Solmut ja planeetat

 

Solmujen Yhteydet

Olemme lähestymässä uutta sykliä Kuunsolmujen siirtyessä taas Härkä/Skorpioni merkkien akselille. Kun nämä liikkuvat kartalla, ne osuvat myös aina välillä planeettoihin, ja jos sinulla on Härän tai Skorpionin merkeissä tekijöitä, se tarkoittaa, että Kuunsolmut liikkuvat niiden yli jossain vaiheessa 2022-2023 aikana. On myös hyvä muistaa, että solmut liikkuvat toiseen suuntaan kun planeetat kartalla, eli ”taaksepäin” merkeissä. Näin aloitetaan 29 asteessa ja mennään merkissä pienempään asteeseen. Myös Auringon ja Kuunpimennykset tulevat olemaan tällä merkkiakselilla kesään 2023 saakka.

Alla halusin vähän avata, mitä se voisi merkitä juuri henkilökohtaisten planeettojen ylitysten kohdalla. Koska solmut liitetään monesti myös edellisten elämien mahdollisiin seikkoihin, on tässä aina se mahdollisuus, että tietyt jo aiemmin eletyt tapahtumat toistuvat symbolisesti tässä elämässä. Tämä antaa myös näille ylityksille omanlaatuisen ja yksilöllisen puolen. Siksi voi olla syytä muistella minkälaiset teemat olivat läsnä omassa elämässä viimeisen ylityksen aikana, joka oli (2003-2004). On myös hyvä huomioida akseleiden ja muiden tekijöiden ylitykset kartallasi.

Solmuakselin ylitykset voivat edustaa kohtalokkaita jaksoja, ja koska solmut normaalisti ovat perääntyvässä liikkeessä ja harvoin etenevässä, voi olla mielenkiintoista tutkia, jos ne ylittäessään sattuvat pysähtymään tietyn planeetan päällä. Silloin sen teemat voimistuvat ja syventyvät. Jos planeetta, mihin solmut osuvat on syntymäkartallasi perääntyvässä liikkeessä, tämä voi osoittautua kärjistetyllä tavalla ja korostaa edellisten elämien vaikutuksia.

Alla lyhyitä selostuksia solmujen yhteyksistä henkilökohtaisten planeettojen kohdalla.

 

Aurinko ja yläsolmun yhteydet

Kun yläsolmu kohtaa kartan Auringon, se voi kertoa siitä, että ymmärryksesi terävöityy ja mukautuu uudesti nykyhetkeen. Ihminen voi silloin kokea, että se avaa tietoisuutensa tajuamaan todelliset kykynsä. Tänä ajanjaksona voi myös kokea joutuvansa vastakkain oman toimintansa, ratkaisujensa ja ihanteidensa kanssa. On mahdollista, että uusia tilaisuuksia tarjoutuu, ja että pystyy mukautumaan tilanteisiin, jotka asettavat minäkuvan tai egon ihan uuteen valoon. Kuun solmut auttavat meitä syventämään tietämystä siitä planeetasta, mihin se osuu ja voi myös tuoda esiin mahdollisia vanhoja teemoja ja toimintamalleja sen planeetan suhteen. Tähän Aurinkoon ja yläsolmuun kohtaaminen kuulu myös mahdollisuus saada ”vanha lahja takaisin” jostain menneistä elämistä.

 

Auringon ja alasolmun yhteydet

Tässä tilanteessa voi olla, että tämä ylitys vapauttaa personallisuuden menneisyydestä ja sen juurtuneista ominaisuuksista, vähän niin kuin joutuisi katsomaan uudestaan totuuden peiliin, arvioimaan mitkä ovat ne toimivat ja ei toiminalliset teemat siinä. Tämä voi joskus olla epämiellyttävää ja siksi myös vaatia tiettyä asenteiden muutosta. Voi olla, että henkilöllä on tunne siitä, ettei hän saa otetta tavanomaisin psykologisin keinoin ja että hänen pitäisi todistaa maailmalle luovuutensa ja mukautumiskykynsä. Tämä voi myös tuoda jonkin isomman tapahtuman elämään, mikä tuo syväluotaavan muutoksen hänen ajattelutapaan ja kuvitelmiin. (esimerkiksi luopuminen jostain) Koska alasolmu on mukana, tämä voi tuoda takaisin tapahtumia ja ihmisiä, jotka juontavat juurensa jopa edellisten elämien kokemuksiin.

 

Kuun ja yläsolmun kohtaaminen

Kuun kohtaaminen solmun kanssa voi tuoda esiin kysymyksiä koskien äitiyteen ja naiseuteen. Tämä voi myös korottaa emotionaalista maailmaa ja tavallaan pakottaa ihmisen tarkistamaan motivaationsa ja psyykkiset kykynsä tietoisemmalla tavalla. Joskus tämä koetaan eräänlaisena kriisijaksona, minkä jälkeen voi tuoda varsinaisia positiivisia seurauksia. Tämä aika voi korottaa henkilön kokemuksia elämisestä ympäristöolosuhteiden kautta, ja samalla kokea suuremman tietoisuuden avautumista. Tämä uudelleen löydetty sielullinen herkkyys tulisi käyttää tämän elämän uudelleen suuntautumiseen.

 

Kuun ja alasolmun yhteydet

Tähän voidaan oikeastaan liittää omien psyykeen varjojen, sekä omien pelkojen että ristiriitojen kohtaaminen. On päästävä selvyyteen omien syvimpien psyykeen puolustusmekanismien kanssa. Tässä suhteet naisiin, äitiin tai äitiyteen voi kokea hyvin voimakkaiksi. Voi olla, että ihminen joutuu reagoimaan muutoksiin, missä hänen tunteita toisia kohtaan kyseenalaistetaan. Kartasta on hyvä tutkia millä alueella mahdolliset edellisten elämien haasteet johtavat juurensa ja mihin suuntaan hänen tulisi kehittyä emotionaalisella tasolla tämän elämän aikana.

 

Merkuriuksen ja yläsolmun kohtaaminen

Koska olemme tässä tekemisessä varsin vaihtelevan ja monipuolisen planeetan kanssa, tämä voi tarkoittaa, että ylitys on varsinaisen monilukuinen. Kuitenkin voidaan ajatella, että tämän jakson aikana henkilön tulisi suunnata uusiin mentaalisiin ja emotionaalisiin arvoihin. Tähän voi liittyä vaihtelevuuden halua, esimerkiksi työn tai luovan ilmaisun alalla. Voi olla, että liika yksitoikkoisuus tai rutiinit alkavat kypsyttää. Tämän voi nähdä eräänlaisena testijaksona, kun ihmistä koetellaan myös siinä, kuinka hän pystyy selviytymään paineita luovissa tilanteissa.

 

Merkurius ja alasolmu

Tässä tapauksessa arvoasetelmat tulevat varmuudella levittäytymään ihmisen ajatteluun. Vanhat eletyt mentaaliset rakenteet häviävät, ja on mahdollista, että kokee ongelmia tai heikkouksia juuri kommunikoinnin alueella. Jakson aikana voi huomata, että refleksit ja intuitio tulee näyttelemään ison roolin ja henkilö voi kokea, että tulee kohtaamaan omien reaktiokykyjensä ja mukautumiskykynsä rajat. Koska tämä planeetta liitetään totuuden puhumiseen, joskus valheet tai väärinkäsityksen voivat tulla esiin ja henkilö saa ehkä kohdata omat valheensa ja niiden seurauksia. Aikajaksona henkilö voi vastaanottaa tärkeää tietoa tai sanomia, jotka koskevat hänen kehitystään tai vaikuttaa elämän suuntaan.

 

Venus kohtaa yläsolmun

Tämän planeetan kanssa ihmissuhteiden merkitys elämässä voi muuttua, koska tällä alueella voi ilmetä tiettyjä käännekohtia ja myös muutoksia omassa mahdollisesti emotionaalisessa illuusiossa. Jakson aikana henkilö voi haluta kokeilla ihan uusia ihmissuhdemalleja ja voi spontaanisti tehdä valintoja, jotka edesauttavat omassa emotionaalisessa kehityksessä, tulevan 18 vuoden pitkän syklin aikana. Tämä voi tuoda uudelleenorientoitumista ja sitä, että uutta arvojärjestelmää ja tärkeyttä luodaan elämässä. Tämän transiitin aikana kuljetaan harvoin keskitietä. Se voi myös olla erittäin inspiroivaa aikaa taiteelliselle alueille ja taiteilijoille.

 

Venuksen ja alasolmun kohtaaminen

Tätä aikaa voi kuvailla tutuksi tulevien tapojen muutosprosessiksi. On mahdollista, että joutuu vastakkain totuuden kanssa siitä, mikä on hänen tunneperäisyytensä pohjalla. Tämä mahdollistaa aidon muuttumisen ja suhtautuminen niihin muotoutuu. Joskus tähän voi liittyä ne solmitut suhteet, jotka eivät enää palvele meitä tässä elämässä ja joku suhde on voinut tulla päätökseen. Jos Venuksen teemat ilmenevät henkilön elämässä korkeammassa henkisessä muodossa, tämä aika voi tuoda kutsumuksen aitouden testaamista. Myös suuria ristiriitoja vastaanottavuuden ja herkkyyden alueella ja varsinkin kaikissa suhteissa voi ilmennä. Pohjalla vaikuttaa aiemmat tilanteet, missä tunteet ovat olleet etusijalla ja jotka vielä jälkeenpäin vaikuttavat alitajuntaan.

 

Marsin ja yläsolmun kohtaaminen

Kun yläsolmu liikkuu tämän planeetan yli, se usein antaa mahdollisuuden tehdä jonkun impulsiivisen päätöksen, joka voi joskus merkitä äärimmäistä epävarmuutta tulevaisuudesta. On mahdollista aloittaa uusi toiminta, mihin ei ole aiemmin uskaltanut lähteä. Jakson aikana henkilö voi antaa myöten enemmän spontaaneimmille tarpeilleen, mikä voi myös jälkeenpäin askarruttaa. Voi tuntua siltä, että ihminen ottaisi päättäväisen askeleen kohtaloaan kohti. Seurauksissa voi olla menestys, tai se voi palvella menneiden tekojen karmallista tarkoitusta. Ne ratkaisut, jotka tehdään tämän vaiheen aikana, voivat näyttäytyä aika laajasti tulevaisuudessa. Harkinta-aikaa voi siksi olla tärkeä huomioida.

 

Marsin kohtaaminen alasolmun kanssa

Tämä voi tuoda mukaan epätavallisia ja ehkä nopeitakin kohtaamisia. Henkilön kohtaamiset ja kokemukset miehisen maailman kanssa korostuu ja voi alkaa kyseenalaistamaan näiden tarkoitusta omassa elämässä. Aiemmat kohtaamiset ja kokemukset tähän liittyen voivat nyt nousta erittäin ajankohtaisiksi ja sotajumala Marsin kanssa on aina mahdollista, että konfliktit nostavat päätään, koska voi helpommin tehdä suhtautumisvirheitä. Vähän jäitä hattuun siis tämän transiitin aikana. Edellisten elämien valossa tämä voi tarkoittaa, että henkilö on tekemisissä tilanteiden kanssa, missä on mahdollisesti aiheutettu hallaa jollekin toiselle ja jos toistuvat  virhekäyttäytymiset ovat tapahtuneet aiemmin, ne ovat nyt suurennuslasin alla. Tämä testaa ihmisen kykyä reagoida ulkoisiin tapahtumiin, ilman vihaa tai liikaa intohimoa, vaikka hän mielellään tekisi niin.

 

 

 

Solmujen planeetta ylitykset eivät ole kovin pitkäkestoisia, kyseessä voi olla parin kuukauden jakso. Ne palaavat samaan paikkaan 18 vuoden välein.

 

Lähteet:

Andrieu Irene: Karma im Horoskop

Astrologi Maija Urmas muistiinpanot

Schulman Martin: Karmic Astrology vol. 1-4

 

 

 

Kommentoi