Standardiemme nostaminen Astrologeina- opiskele astrologia

Tämä kirjoitus on käännös Sharon Knightin kertomuksesta siitä mitä eurooppalainen  APAI järjestö on. Astrologit jotka ovat suorittaneet hyväksytty koulutusohjelma voivat hakea mukaan kansainväliseen järjestöön. Sharon Knight on APAI järjestön puheenjohtaja. 

Varhainen versio tästä organisaatiosta oli APA, jonka muodosti ryhmä valaistuneita astrologeja v. 1987. He kykenivät laittamaan sivuun henkilökohtaiset erilaisuutensa ja yhdistymään muodostaakseen järjestön, joka omistautui erityisesti yleisesti hyväksytyn foorumin perustamiseksi tuleville astrologeille. Samalla yleisö voisi löytää pätevän astrologin ja luottaa siihen, että astrologi oli käynyt läpi jonkinlaisen arvioinnin tai testin, missä oli  osoittanut kykynsä toimia astrologina. Tuohon aikaan oli olemassa vain muutamia kouluja. Esimerkiksi Faculty of Astrological Studies, joka on yksi vanhimmista astrologiakoulusta, englanninkielisessä maailmassa ja, joka on juuri viettänyt 70-vuotisjuhlaansa. Sen entiset oppilaat koostuvat monista edustajista, joita juhlitaan ja tunnustetaan, johtuen heidän työstään kaikkialla maailmassa. 

Nimeksi ehdotettiin the Association of Professional Astrologers huhtikuun 25.1989 klo 8:47 pm GMT, Lontoossa,. Ensimmäinen kokous pidettiin 3. helmikuuta 1990 (11:02 am) Mike Hardingin toimiessa puheenjohtajana. APA(I) muodostettiin ammatillisen elementin tuomiseksi astrologiaan. Samaan tyyliin kuin psykoterapeuteilla, homeopaateilla jne. Näinä aikoina UK:ssa ja Euroopassa tietyillä yhteiskunnan sektoreilla oli suuntaus kieltää ’äärilaidoilla olevan toiminnan’ mainostamasta palvelujaan. Tähän törmäsimme suunnitelmassamme muodostaa ammatillinen järjestö, erityisesti tarjoamaan foorumin astrologiaa harjoittaville ammattilaisille, että he voisivat tavata toisiaan keskustellakseen vertaistensa kanssa kaikesta siitä, mitä tarkoittaa työskenteleminen ammattilaisena vähemmistökentällä.

Toisena päämääränä oli esitellä yleisesti hyväksytyltä astrologiakurssilta valmistuneiden  ammattiastrologien intressejä ja suojella ammatillisen astrologian hyvää nimeä ja mielikuvaa mediassa ja julkisessa verkossa. Alunperin jäsenyys oli avoin niille, joilla oli diplomi kuudesta tuona aikana APAE:n yleisesti hyväksymästä koulusta ja, niille joilla oli lisäksi ’isoisälauseke’, joka salli mukaan myös heidät, joilla oli osoittaa näkyviä saavutuksia astrologisessa yhteisössä, tulla yleisesti hyväksytyiksi jäseniksi. Niiden, jotka hyväksyttiin tuon isoisälausekkeen perusteella piti tehdä pitkä kirjallinen työ, jonka oli tarkistanut kolme erillistä neuvoston jäsentä ennen, kuin heidät voitiin hyväksyä jäseneksi.

Tuo lauseke sisällytettiin kunnioituksesta niitä senioriastrologeja kohtaan, joilla ei ollut ollut mahdollisuutta opiskella missään noista yleisesti hyväksytyissä kouluissa. Lauseke poistettiin noin kymmenen vuoden kuluttua, jolloin tuntui siltä, että ajat olivat muuttuneet. Jäsenillemme järjestettiin edullisemmalla jäsenmaksulla vakuutuksia ja julkista vastuuta sekä julkaistiin kahdesti kuussa ilmestyvä uutiskirje. Se mahdollisti jäsenille yhteydenpidon – ja huomatkaa, tämä oli esi-internetin aikaa! Lisäksi jäsenyyksistä laadittiin paperikopioita, joita jaettiin kirjastoihin ja muihin paikkoihin, missä kävi paljon yleisöä. Lopuksi ja kenties kaikkein tärkeimpänä asiana luotiin eettinen koodisto, joka jokaisen jäsenen piti allekirjoittaa. Jokaiseen ammattiin liittyy tiettyjä yhteisiä arvoja ja käytännön sääntöjä, jotka samalla kun ne eivät ole samanlaisia kaikille ammateille, kuitenkin noudattavat tiettyjä samoja päämääriä. Nimittäin, että pidetään yllä henkilökohtaisia sekä ammatillisia standardeja, jotka eivät aiheuta huonoa mainetta. Meidän tapauksessamme astrologialle eivätkä astrologeille. Eettistä koodistoa voidaan hyödyntää kaikissa uusissa kouluissa varmistamaan, että kaikki  tutkinnon suorittaneet ovat tietoisia tarpeesta käyttäytyä ammatillisesti, kunnioittaa asiakkaiden oikeuksia ja arvoa varmistaakseen, että asiakas on tietoinen työskentelytavasta ja veloituksista ennen konsultaatioon tuloa. Ei myöskään tarjota astrologiaa lääketieteen alueilla, ei laki- eikä taloudellisissa asioissa, ellei astrologilla ole asiaankuuluvaa ammatillista pätevyyttä. 2000-luvun alkupuolelta alkaen, Internetin aikana, monet koulut ympäri maailmaa ovat lähestyneet APAI:ta akkreditointia hakien loppututkinnon suorittaneille oppilailleen.

Sen mukaisesti lokakuussa 2003 päätettiin lisätä ’International’ sana nimeemme. Sen seurauksena hyväksyimme neljännen tason NCGR:stä Amerikassa valmistuneet ja pian myös muihin maihin tuli kouluja. Meidän piti suunnitella jonkinlainen arviointisysteemi, joka olisi läpinäkyvä ei ainoastaan meidän koulussamme, vaan myös yleisön jäsenille, jotka etsivät muodollista astrologista koulutusta. Meidän arviointivaatimuksemme löytyvät nettisivustomme https://professionalastrologers.co.uk menusta ’Study Astrology’-valikosta Astrology:n alta. Önerin koulu, joka on mahdollisesti Euroopan suurin ja, jolla on oma asialle omistettu rakennuksensa luokkahuoneineen, täytti vaatimuksemme. Nopeasti kansainvälinen jäsenyyskategoria paisui suuresta joukosta asialle omistautuneita ja valmistuneita turkkilaisia ammattilaisia. Chatissämme heinäkuussa nousi esiin keskustelu koskien astrologiaa ja muita ennustusmuotoja kuten Tarot, kahvipavut, teelehdet sekä kortit. 

Kovinkaan monet astrologit eivät halua tulla yhdistetyiksi aurinkomerkkiastrologiaan, jota esiintyy mediassa, huolimatta siitä, että juuri se tarjoaa astrologialle kasvot monille ihmisille. Toisin kuin 30 vuotta sitten, useat tämän päivän astrologit ovat hyvin perehtyneitä astrologiaan ja pyrkivät tuomaan ammatillisen ilmeen astrologian julkisille kasvoille. (Aurinkomerkkiastrologian historia ja sen alku on dokumentoitu hyvin monissa kirjoissa, joita ovat mm. Tohtori Nick Campion kirjat.) Önerin kanssani tekemä haastattelu oli melko laaja-alainen, jossa käsittelimme astrologian opiskelua ja sitä, kuinka tärkeää on näinä melko tyyriinä aikoina kuulua johonkin ammatilliseen organisaatioon. Nykyään on monia astrologisia organisaatioita tai järjestöjä ympäri maailmaa. Nämä organisaatiot ovat syntyneet monien astrologien toivomuksesta toimia ammatillisemmin omalla alallaan. APAI on ainoa ammatillinen organisaatio, joka ei arvostele yksilöä, vaan pikemminkin se arvioi opetuksen laatua, koulutusta sekä jokaisen koulun eettisyyttä erikseen.

APAI keskittyy koulutuksen laatuun yli koko ammatillisen astrologian kentän. Se on sen päätavoite. APAI-neuvosto, jonka jäsenillä on erilaisia koulutuksellisia taustoja, tutkivat asiat itsenäisesti ja sen jälkeen ryhmänä päättääkseen ovatko koulut tai kurssit soveltuvia jäsenyyteen. Siis, voidakseen saavuttaa hyväksynnän jäsenyyteen, jokaisen koulun pitää ensin osoittaa eettinen koodistonsa. Ainoastaan hyväksytyt APAI:n jäsenet voivat käyttää MAPAI-tunnusta nimensä perässä. Oltuaan yhtäjaksoisesti kymmenen vuotta jäsenenä, hänellä on oikeus hakea fellowship-jäsenyyttä, joka oikeuttaa käyttämään FAPAI-tunnusta kotisivuillaan ja kirjallisuudessa. Tämän tunnuksen käyttäminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että henkilö olisi akkreditoitu astrologi. APAI on kiinnittänyt usein huomiota tapauksiin, joissa astrologi väittää olevansa MAPAI. Jatkotutkimuksissa on huomattu, että väitettyä henkilöä tai nettisivustoa ei ole olemassakaan eikä häntä tunneta yhdessäkään koulussa tai APAI:ssa tai kyseessä on vain vilpillisen yrityksen julkisivu. Surullista kyllä, näille huijareille ei voida mitään, mutta ainakin voimme yhdistyneinä toivoa, että pystymme tarjoamaan ammatillista palvelua sekä yleisölle että medialle. (Kuitenkin huijareihin voidaan ottaa yhteyttä, mikäli epäillään huijausta tai vääristelyä – tämä tietysti jokaisen maan lakien puitteissa.) Perustajajäsenemme ovat tehneet meille kaikille suuren palvelun olemalla aikaansa edellä ja näkemällä tällaisen organisaation olemassaolon tärkeyden sekä meille että asiakkaillemme voidaksemme toimia turvallisesti ja luottavaisesti ammatissamme. Tämän tärkeys korostuu, koska hallituksemme asettavat meille jatkuvasti lisävaateita standardien ja laatuvaatimusten osalta, jotta määrätyt standardit ja vaateet tulisivat täytetyiksi .

APAI: http://astrologicalassociation.com

 

Voit kuunnella Öner Döşerin tekemän Sharon Knightin videohaastattelun menemällä YouTube.com –osoitteseen ja etsimällä  ‘Interview with Öner Döşer’ tai Interview with Chair of APAI’ ja/tai ‘Sharon Knight’

 

Apain sivulla löydät myös listan kansainvälisistä hyväksytyistä astrologisista koulutusohjelmista:

https://professionalastrologers.co.uk/

 

 

Kommentoi