Ihmissuhteiden astrologia

Ensin julkaistu Suomi Astrologia Blogissa: https://astrologiasuomi.com/
Ihmissuhdekysymykset ovat varmasti yksi yleisimpiä kysymyksiä mihin astrologi törmää työssään.
Miten me sovimme yhteen? Mitä parisuhderintamalla tapahtuu? Miten katson kartalta jos olemme sielunkumppaneita?

Ihanteellisessa maailmassa astrologi voisi vastata suoraan tuohon kysymykseen joo, tai ei. Kuitenkin astrologia ei vaan tomi ihan sillä tavalla. Olen useamman kerran törmännyt astrologeihin, jotka puristavat päätään ihmissuhdeastrologian (synastrian) edessä, mikä on ihan ymmärrettävää.
Jo yhden ihmisen kartta on tarpeeksi monimutkainen, ja se tekee ihmissuhdekartoista erityisen haastavan tulkita. Tämän yhteydessä tulee myös väkisin mieleen, miten eräs opettajani vastasi tällaiseen kysymykseen:
“Mitä pitäisi kartalla huomioida ihmissuhde asioissa?”
Vastaus oli nimittäin – koko karttaa…
Se on tavallaan totta. Lähisuhteissamme käytämme eri osia astrologiselta kartalta ja sitä ei välttämättä pysty
rajoittamaan tiettyihin kaavoihin tai tiettyyn planeettaenergiaan. Koska kartta on kokonaisuus.
Emme pysty yhdestä tai toisesta paikasta tai yksittäisellä planeetta-asemalla kertoa miten ihminen toimii suhteissaan. Suhteen luonto on toinen asia mikä vaikuttaa käyttäytymiseen. Astrologia on monimutkaista niin kuin ihmisetkin. Kuitenkin tietyt tekijät kartalla ovat monesti etusijalla, ja aktivoituvat useimmiten kun ajatellaan suhteita.

Kuun merkki tärkeä ihmissuhteissa
Kuun merkki voi olla yksi sellainen. Kuu kuvailee meidän perimmäisiä vaistonvaraisia reaktioita ja tunnetiloja, mitkä luonnollisesti ovat iso osa lähisuhteissa. Se kuvailee myös meidän oman luonnollisen elämän rytmin, ja sitä ensimmäistä suhdetta elämässä, eli kiintymyssuhdetta.
Nämä ovat tärkeät tekijät kun ajatellaan että vietämme paljon aikaa, tai asumme toisen henkilön kanssa. Kuu ja sen aspektit voivat myös olla keskeisessä roolissa henkilölle erotilanteissa, ja kertoa mitkä reaktiotavat silloin aktivoituu.
Tiedetään tänään, että kiintymyssuhteella on vaikutus myöhempiin ihmissuhteiden solmimisiin. Olemassa on neljä eri kiintymyssuhdemuotoa eli turvallinen, välttelevä, vastustava ja turvaton. Kuun merkki syntymäkartalla, aspektit ja ne planeetat kenen kanssa se tekee yhteistyötä kartalla, kertoo miten olemme kokeneet erityisesti meidän ensimmäiset kolme ikävuotta. Kuu kertoo myös missä olemme herkkiä ja haavoittuvaisia, eli samat teemat mitkä usein toistuvat lähisuhteissa.
Jos aloitetaan siitä, että mikä on kaikissa ihmissuhteissasi se yhteinen tekijä?
Vastaus on sinä.
Siksi ihmissuhdeastrologiassa ei lähdetä ensimmäisellä katsomalla katsomaan yhteisaspekteja. Lähdetään sinun omasta kartastasi, ja miten sieltä voidaan ajatella että haet toisen henkilön täydentämään sinua.
Se voi oikeastaan olla yksi tapa erotella kaverisuhteet rakkaussuhteista. Ystävyydessä etsitään monesti jotain mihin voimme samaistua, mitä voimme jakaa ystävien kesken kun taas rakkaudessa toivomme täydentämistä.
Siksi voi olla aiheellista kertoa yhdestä vanhasta mytologisesta tarinasta, joka usein mainitaan ihmissuhde astrologian yhteydessä.

Sielunkumppanuus ja kaksoisliekit mytologiassa
Zeus, eli Olympoksen korkein jumala kehitti kerran ihmisiä joilla oli neljä kättä ja jalkaa. He olivat täydellisiä ja täynnä iloa ja elämänvirtaa. He elivät ylimaltillista elämää ja toimi esimerkkinä siitä miten hyvin ja riemuisasti voi elää ja olla. Nämä yli-ihmiset alkoivat kuitenkin jossain vaiheessa tuntua uhkaavilta hänelle, koska kuten moni muu Olympoksen jumalista, myös Zeus pelkäsi, että joku muu ottaisi hänen paikkansa tai nousisi hänen yläpuolelle.
Silloin hän teki kohtalokkaan päätöksen. Hän päätti puolittaa näitä superolentoja, ja niin jäi ihmisiä joilla oli kaksi jalkaa ja kättä. Nämä ei kuitenkin enää olleet täydellisiä, eikä niinkään iloisia ja niissä kasvoi kaipuu löytää se toinen puoli, joka katosi silloin kun niitä puolitettiin. Tästä lähti ajatus Sielunkumppanuudesta tai Kaksoisliekeistä. Se toinen puoli ei myöskään ollut rajoitettu tiettyyn sukupuoleen tarinassa. Lisää tästä löydät Platonin Symposiumissa.
Koska astrologiassa käsitellään energioita, pystymme laatimaan astrologisen kartan mille tahansa tapahtumalle tai jopa esineelle. Siksi Venuksen, Marsin tai muiden planeettojen ominaisuudet eivät tarvitse olla sidottuna tiettyyn sukupuoliidentiteettiin. Olen tavannut lukuisia voimakkaita Mars naisia ja voimakkaita Venus miehiä. Näkemyksemme ihmissuhteista ja parisuhteista ovat käyneet läpi aikamoisen muodonmuutoksen viimeisen sadan vuoden aikana.
Niin tapahtuu astrologisestikin, ja alamme katsomaan ihmissuhdeasioita myös laajemmin. Emme halua enää rajoittaa ajatustamme planeetoista tiettyyn sukupuoleen. Kun alamme tutkia ihmissuhteita ja miten vedämme astrologisesti puoleemme mahdollisia partnereita, niiden tarkoitus meidän elämässä ovat ensisijalla. Mars ja Venus voivat antaa tietyn kuvan alku energioista. Mutta kuten eräs toinen ihmissuhdeastrologi kuvaili Marsia suhteissa – se voi toimia fyysisessä vetovoimassa, ja myös riitelyssä…
Kun ajattelen ihmissuhteita kartalla, seitsemäs huone ja deskendentti akseli ovat yleensä tapetilla. Deskendentin merkki (Nousevan merkin vastamerkki) sanotaan olevan tärkeä kun ajatellaan minkä tyyppisiä ihmisiä vedämme puoleemme elämän aikana. Ja karmallisesti, nouseva merkki on yksi meidän elämän tärkeämmistä haasteista…
On kuitenkin hyvä myös tämän yhteydessä muistaa, että meidän ei tarvitse rajoittaa ajatuksiamme siihen, että jos esimerkiksi deskendentti olisi Oinaan merkissä, henkilö pitää olla Oinas merkiltään. Sen merkin ominaisuudet kuten Oinaan kohdalla voisi olla rohkeus, aloitteliaisuus tai puolustaminen. Ne voivat olla ne ominaisuudet mitä etsimme ja projisoimme myös toisille. Astrologisen kartan sinä puoli (oikea puoli) voi myös olla kuva meidän projisoinneista.
Eri henkilöt elämässämme tuovat kartallemme omat planeetat kesto transiitteina. Eli toisen henkilön Aurinko valaisee toisen kartan tietyn kohdan. Se voi olla miellyttävä kokemus, jos ajatellaan että Aurinko osuu kartalle sellaiseen paikkaan minkä kanssa henkilö on sinut. Mutta se voi myös valaista henkilölle tuntemattoman paikan tai energian kartalla, ja silloin kokemus ei aina ole yhtä mielyttävä. Eli tuomme kaikki eri puolia esiin toisissamme ja astrologinen kartta voi edesauttaa ymmärrystä miten toimimme kun saamme tutustua uuteen kestotransiittiin- eli henkilöön.
Tänään tiedämme myös että elementtijakauma kartalla on tärkeä tekijä ihmisen temperamentin suhteen, mutta erityisesti myös suhteissa. Siksi elemettijakauma voi olla hyvä asia vilkaista, kun aloittaa ihmissuhdeastrologian tutkiskelun. Jos joku elementti puuttuu, se voi löytyä partnerin kartalta ja päinvastoin. Ystävyydessä haluamme useammin löytää samankaltaista elementtijakaumia.
Kuitenkin suhteissa tarvitaan myös jotain yhtäläisyyttä mihin voimme samaistua. Silloin ajatellaan astrologisesti että planeetat samoissa merkeissä tai merkki ryhmissä olisi yksi hyvä lähtökohta. Kun tutustumme uusiin ihmisiin, haluamme löytää jotain yhteistä pohjaa mistä lähdetään rakentamaan suhdetta. Vanhassa astrologiassa ajateltiin myös että vastakohdat kartalla, eli niin sanotut oppositiot voisivat olla erityisen onnekkaat parisuhteissa. Tavallaan se voi pitää paikkaansa, ehkä eniten silloin kun puhe on jostain kartan päätekijöistä kuten Auringon, Kuun tai Akseleiden vastakkaisuudesta. Jotain samaa, mutta myös jotain eroavaisuutta mitä luo suhteen jännitystä ja liikkuvuutta.

Lähteet:

John Green: Do You Love Me?
Armand Diaz: Separating Aspects
Maija Urmas: Muistiinpanot
Platon Sympoosium

Kommentoi