Erikoiskarma?

Olen viime aikoina kirjoituksessani aika aion maininnut erikoiskarmoja. Siksi halusin avata osa niistä hieman enemmän tässä kirjoituksessa. Erikoiskarmat tulevat alunperin ranskalaisen astrologin Irene Andrieun karma-astrologiasta. Kaikista niin kutsutuista erikosikarmoista voit lukea lisää kirjassamme Karma-astrologian avaimet.

”Kaikista muista syntymäkartoissa ilmenevistä teemoista ja suunnitelmista huolimatta joillakin ihmisillä voi olla kartallaan erityinen karminen suunta, joka tuntuu ohjaavan heitä punaisen langan tavoin kohti karmallisen hallitsijaplaneetan osoittaman henkisen tien oivaltamista”. Näin Irene Andrieu kuvailee erikoiskarmojen perusta. Kyse on oman itsensä etsinnästä ja omien potentiaalien oivaltamisesta, mikä syntyy ja kehittyy tiettyjen elämänkokemusten kautta. Tietyt aspektit Kuunsolmujen hallitsijaplaneettojen ja hallitsijoiden välillä voivat antaa lisätietoa näistä tehtävistä.

Eli näin hän kuvailee erikoiskarmojen tarkoitusta. Hallitsijaplaneetat voivat olla traditionaaliset (juuriastrologian) tai modernit (psykologinen astrologian). Systeemi on kehitetty modernien hallitsijoiden mukaan. Astrologi Maija Urmas oli ensimmäinen suomalainen astrologi joka tutstui Andrieun teoriaan opiskeltuaan astrologia saksassa, ja hän käytti menetelmää aktiivisesti karma tulkinnoissan. Nämä laskelmat perustuvat kolmeen eri systeemin; dwadeihin, hinduasteisiin ja harmoniaryhmä aspektiin. Puhutaan siis Solmukaselin hallitsijaplaneetan ja solmujen välisistä aspekteista syntymäkartalla.

 

Hallitsijaplaneetan ja Kuunsolmun konjunktio tai oppositio (orbi korkeintaan 5°30’) tai sama molempien Kuunsolmujen hallitsijoiden välillä – Aurinkokarma

Tässä karmatyypissä on samankaltaisuutta kun Auringon ja Askendentin yhtymäaspektin kanssa. Henkilön, jolla on tämä erikoiskarma, on tarkoitus edistää ja kehittää personallisuuttaan ja tietoisuuttaan voimakkaasti tämän elämän aikana. Tapahtumat ja kohtalo johtavat häntä tässä prosessissa eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla ja edesauttavat ihmistä löytämään itsensä aina yhä uudelleen koko elämän ajan. Solmujen hallitsijat tarkassa konjunktiossa tai oppositiossa ylä- tai alasolmun kanssa tarkoittaa, että persoona on saanut syntyessään paljon energiaa mikäli henkilö pystyy kontrolloimaan sitä. Hänellä on myös normaalia enemmän valinnan vapautta kuinka kohtaa eteen tulevia haasteita ja hyödyntämään elämän antamia läksyjä. Tällä henkilöillä on yleensä tuuria ja myös onni tuntuu hymyilevän hänelle, olivatpa ulkoiset olosuhteet millaiset tahansa. Kyseessä olevan karman omistaja voi yleensä sanoa elämänsä ensimmäisen parinkymmenen vuoden jälkeen, että onnekas johdatus on ohjannut hänen askeleitaan siihen suuntaan, mihin hänen tulikin kulkea. Näitä ihmisiä ohjaa myös vitaalinen vaisto, jonka sallii toteuttaa ja kulkea omaa tietään yleensä ilman sen suurempia konflikteja. On kuitenkin tärkeää, että nämä henkilöt oppivat olemaan riittävän rohkeita ja elämään pelkäämättä tai vertaamatta itseään ulkoisiin malleihin. Vain sillä tavalla he voivat kulkea päättäväisesti omaa tietään, kohti päämääräänsä, joka kuuluu vain heille ja antaa mahdollisesti suunnan koko elämälle. Mikä päämäärä sitten on, paljastuu henkilölle yleensä aivan kuin jonkin ilmiselvä asia silloin kun hän on tarpeeksi pitkällä henkisessä kehityksessään ja reitillään. Tällainen itsevarma käyttäytyminen saattaa herättää ympäristössä myös pelkoja tai torjumisreaktioita. On vain hyvin vähän ihmisiä, joilla on rohkeutta olla reilusti oma itsensä ja myös ilmaista itseään tällä tavalla.

Hallitsijaplaneetta 6° – 7°50’ asteen kulmassa Kuunsolmuun – Kuukarma

Tämä konjunktio muistuttaa paljon ravunmerkin dynamiikkaa ja sillä on yhtäläisyyksiä syntymäkartan Kuuhun. Nämä henkilöt osoittavat usein erityistä kiintymystä äitiinsä ja äitikuvaa kohtaan. Perhe on heille tärkeä ja heillä on yleensä erityistä perheyhteyden tajua. On mahdollista ettei äiti ole aiemmissa elämissään toteuttanut velvollisuuksiaan tai että jokin dramaattinen tapahtuma olisi häirinnyt tai rikkonut perheen, josta seurauksena lapsi kokee edelleen jatkuvaa turvan tarvetta ja janoaa huolenpitoa. Jos ihminen asettaa oman äidin universuminsa keskiöön, se voi viedä voimaa muista tärkeistä tunnesiteistä. Se voi myös vaikuttaa henkilön omaan vanhemmuuteen, niin että hän unohtaa itsensä ja elää osittain toisten tarpeiden kautta. Kuukarmassa ollaan tekemisissä hyvin herkkien ihmisten kanssa, jotka ovat epätavallisen vastaanottavaisia näkymättömälle maailmalle ja avoimia psyykkisille ilmiöille. Heillä on usein mediaalisia kykyjä ja unimaailma voi ottaa suuren paikan heidän elämässään.

 

 

Hallitsijaplaneetta 8° – 8°59’ asteen kulmassa Kuunsolmuun – Venuskarma

Seitsemäs huone sekä kartan Venuksen ja Marsin välinen suhde näyttelevät tämän aspektin kohdalla erittäin tärkeä roolia. Tässä käsitellään emotionaalisen puolen mahdollisuuksia, jotka johtavat juurensa suoraan jostain aiemmasta elämästä. Andrieu toteaa, että pariskunta, jolla jommallakummalla on tämä kuvio, ovat toisiinsa nähden hyvin erikoislaatuisessa suhteessa. Venus karman omaavalla henkilöllä on taipumusta osoittaa elämänkumppaniaan kohtaan rajatonta kärsivällisyyttä ja kokea, että hänen pitäisi huolehtia kumppanista ikään kuin maksaisi tälle velkaa. Tämän karman omistavalla henkilöllä Venukseen liittyvät tekijät voivat olla suhteellisen heikosti kehittyneet ja nyt on aika harjoitella niitä. Henkilö on ihmissuhteissa helposti liian riippuvainen sekä itsekeskeinen ja hän myös reagoi asioihin tältä pohjalta. Näiden ihmisten tulisi opetella arvioimaan tunteitaan rationaalisemmin ja kehittyä tasapainoisemmiksi. Karmaansa heidän tulisi käyttää kommunikaatiokyvyn ja ihmissuhdetaitojen kehittämiseen ja muistaa samalla pitää kiinni myös omasta ajattelutavastaan. Siksi henkilön on tässä elämässä tarkoitus kohdata tunteiden universaaleja muotoja parisuhteen/ suhteiden avulla.

 

Hallitsijaplaneetta 9° – 9°59’ asteen kulmassa Kuunsolmuun – Saturnuskarma

Tässä aspektissa karmallinen merkitys on aivan ilmeinen. Henkilö voi olla syrjään vetäytynyt tai hän saattaa kokea velvollisuutta pitää huolta jostain perheenjäsenestä tai läheisestä, joka tarvitsee apua joko ruumiillisen tai psyykkisen sairauden takia. Tällainen ihminen tulee yleensä kohtaamaan elämänsä aikana yksinäisyyttä sekä kärsimystä, jolloin hän selvittää välinsä Saturnuksen pimeän puolen kanssa. On kyse karmasta, jonka seuraukset ja vaikutukset tulevat esille näkyvässä maailmassa. Tämän kautta tahdonvoima ja persoonallisuus lujittuvat ja ihminen oppii ymmärtämään paremmin maanpäälliset fyysiset realiteetit ja niihin sidoksissa olevat illuusiot. Tästä viisaudesta syntyy myös vapaus. Vaikka tämä kuulostaa haasteelliselta, sillä on myös positiivinen arvonsa. Jos henkilö ottaa kantaakseen karmisen taakkaansa eikä anna sen nujertaa itseään, suodaan hänelle muilla elämän alueilla suhteellinen vapaus. Joka tapauksessa hänen syntymäkarttansa kertoo onnesta, joka on omalla tavallaan oikukas.

 

Hallitsijaplaneetta 10° – 10°59’ asteen kulmassa Kuunsolmuun – Jupiterkarma

Jupiter-karman haltijaa tuntuvat kannattelevan onnen ja menestyksen aallot mukanansa. Hänellä on tässä elämässä mahdollisuus antaa etusija rahalle, imagolleen, yhteiskunnalle ja ammatilleen. On kuitenkin olemassa vaara, että oma lahjakkuus ja elämän päämäärät sekoittuvat sen verran paljon että ne sulautuvat yhteen henkilön pätemisen tarpeen kanssa. Tämä taipumus tulee usein vielä voimakkaammaksi, jos yläsolmu on syntymäkartan 2, 6, tai 10 huoneessa. Tässä karmassa isä näyttelee usein tärkeää osaa, joko siksi että hän on ollut lapsuudesta lähtien poissa tai koska hän ei ole pystynyt täyttänyt kasvattajan rooliaan. Esimerkiksi isä on voinut olla tärkeä henkilö oman uran kannalta. Asianomainen voi joskus yrittää kompensoida isän puuttumista ulkoisessa maailmassa esimerkiksi oman pätemisen tarpeensa välityksellä. Mikäli henkilö on torjunut tällaisen ”isäkuvan” johtaa tämä yleensä jokaisen muunkin auktoriteettihahmon torjumiseen ja henkilö rakentaa elämänsä omien mielikuviensa ja toiveittensa mukaisesti.

 

Tässä oli vähän esimerkkejä erilaisista karmoista. Näillä karmoilla on erilaiset nimet riippuen mihin planeetta teemoihin karma liittyy. Omalla kartalla erikoiskarma voi viitata siihen että sielu on tavallaan päättänyt suorittaa tiettyjä teemoja mitkä voivat sinänsä olla tärkeitä huomioida kartalla. Nämä voivat myös antaa erilainen syvyys ja ymmärrys omaan karttaan ja karmapolua kohtaan. Voi myös olla tärkeä huomioida jos hallitsijaplaneetta on perääntyvä tai pysähtynyt kartalla. Se, että planeetta olisikin perääntyvä, ei millään tapaa muuta karmallinen suunta, mutta se saattaa haastaa ja kasvattaa vaikuttamisen halua ja nostattaa satunnaisia taisteluja ulkoista maailmaa vastaan. Tästä tulee olla hyvin tietoinen, samoin kuin oppia tunnistamaan mihin asti voi mahdollisesti kulkea silloin kun on jo ylittämässä omia rajojaan. Yksi ta molemmat hallitsijat voivat tehdä solmuakseliin tämän karma aspektin ja kyseinen karma voimistuu sen mukaan.

 

 

Lähteet:

Andrieu Irène, Astrologie, clé des vies antérieures; L’interprétation des noeuds lunaires en astrologie karmique ( Editions Dangles 1984)

Andrieu Irène, L’arbre généalogique karmique; Votre univers relationnel en astrologie d’évolution ( Editions Dangles 1992)

Sundell, Vile´n, Wiik; Karma-astrologian avaimet (Basam Books 2021)

Urmas Maija, Muistiinpanot (1995-2020)

 

 

Kommentoi