Kuoleman kartat

Kuun alasolmun ollessa nyt skorpionissa ajattelin, että voisi nostaa esiin yhden astrologisiin tabualueisiin kuuluvan aiheen. Tämä teema lähti liikkeelle oikeastaan instagramin yhdestä kysymyksestä, joka esitettiin Intuitiollabyveeran tilille. Kysymys kuului, pystyykö astrologisesti kertomaan jotain terveydestä ja kuolemasta?

Tämä kirjoitus perustuu minun ajatuksiini ja näkemyksiin asiasta, ja en ole mitenkään erikoistunut kuoleman karttoihin, mutta tutkin asiaa kartoilta ajoittain ja aihe on kiinnostanut. Riippuen minkälaisesta astrologisesta haarasta on kiinnostunut kuoleman voi nähdä eri tavalla. Kehityksellisessä astrologiassa se nähdään kuin yhtenä siirtymänä toiseen vaiheeseen ja hetkenä, jolloin sielu jatkaa matkansa kaikkeudessa. Tabu nousee varmastikin siitä, että astrologian ajatellaan jotenkin ennustavan henkilön kuoleman, tai määrittelevän henkilön elinikää, mikä olisi eettisesti hyvin vastakkaista toimintaa. Minulta kysytään kuitenkin aika usein, milloin tietyn henkilön karma olisi ns. ”valmis” tai suoritettu. Ja yhtä vähän kuin kuolemahetkeäkin sitä voi määritellä pelkästään astrologisesta kartasta.

Perinteisesti astrologiassa on kyllä kehitetty menetelmiä tähän aiheeseen, ja historiassa kun astrologian tarkoitus on ollut erilainen kuin tänä päivänä, (perustunut ennustamiseen), niin metodit ovat olleet erilaiset. Tämän voi myös huomata sillä tavalla, että vähän etsimällä saa etsiä tietoa näistä kuolemaan liittyvistä asioista. Ja että suurin osa näistä menetelmistä perustuu myös arabialaisiin vanhoihin menetelmiin ja niiden laskukaavoihin.

Minulle astrologia on yksi väline, jolla pystymme ymmärtämään maailmaa ja sen tapahtumia. Samalla tavalla pystymme myös ymmärtämään kuolemanhetken teemoja kartalla. Niin kuin syntymä on kuolemakin mielestäni yhtä yksilöllinen, ja tutkimalla sitä voi saada ymmärrystä elämän tarkoituksesta. Yksi mielenkiintoinen havainto, joka on myös tieteellisesti tutkittu on se, että monien henkilöiden elämä näyttää päättyvän lähellä omaa syntymäpäivää, joko vähän ennen tai sen jälkeen. Useampi aiheesta tehty tieteellinen tutkimus on osoittanut, että prosentuaalisesti on todennäköistä kuolla lähellä syntymäpäivää ja tästä on tullut ihan oma tieteellinen sanontansakin nimittäin ”birth day effect”. Mitään erityistä syytä tähän ei ole löydetty, mutta astrologian valossa me kuitenkin tiedämme, että syntymäpäivän yhteydessä meillä astuu aina uusi vuosikartta voimaan, eli Solar Return, joka myös perustuu syntymäkarttaan ja asuinpaikkaan. Meidän syntymäpäivämme on tämänkin takia hyvin yksilöllinen.

Kun ajatellaan kuoleman hetkeä astrologisesti, siihen liitetään yleisesti tiettyjä tekijöitä. Kahdeksannen huoneen ja skorpionin teemoihin liittyy muodonmuutokset ja siksi kuolema yhdistetään niihin, myös kartan 4 huone ja IC-akseli sekä viimeinen huone on liitetty kuolemaan. Vesihuoneet kartalla nähdään usein kuvailevan sielun syvempää tarkoitusta ja niihin kuuluu myös suuremmat raamit kuten yhteiset kollektiiviset tai suvun teemat.

Erilaisia laskennallisia menetelmiä on käytetty etsimään tiettyjä herkkiä pisteitä ja syntymäkartan alueita, jotka voisivat mahdollisesti liittyä henkilön kuolemaan. Yksi näistä metodeista on nimeltään Kuoleman piste, ja se lasketaan Nousevan merkin, Saturnuksen ja Marsin asemista. Tämä piste kuuluu myös arabialaisiin pisteisiin ja sen on sanottu olevan jotenkin herkkä kartalla, mutta en tiedä kuinka toimivana menetelmän on katsottu olevan. Toinen piste tämän ”kuoleman pisteen” lisäksi on ”kohtalon piste”. Näitä löytyy siis vielä useampia ja niiden sanotaan olevan jotenkin aktivoituneita kuoleman hetkellä. En kuitenkaan löytänyt mitään tarkempaa kuvausta näiden toimivuudesta käytännössä.

Sellainen astrologi kun Alice Portman on määritellyt erilaisia asioita kartalla, jotka tulisi huomioida silloin kun kyse on kuolemasta. Kahdeksannen huoneen, sen kärjen ja hallitsijaplaneetan lisäksi Portman mainitsee nousevan merkin tärkeyden. Se monesti yhdistetään nimittäin fyysiseen kehoon ja teema tulee esiin  terveysastrologiassakin. Auringon asema ja harmoniset aspektit ovat myös hänen mukaansa yksi tärkeä osa tätä ekvaatiota.

Tunnettu astrologi Maurice Fernandez on käsitellyt aihetta mm. OPA esitelmässään The Death Chart- A Halloween Celebration (2021) ja myös kirjassa Transpersonal Astrology Explorations at the Frontier. Hän ajattelee, että kuoleman ajankohta voisi olla meille tärkeä ajankohta oppia uutta juuri meidän tämänhetkisestä elämästä. Hän on myös tutkinut lähellä kuolemaa käyneiden ihmisten karttoja. Siinä hän on löytänyt yhtäläisyyksiä esimerkiksi Khironin haastavien aspektien kanssa. Yleensä tällaisissa aspekteissa käytetään hyvin tarkkoja orbeja, eli 1 asteen tarkkuudella, niin kuin transiiteistakin. Jupiter planeetta on myös mainittu olevan joskus ”vapauttava” tekijä kuoleman teemoissa, kun ajatellaan, että Jupiterin mytologiaan kuuluu esim. Khironin vapauttaminen tuskista, joiden sanottiin menevän Jupiterin kautta.

Keskipisteet ja esimerkiksi Marsin ja Saturnuksen keskipisteeseen tulevat aktivoituvat planeetat voivat olla tärkeitä huomioida sekä Aurinkoon tulevat planeettaohitukset, koska Aurinko kuvaa meidän perusvitaalienergiaamme kartalla.

Planeetat voivat sinänsä liittyä kuolemaan eri tavoilla, jos ajatellaan, että Mars voi liittyä onnettomuuksiin, Uranus äkillisiin tapahtumiin, Pluto suurimpiin muodonmuutoksiin ja Saturnus vanhuuteen ja viisauteen. kaikilla planeetoilla ja merkeillä on myös omat terveyteen liittyvät osa-alueensa, jotka on hyvä huomioida.

Eli ei tämäkään ole mitenkään yksiselitteinen aihe niin kuin eivät muutkaan astrologiset asiat. Astrologia voi kertoa niin elämästä kuin kuolemastakin ja auttaa meitä ymmärtämään paremmin näitä elämän syklejä. Astrologia perustuu kokonaiskuvaan ja jokaisen henkilön omaan matkaan niin elämässä kuin kuolemassakin.

 

 

Lähteet:

Astro.com: Death

Astroseek: Arabic dots list

Fernandez Maurice: Opa Presentation The Death Chart- A Halloween Celebration (2021)

Portman Alice 2010: Determining Death from a horoscope

 

 

 

Kommentoi