Astrologia ja Ennustaminen (Vuosikartat)

Ensin julkaistu Suomen Ammattiastrologien Blogissa: http://www.ammattiastrologit.net/

Astrologisesta vuosikartasta käytetään nimitystä Auringonpaluukartta. Auringonpaluukartoista on ollut paljon erimielisyyttä, ja on pohdittu kannattaako niitä ollenkaan käyttää transiittien, progressioiden ja direktioiden ohella. Näyttää siltä, että ns. ennustaminen astrologian avulla on pikku hiljaa jäämässä vähemmälle sijalle, mutta sen sijaan astrologiaa on alettu pitää toimivana ja tärkeänä työkaluna elämän eri vaiheissa.

Auringonpaluukartta on itse asiassa uusi syntymäkartta kyseiselle vuodelle, jolloin Aurinko on täsmälleen samassa asteluvussa kuin henkilön syntymähetkellä. Näin joka vuosi voidaan tehdä uusi kartta. Olen jonkin aikaa seurannut omia Auringonpaluukarttojani ja voinut todeta, että olen saanut niistä suuren avun eri tilanteisiin vuosien varrella. Tämä ei koske pelkästään astrologista ennustetta, vaan pikemminkin vuoden teemojen sekä erikoistehtävien osalta tulevan vuoden ajalle.

Mikäli pidetään olettamuksena, että kaikki planeettojen energeettiset vaikutukset suodattuvat meihin oman perusluonteemme laadun kautta, niin pessimistinen ja varovainen henkilö välttää todennäköisesti tekemästä suuria ja rajuja siirtoja vuoden aikana huolimatta siitä, että Auringonpaluukartta antaisi sellaisista viitteitä.

Auringonpaluukartta voi ilmentää selkeää kasvutavoitetta. Tarkastellessamme MC:n merkkejä ja syklejä on mahdollista, että 12 vuoden sykli ilmentää kyseistä tavoitetta. Sama nouseva merkki toistuu 4 vuoden välein muodostaen syklin. Syklinvaihtovuodet ovat näin ollen erittäin merkittäviä Auringonpaluukarttaa tulkittaessa. Kokemukseni mukaan on tärkeää laatia Auringonpaluukartta joka vuosi ja myös katsoa asioita noiden vuosikarttojen avulla taaksepäin. Näin voidaan päätellä miten vuodet ovat vaikuttaneen omaan kehitykseemme.

Kartan tulkintavinkkejä

Auringonpaluukarttaa tulkittaessa kannattaa asettaa oma syntymäkartta tuon vuosikartan ulkopuolelle, jolloin on helppo nähdä muodostuuko yhtymiä oman kartan planeettojen ja auringonpaluukartan planeettojen välille tai huoneiden kärjille. Yhtymät pääakseleihin voimistavat karttojen yhteistä dynamiikkaa.
Tulkinnan voi myös aloittaa katsomalla karttaa kokonaisuutena ja verrata planeettajakaumaa ja -painotusta syntymäkarttaan nähden. Esimerkiksi, jos vasen puoli on syntymäkartalla vahvempi, mutta vuosikartalla oikea puoli korostuu, voidaan ajatella, että tuon vuoden aikana ihminen joutuu ottamaan muita tavallista enemmän huomioon.
Oman kasvun kannalta voisi olla järkevää panostaa yhteistyöhön muiden kanssa ja ehkä jopa muiden kanssa asumiseen ja elämiseen. Kartan alaosan painotus saattaa viitata tilanteeseen, jolloin henkilöllä on tarve vetäytyä itseensä ja tutustua omaan introverttiin puoleensa. Tuollainen vuosi voi olla haasteellinen sellaiselle henkilölle, jolla on syntymäkartalla yläpuoli korostuneempi, koska tuolloin voi joutua itsensä kanssa kasvotusten enemmän, kuin mikä on henkilölle luonteenomaista.

Auringonpaluukartan elementtijakaumaa on myös syytä verrata oman syntymäkartan elementtijakaumaan ja huomata mahdolliset eroavuudet. Ne ilmentävät tilannetta, jolloin henkilö kokee suhtautuvansa ja reagoivansa asioihin eri tavalla kuin yleensä. Se voi olla yllättävää, mutta voi myös tarjota hyvän kasvumahdollisuuden. Jos tulielementti on syntymäkartalla heikko, voi elementtipainotus tulielemerkeissä tuoda lisää impulsiivisuutta ja kykyä nauttia huomionosoituksista tavallista enemmän. Syntymäkartan feminiinisten ja maskuliinisten planeettojen vertaileminen Auringonpaluukartan jakaumaan, voi antaa myös viitteitä rohkeudesta, aktiivisuudesta ja jopa riskinottokyvystä. Toisin sanoen, jos syntymäkartalla painostus on feminiinisellä puolella, voi maskuliininen painotus Auringonpaluukartalla lisätä noiden tekijöiden voimaa.

Huone, joka on eniten miehitetty Auringonpaluukartalla kertoo myös jotain tulevasta vuodesta. Se kertoo elämän alueesta, joka korostuu vuoden aikana. Kuulin juuri eräältä asiakkaalta, että hänellä oli ollut voimakas painotus Neitsyessä. Hänellä oli ilmennyt paljon ongelmia lemmikkieläinten hoitoon ja arjen rutiineihin liittyvissä asioissa. Laatujakauma kertoo myös vuoden aikana ilmenevistä muutoksista ja niihin liittyvistä teemoista. Onko painotus muuttuvissa merkeissä? Ehkä siinä tapauksessa vuoden alku ei ole parasta aikaa lyödä lukkoon kauaskantoisia suunnitelmia.

Auringonpaluukartta antaa meille paljon informaatiota, jota voimme hyödyntää samoin kuin nähdä kasvumahdollisuutemme niiden avulla. Toisinaan meidät saattaa yllättää myös merkuriusmainen uteliaisuus kurkistaa tulevaan vuoteen.

Voit tilata oma vuosiennuste verkkokaupassa!

 

Kommentoi