Perääntyvät ja pysähtyneet planeetat kartalla

(Ensin julkaistu Astrologia Suomi Blogissa 2020 https://astrologiasuomi.com/peraantyvat-ja-pysahtyneet-planeetat/)

Luemme aika usein somessa että planeetta perääntyy. Yleensä se on Merkurius, Venus tai Mars, eli henkilökohtaiset planeetat.  Ensin on ehkä hyvä ihan mainita, että astrologit eivät elä siinä uskossa, että planeetat kulkevat taaksepäin taivaalla. Tämä koko perääntyminen on optinen illuusio ja tietyillä ajankohdilla näyttää siltä kuin planeetta ”jarruttaisi” vauhtiaan taivaalla ja tästä tämä ajatus lähtee. Koska astrologiassa on erilaiset koulukunnat, se tarkoittaa myös sitä, että kaikki ei välttämättä edes huomioi ilmiötä omassa astrologiassa, tai ainakaan yhtä paljoa.

Tämä ilmiö on ollut ihmisille hyvin vaikeaselkoinen tuhansien vuosien ajan, kunnes kuuluisa tähtitieteilijä ja astrologi Kopernikus esitti käänteentekevän ajatuksensa heliosentrisestä maailmankuvasta, jossa Maa ei olekaan Aurinkokunnan keskipiste, vaan se onkin Aurinko. Astrologit tulkitsevat ilmiötä silti samalla tavalla kuin maakeskeisen maailmankuvan aikaan. Elämä maapallolla nähdään lähtökohtana, perspektiivinä.

Jo alkukansan ihmiset kuten Mayat ja Inkat olivat tietoisiä näistä perääntymisjaksoista, ja yhdisti niitä eri ilmiöihin, riippuen mistä planeetasta oli kyse.  Niiden vaikutus syntymäkartalla tuodaan aika usein esiin mutta on syytä tarkkailla myös niiden vaikutukset ympäristöön, ja maailmanlaajuisiin tapahtumiin.

Koska itse työskentelen karma-astrologian parissa, pidän perääntyneiden ja pysähtyneiden planeettojen energioita astrologisesti tärkeänä tekijänä, ja haluan huomioida niitä tulkinnoissa. Kun planeetta käyttäytyy tällä tavalla, se käy läpi energeettisen muodonmuutoksen, mikä mahdollistaa sen energian käytön uudella tavalla.  Tähän liitetään monesti ajatus siitä että planeetan energiat kääntyvät enemmän sisäänpäin.

mars-peraantyy-retrograde-www.astrologiasuomi.com

Syntymäkartalla helpoin tapa löytää nämä erikoisplaneetat ovat tarkastelemalla niiden jälkeinen R kirjain tai Sr ja Sd kirjaimet. Aika usein tietokoneohjelma lisää kirjaimet automaattisesti karttaan. Kirjaimet kertovat onko planeetta ollut syntymähetkellä perääntyvässä tai hitaammassa liikkeessä kuin toiset. Karma-astrologisesti voi siten päätellä, minkälaiset teemat nämä mahdollisesti tuo mukaan ja että henkilöllä on enemmän mahdollisuuksia työstää tietyt planeetta energiat, elämässään.

Itse ajattelen näitä perääntyviä ikään kuin mahdollisuutena, vaikka ne saman aikaisesti voi sisältää tietynlaisen kosmisen ”jälki-istunnon”. Ne edustavat teemoja mitä sielu tuo mukanaan jostain edellisistä elämistä mutta myös kokemuksia näillä alueilla. Henkilötasolla planeetan energian tai teeman kanssa tulee, syvä tutkiminen ja suurempi muokkaamismahdollisuus. Se voi tuottaa mestarin, jos tietoisesti on valmis tekemään sen eteen työtä. Samalla tällainen planeetta voi sisältää pelon tai epävarmuuden, ja joskus karmalliset kokemukset vanhasta muistista toistuvat itsensä tässä elämässä.

Melkein jokaisella on joku perääntyvä planeetta kartalla. Osa planeetoista perääntyy useammin, kun toiset, ja sen mukaan luokitellaan niitä enemmän tai vähemmän tavalliseksi. Henkilökohtaiset perääntyvät planeetat, kuten Merkurius, Mars ja Venus, voivat kertoa voimakkaamman yksilöllisen karman kokemuksista, ja erottuvat ehkä vahvemmin. Tämä on kuitenkin tärkeä tutkia planeetan sijoittumisen ja aspektien kautta.

Neptunus tai Pluto kertovat kenties enemmän kollektiivisen karman kokemuksien puolesta, koska ne ovat yleisempiä, (perääntyy 40-50 prosenttia ajasta) kuitenkin tarvitaan aina se kokonainen karma analyysi, missä muut karma tekijät voivat voimistaa tai haastaa kyseisen teeman.

Esimerkkinä voi ottaa Sigmund Freudin kartta. Hänellä Mars planeetta on merkitty perääntyvänä, mutta on teknisesti pysähtynyt.

Kun ajatellaan että perääntyvän tai pysähtyneen planeetan teemoissa ihminen saa mahdollisuuden syventää tietämystään elämän aikana, Freudin perääntyvä Mars 11 huoneessa, kuvailee aika hyvin hänen koko elämäntyötä, aggressioiden tutkimista ja uuden psykologisen koulukunnan edelläkävijänä.  Perääntyvien planeettojen kohdalla, se aikaväli, syntymäkartan ja perääntymisen planeetan lopettamispisteen välillä, (Freudin kohdalla olisi ollut noin 7- vuotiaana) voi kertoa energia muutoksesta sen planeetan teemoissa, eli kannatta erikseen huomioida koska niin kun hän itse sanoi;

Out of your vulnerabilities will come Your strenght… (Heikkouksestasi muodostuu vahvuutesi…)

Pysähtyneiden planeettojen kohdalla on erilaiset ajatukset. Ensinnäkin niistä ei puhuta yhtä paljon, ja ovat vaikeampia havaita, siksi jää huomioimatta.  Itselläni kesti kauan ennen kuin ymmärsin että Jupiter oli pysähtynyt omalla kartallani, mutta se selitti paljon miksi sen teemat ollut niin tärkeitä omassa elämässä. Vaikka useammat tietokone ohjelmat tunnistavat kartalla perääntyvät automaattisesti ne ei välttämättä merkitse pysähtynyt planeetta. Eli silloin joudutaan turvautua astrologiseen raamattuun, eli efemeriidiin. Sen listoja tutkien, huomaa yksityiskohtaisemmin miten ja milloin planeetta on hiljentänyt vauhtiaan ja milloin on jäänyt samaan asteeseen.

Astrologi Ray Grasse on kirjoittanut tästä ilmiöstä ja hän kuvailee pysähtyneen vaiheen ja pysähtymispisteen polttavaksi pisteeksi, eli että silloin planeetta saa mahdollisuuden jättää karttaan syvemmän jäljen.

Kun perääntynyt planeetta voisi kuvailla erikoistumiseen ja syventäminen sen teemojen alueilla, pysähtynyttä voi ajatella olevan enemmänjyrkkä ja äärimmäinen, eli sen jättämä jälki jollain tavalla energeettisempi. Joskus kun kartalta ei löydä selvää syytä tiettyihin teemoihin korostumiseen elämässä, voi olla syytä ottaa nämä planeettojen mahdollisuudet suurennuslasin alle. Pysähtyneet planeetat ovat sen verran harvinaisia, että minkä tahansa pysähtyneistä on syytä huomioida.

Esimerkki Amy Winehousin syntymäkartta kartta missä Venus on pysähtynyt ja Merkurius perääntyvä: 

 

 

Otan esimerkkinä pysähtyneestä planeetasta, Amy Winehousein kohdalla Venus. Jo astrologi Dane Rudhyar kuvasi pysähtyneet planeetat psykologisesti eri tavalla toimivia kuin perääntyvät. Hän ajatteli, että tällaisen planeetan kohdalla henkilöllä on tietynlainen psykologinen sitkeys, mihin liittyi enemmän ehdoton asenne elämään ja että he tulevat elämänsä aikana edustamaan planeetan teemoja.  Winehousin kohdalla, kun kyseessä on pysähtynyt Venus voidaan ajatella että ulkoiset mieltymykset, nautinnot ja myös ihmissuhde asiat voisivat olla teemoja missä tällainen tietty asenne ilmenee, enemmän kuin muiden planeettojen kohdalla. Ihan ulkonäöllisestikin voidaan ajatella, että hänellä oli oma yksilöllinen tyyli, ja musikaalisesti tietysti omannäköinen ulottuvuus. Kuitenkin ihmissuhteet Ja nautinnot tulivat hänen elämässä kärjistetyllä ja kohtalokkaalla tavalla esiin. Niin kun hän itse sanoi:

I love to live and I live to love… (Rakstan elämää ja elään rakastaen…)

Näistä voisi kirjoittaa vaikka kuinka pitkään, mutta toivon että tämä ainakin vähän avaa niiden erilaisuuden kartalla ja inspiroi tutkimaan omat perääntyvät tai/ja pysähtyneet kartalla!  Jos aihe kiinnostaa, siitä voi lukea lisää kirjassamme Karma-astrologian Avaimet (Basam Books 2021).

Lähteet:

Dane Rudhyar, Astrological Aspects 1948

Ray Grasse, Under a Sacred Sky 2015

Astrologia Suomi Blogi: https://astrologiasuomi.com/peraantyvat-ja-pysahtyneet-planeetat/

Kartta data: www.astro.com

 

Kommentoi