Karmallinen tutkimusmatkamme alkaa kartan ympyrän kautta

(Ensin julkaistu Astro.fi blogissa)

 

Syntymäkarttamme huoneet ja niiden jako tuovat lisää yksilöllisyyttä astrologiaan, sillä ne perustuvat henkilökohtaisen syntymän tarkkaan kellonaikaan ja paikkaan. Niiden myötä karttamme pyörä kääntyy akselillaan juuri oikeaan asentoon, jolloin syntymäkarttamme alkaa kertoa enemmän sisäisestä potentiaalistamme. Karma-astrologian puolella kysytään usein sitä, mitä eri huoneet voivat kertoa henkilön karmallisesta taustasta. Eri astrologisissa koulukunnissa huoneiden jakoon on myös käytetty erilaisia järjestelmiä. Ei ole siis vain yhtä mallia, jonka kautta tarkastellaan ihmisen mahdollista karmaperimää.

Perinteisessä tai mundaaniastrologiassa (jolla tutkitaan laajempia maailman tapahtumia) astrologisen kartan huoneet liitetään vahvasti fyysiseen maailmaan ja ympäristöön. Kartan eri huoneet yhdistetään symbolisesti eri elämänalueisiin. Henkisessä astrologiassa pääsemme huoneiden kautta ymmärtämään sielun mukana tulleita syvempiä ominaisuuksia. Huoneet siis edustavat kokemuksia tai oppeja, jotka sielumme on mahdollisesti jo oppinut aiemmissa inkarnaatioissa.

Elementtien mukaiset huoneteemat

Ranskan mallin mukaan kaikki samaan elementtiin kuuluvat huoneet voidaan katsoa yhdessä kartalta ja ne kertovat silloin omasta karmallisesta teemastaan. Siinä kaikki tulihuoneet (1, 5, 9), maahuoneet (2, 6, 10), ilmahuoneet (3, 7, 11) ja vesihuoneet (4, 8, 12) luetaan yhtenä kokonaisuutena, ja ne kertovat arkkityyppisesti eri kokemusalueista sielun kehitysmatkassa. Ranskalainen karma-astrologi Irene Andrieu liittää eri elementit myös erilaisiin hindulaisiin kasteihin, ja niiden kautta tuleviin ominaisuuksiin.

Vesihuoneiden on karma-astrologiassa erityisesti ajateltu symboloivan syvempiä ja psykologisempia teemoja. Vesielementin kautta tutustumme joskus melko koviin koettuihin karmallisiin läksyihin. Tapaamme tässä elementissä marttyyrin arkkityyppiä, sekä pyöveleitä ja uhreja, mutta myös pappeja ja empaattisia auttajia. Vesielementin huoneet edustavat usein karmallisia yhteyksiä tämän elämän perheeseen ja sukuun. Niiden kautta tulee esiin myös kollektiivisia teemoja.

Tulielementin huoneista löydämme seikkailija-arkkityyppejä, joihin on voinut liittyä rohkean pioneerin ominaisuuksia. Täällä kohtaamme taiteilijoita ja tutkimusmatkailijoita, joilla on sielussaan kutsumuksen tuli. Tämän elementin epätasapaino, esimerkiksi hyvin suuri tulielementin painotus kartalla, voi tarkoittaa liiankin voimakasta sitoutumista omiin hankkeisiin. Se voi polttaa energian loppuun tai oma toimintatapa voi olla liian impulsiivinen, jolloin pitkäjänteisyys on hakusessa.

Maahuoneet puolestaan tuovat meille kertomuksia köyhistä ja rikkaista sekä selviytymisestä elämän perusasioiden keskellä. Ilmaelementin kautta saamme karmallisesti tutustua keksijöihin ja opettajiin, maailman kuuluihin kirjailijoihin ja taitaviin manifestoijiin. Tämän elementin epätasapaino voi joskus johtaa epämukavuuteen omassa kehossa. Aiemmissa elämissä on voinut olla kokemuksia perustarpeiden puutteista, on esimerkiksi koettu nälkää tai sairauksia, ja siksi suhde omaan kehoon voi korostua tässä elämässä.

Ilmahuoneiden arkkityypit voivat tuoda henkilölle luonnollisen kyvyn hakea tietoa ja opettaa, koska näitä taitoja on harjoiteltu jo aikaisemmin. Tähän liittyy usein kyky henkiseen ja kulttuuriseen toimintaan, sekä kyky löytää harmoniaa ja tasapainoa, eli diplomaattiset kyvyt. Joskus ilmaelementtiin voi myös liittyä yksipuolisia ajatusmalleja tai vaikeuksia tuottaa omia ideoita. Sielu on esimerkiksi saattanut edellisissä elämissä seurata sokeasti jonkun toisen ideoita tai ajatusmalleja, ja siitä täytyy nyt oppia pois.

Huoneiden eri elementtien kautta voimme siis ymmärtää näitä sielun piileviä ominaisuuksia ja kykyjä paremmin.

 

Nouseva merkki on meidän naamiomme maailmalle

Missä eläinradan merkissä Aurinko aloitti matkansa horisontin yläpuolelle syntymäpäivänäsi? Minkä merkin kautta muodostuu yksilöllinen linssisi maailmaan? Tästä pisteestä, askendentista eli nousevasta merkistä, sisäinen tutkimusmatka ja syntymäkarttasi alkaa.

Nouseva merkki ja sen ympyröimät planeetat kertovat siitä, minkäväristen silmälasien kautta koet maailmaa ja miten keskität karmallista energiaasi ulospäin tässä elämässä. Onko se Kaksosten uteliaisuudella tai Jousimiehen seikkailuhengellä? Vai varovaisemmalla otteella Skorpionin merkin kautta? Karmallisesti askendentin merkki on useasti kytketty tiettyyn tasapainon löytämiseen, juuri sen kyseisen merkin edustamissa teemoissa ja ominaisuuksissa. Nämä ovat voineet olla edellisten elämien haastekohtia, jotka joudumme tässä elämässä opettelemaan tuon merkin kautta.

Psykologisessa astrologiassa nousumerkki on Jungin mukaan se kohta kartalla, joka edustaa meidän naamiotamme, eli sitä, mitä näytämme itsestämme maailmalle. Voidaan ajatella, että nousumerkki kertoo ensivaikutelmasta ja ihmisten välisestä ensikohtaamisesta, ja mitä siinä sanattomasti toisillemme välitämme. Joskus nousevaa merkkiä on kuvattu sielun peiliksi. Sen ominaisuuksien kautta sielu ottaa vastaan tämän elämän karmalliset koettelemuksensa. On astrologeja, kuten esimerkiksi Martin Schulman, jotka ovat kirjoittaneet kokonaisia kirjoja pelkästään nousevasta merkistä.

Nouseva merkki voi toimia ikäänkuin sielun apuvälineenä kohti tämän elämän suuntaa. Joskus se voi edustaa hyvin erilaista energiaa kartalla kuin esimerkiksi Auringon tai Kuun merkki. Minkälainen suhde sinun askendentillasi on karttasi Aurinkoon ja Kuuhun? Kuinka helppo sinun on ymmärtää näiden merkkien yhteisvaikutus elämässäsi?

Karma-astrologiassa kokonaisuuden kuva kartalla on erityisen tärkeä, ja juuri siksi on tärkeää tutkia sekä nousumerkkiä yksilöllisenä tekijänä että sen suhdetta muihin kartan tekijöihin.

Lue kirjoitus tästä: https://www.astro.fi/blog/21175/karmallinen-tutkimusmatkamme-alkaa-kartan-ympyran-kautta

Kommentoi