Karma Kartat voivat myös kertoa ihmissuhteista

Karma-astrologiassa emme tyydy pelkästään yhteen karttaan, koska jo Alice Bailey oli sitä mieltä, että yksi kartta ei ole tarpeeksi kuvaamaan ihmisen kokonaisuutta. Karma-kartat ovat astrologiassa periaattteessa lähtöisin 1900-luvuta ja yksi tärkeä kehittäjä oli Bruno Huber. Karma-astrologia ja psykologinen astrologia ovat edenneet käsi kädessä kehityksessä ja siksi karma-kartan voi yhtä hyvin nähdä psykologisena karttana, eli se voi olla heijastus henkilön psykologisesta taustasta, olipa se sitten karmallinen tai vaikka perinnön tai geenien kautta tulevista muistoista kyse.

Osa kartoista voivat kertoa ihmisen kehityksestä ja tämän hetkisestä kehitysvaiheesta mikä sinänsä on tärkeä havainto jos ajatellaan suhteita. Karma-kartta voi sinänsä kertoa jotain suhteen karmallisesta kehityksestä, ja siitä miten sielut ovat jo aikaisemmissa inkarnaatioissa olleet yhteydessä toisiinsa ja mitkä ovat yhteiset sielulliset kosketuspinnat. Tämä on yllättävän vähän käytetty menetelmä astrologisissa ihmissuhdeanalyyseissä.

Kun lähdetään avaamaan astrologista karttaa karmallisesti, huomioimme ja tulkitsemme eri asioita kartalta, kun tavallisessa tulkinnassa. Otetaan siihen ihan eri lähtökohta ja metodit mukaan tulkintaan. Nämä muodostavat kokonaisuudessaan ihan oman näkemyksen siitä minkälaisista karmallisita taustoista sielu on tullut tähän eläämään. Nämä ovat jo sinänsä tärkeitä tekijöitä juuri lähisuhteissa, missä ihmiset kohtaavat toisensa syvemmällä tasolla, kun missään muualla. Astrologiassa käytetään eri karttoja eri tarkoitusten kanssa. Siksi on tärkeä tiedostaa, että karmallisissa suhteissa on olemassa myös ihan omat menetelmänsä.

Huberin perusidea karmatulkinnoissa on, että ne asiat jotka ovat olleet korostuneita edellisissä elämissä, saa tässä elämässä vähemmän huomioita ja unohdetut teemat olisi hyvä ottaa enemmän  käyttöön. Karma-kartan tulkinta ei myöskään tapahdu samalla tavalla kun tavallisen horoskoopin analyysit. Kun tavallisessa astrologiassa tutkitaan planeettasijainnit merkkien kautta, Huber tutki niitä huoneiden ja asteiden avulla. Tavallisissa ihmissuhdeanalyyseissa turvaudumme aika pitkälti synastriakarttojen tai komposiitti karttojen antamien yhteiskarttojen tietoihin. Nämä ovat sinänsä tärkeitä kun etsitään suhteen tämän hetkisiä teemoja, mutta tuottavat myös vaikeuksia kun ollaan aika monen eri kartan ja aspektien varassa.

Pystymme monesti toteamaan että Kuunsolmuakselin teemat ovat vahvasti mukana perheenjäseneiden välillä syntymäkartoilla.  Tällä tavalla voidaan ajatella, että tärkeillä ihmisuhteilla sielujen välillä olevat yhteiset läksyt voimistuivat. Kuitenkin tämä ei aina riitä selittämään, miten voimme olla toisen henkilön kanssa samassa karmallisessa matkassa. Jos haetaan syvempää sielullista yhteyttä, karma karttojen avulla pääsemme toisella tavalla asioiden ytimeen. Olen huomannut, että juuri tällaiset vaikeasti ymmärrettävät syvät yhteydet voivat näyttäytyä vahvemmin karmallisten karttojen vertailussa.

Jos otetaan tästä esimerkki. Opiskellessani ihmissuhdeastrologiaa käytettiin monesti julkkisten karttoja. Tässä on hyviä ja huonoja puolia. Kuitenkin tarvitsemme astrologiassa esimerkkejä, niin että voimme ymmärtää perimmäiset tekniikat. Yksi julkinen tunnettu pari on Angelina Jolie ja Brad Pitt. Niiden tavallisten karttojen välillä löytyy paljon tekijöitä, myös solmujen suhteen. Kuitenkin jos ajatellaan niiden syvä henkinen suhde, toivoisin vielä enemmän yhteyksiä esim. solmujen suhteen. Mistä tällainen syvä henkinen yhteys sitten muodostuu?

Jolien ja Pittin synastria (Jolien kartta sisäpuolella) Solmujen väliset yhteydet sisältää Saturnuksen ja Cereksen tekemät yhteydet solmuihin. Ceres planeetta on aika usein nähty myös tärkeäksi osaksi ihmissuhteita, jopa keskeisempi kuin Juno asteroidi (Juno perinteisesti suhteisiin liittyvä).

Tavallisessa suhdetulkinnassa keskitytään syntymäkarttojen jälkeen yleensä synatriakartan tekijöihin. Esimerksiksi Kuu on tärkeä tekijä, minkä kautta voidaan ajatella elämän rytmien ja perustarpeiden kuvaajana. Kuu ja sen aspektit voivat myös nähdä keskeisenä tekijänä eroprosessissa, eli millä tavalla henkilöt reagoivat kun ovat herkässä tilassa. Tämä yksi syy siihen miksi on niin tärkeä tutkia henkilöiden kartat erikseen, ennen kun lähtee yhteiskarttojen pariin.

Karma kartan kautta pääsee valaisemaan suhdetta syvemmältä kantilta. Jos tarkkailaan Angelan ja Bradin karma karttoja, siinä tulee ilmi Auringon ja Kuun, Merkuriuksen ja Venuksen tekemät yhtymät 6. huoneessa. Tästä voi jo päätellä että kyseessä on erittäin voimakas sielujen kohtaaminen. Tämän perusteella voi myös ajatella, että parilla takana yhteisiä elämiä missä ovat kuuluneet samaan sieluperheeseen/ryhmään. Angelina on puhunut parin ”sielullisesta” yhteydestä ja myös vahvasta fyysisestä yhteensopivuudesta. Molemmat ovat osa vahvista yhtymistä kartan 6. huoneessa.

Pittin ja Jolien Solmukartat vierekkäin.  (Pitt sinisenä vasemalla)

Kuudennen huoneen karma arkketyyppeihin voi liittää esimerkiksi yhteisen työnteon ja järjestelyjen kanssa toimimisen. Ymmärtää, että heidän on tehtävä työtä ja toimia yhdessä ihan arki tasolla. Tätä huonetta voi karmallisesti ajatella edustavan elämiä, missä oma ajatus selviytymisestä on ollut tärkeä. Miten selvitään yhdessä? Parin yhteinen kinnostus auttamistyötä kohtaan voisi ajatella johtavan juurensa tällaisista edellisten elämien kokemuksista. Koska kuu on mukana ekvaatiossa, se on myös voinut jäättää syvät emotionaaliset sidokset ja jopa riippuvudet sielujen välillä. Samalla maa huoneisiin liitetään aina tietty materialistinen piirre, se että pyritään yhdessä saavuttamaan tietty materialistinen päämäärä tai asema. Yhtä hyvin tämä huone voi kertoa peloista tai muistoista elämistä, missä jäätiin paitsi perustarpeiden saannissa, mikä voi johtaa pelkoon että tässäkin elämässä käy niin. Angelina on Aurinkohenkilönä se, joka on saanut kokea ehkä enemmän vakautta näissä teemoissa, toisin kuin Brad jonka omalla kuun asemalla voinut olla enemmän epävarmaa. Kuitenkin tässä suhteessa arjen teemat korostuu.

Karma kartta kertoo enemmän sielujen varastotietoisuudesta ja antaa samalla tietoa vanhoista mahdollisesta alipersoonista mitkä voivat nostaa päätään, lähimmissä suhteissa. Se kertoo myös tarinan sielujen yhteisestä matkasta ja mahdollisista yhteisistä kokemuksista. Kuunsolmu horoskooppi ei rajoitu pelkästään yhteen elämään, vaan toimii enemmän kuin yhteenvetona sielun edellisista kokemuskentistä. Mitä olemme jo työstäneet ja kokeneet yhdessä? Miten se näkyy tämänhetkisissä suhteissa? Kun haluamme saada selville sielujen syvimmät keskeiset teemat ja läksyt, tämän menetelmän käyttöä ei pysty aliarvioimaan.

 

Lähteet: Moon Node Astrology, Huber

Astrology and relationships, Diaz & Gray

 

 

Kommentoi