solen och Månen fungerat som ett vittnesmål om att vår årstider och livscykler står i direkt samband med vårt solsystem. Astrologin analyserar denna jords och himmels korrelation inte enbart utgående från  dessa två himlakroppar utan på basen av alla planeter i solsystemet och även utöver dessa.

Organisationen OPA (The Organization for Professional Astrology)  är en icke vinstdrivande organisation som strävar till att både stöda och utveckla riktlinjer för studerande och professionellt praktiserande astrologer i hela världen. I detta dokument vill organisationen föra fram några sanningar och osanningar gällande vad astrologi är.

I århundraden har astronomi och astrologi gått hand i hand och  använts i utbyte och samspel med varandra. Den västerländska astrologin utvecklades i Mesopotamien, dåtida hellenistiska världen, och expanderade därifrån till Europa och Mellanöstern.

Astrologin var då integrerad med många andra discipliner, även med medicinen, och medicinens så kallade fader Hippokrates, kunde vittna om astrologins betydelse i sitt citat från fjärde århundradet f. Kr. där han säger: ”En läkare utan kunskap i astrologi har ingen rätt att kalla sej för läkare.”

Det finns även bevis för att Galileo Galilei teleskopets fader, som bidrog till att utveckla det heliocentriska solsystemet ritade sin egen astrologiska karta på 1500-1600 talet. Detsamma återinner vi även hos andra stora tänkare som exempelvis Johannes Kepler och Isaac Newton vilka hör till vetenskapens historiskt mest framstående. Trots detta finns det många som förnekar denna information.

I en för oss närmare tid har Carl Jung, den analytiska psykolgins fader utmärkt sej för stt referrera till astrologin som en antikens vetenskap, och även använda denna i sin egen praktik. Så ända från forntiden till nutid har astrologer hjälpt människor i samhällsklasser och yrken, från kungligheter till gemene män, att hitta en större förståelse. Astrologin som fält fortsätter att växa därför att dess korrekthet och pålitlighet vinner över alla försök att omkullkasta den.

Varför finns det fortfarande då så många missförstånd och förutfattade meningar kring astrologin i denna moderna tid? Från att ha varit ett ämne man kunde studera på universitetet har vi idag kommit till ett läge där både religiösa organisationers följare och vetenskapsmän fortsättningsvis misstror och vanryktar astrologin.  Som ett exempel kan här tas fördomen om att astrologin baserar sej på fenomenet kallat precessionen av dagjämningen, som betyder att jordens snurrande hela tiden leder till en förskjutning (ca en grad på 72 år) av zodiakens tecken i relation till Solens bana.

Kritiker säger därför att astrologin inte kan vara riktig eftersom Solen och även planeterna inte är i position med det som astrologerna hävdar. Vad vetenskapsmännen inte är medvetna om eller väljer att ignorera, är att utbildade astrologer är mycket medvetna om precessionen av dagjämningen och gör skillnad mellan zodiakens tecken och de zodianska konstellationerna.

Oberoende av resonliga förklaringar verkar dock vetenskapsmännen idag vara ideologiskt förutfattade gällande astrologin, vilket inte lämnar utrymme för verkliga argument eller en större förståelse.

En annan fördom är att astrologin baserar sej på de dagshoroskop som publiceras I tidningar, vilka ger generaliserande förutsägelser och psykologiskt baserad profilering av Soltecknen, (d.v.s. stjärnan Solens position i ett astrologiskt tecken vid födelsen) vilket passar in på 1/12 av befolkningen. Astrologer vet även här att detta är frågan om nöjesläsning och ett simplifierat koncept som likasom vilket generaliserat påstående somhelst kan ses, vare det ekonomiskt eller relationsmässigt.

En professionellt gjord astrologisk tolkning är detaljerad och baserar sej på varje individ utgående från dennas födelsedatum, plats och tidpunkt för födelse. En astrologisk karta skildrar den exakta positionen av planeterna vid en given tidpunkt och detta upprepar sej inte.

För mer om detta inbjuds läsaren till att bekanta sej med Robert Curreys artikel som identifierar ovetenskapliga metoder vilka används av vetenskapsmän:

https://www.opaastrology.org/publications/articles/69-astrology-in-the-21st-century/165-twelve-logical-fallacies-every-astrologer-should-know

Samma artikel på finska: https://www.opaastrology.org/publications/blog/kaksitoista-loogista-virhettae-jotka-jokaisen-astrologin-pitaeisi-tietaeae-ja-tunnistaa-vastavaeitteet-astrologiaa-kohtaan

 

Om du har en negativ syn på astrologin kan det vara bra att fråga sej följande:

Har du studerat astrologi tillräckligt länge för att kunna avfärda den?

Baserar sej din förutfattade mening på den vetenskapliga gemenskapens åsikter eller är detta din personliga åsikt som baserar sej på exempelvis direkta egna erfarenheter av astrologi?

Många personer som idag använder sej av denna uråldriga kunskap ser den som ett positivt tillskott i sitt liv. Som vilken annan kunskap som helst kan den såklart felanvändas eller bli korrumperad. OPA vill bjuda in dej till att undersöka de bättre etablerade referenser och astrologisk skolor som finns till förfogande för att kunna göra en saklig bedömning i frågan.

 

Länkar: 

Astrology News Service: https://astrologynewsservice.com/

Correlational Journal: https://correlationjournal.com/

Distortion of the Truth of Astrology: https://www.youtube.com/watch?v=P_um0mYYSZU&t=1s

OPAs (The Organization for Professional Astrology) publikationer: https://www.opaastrology.org/publications/career-astrologer

 

Finsk interjvu med Professionella Astrologers vice ordförande om vad astrologi är:

https://rss.com/podcasts/magiacast/135497/

Finska Professionella Astrologer rf: https://ammattiastrologit.fi/

 

I Finland har funnits en finlandssvensk astrolog som även utvecklade färgkartan:

https://www.blf.fi/artikel.php?id=2290

 

Källor:

i Nicholas Campion: The History of Western Astrology Vol I&II
ii https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021828618793218?journalCode=jhaa
iii http://www.skyscript.co.uk/galast.html
iv https://jungiancenter.org/jung-on-astrology/