Yksilöllinen ja yhteinen elämänmatkamme karmallisesti

Yksilöllinen ja yhteinen elämänmatkamme karmallisesti

(esin julkaistu Astro.fi blogissa 29.3.2022)

Henkistä polkua kuljettaessa Sielun motiivien ja tarkoitusperien ymmärtäminen on tärkeää. Henkinen kehitys perustuu ajatukseen, että Korkeampi Itse (Sielu) pyrkii opastamaan meitä tietyissä kehitysvaiheissa, jolloin Sielun valo säteilee kauttamme ja kehottaa meitä sopeutumaan omaan jumalalliseen tarkoitukseemme ja suunnitelmaan.

Henkistä polkua kulkiessa ja karma-astrologiaa tutkiessa mieleemme nousee helposti kysymyksiä, kuten mikä mahtaisi olla elämänsuuntani ja elämäntarkoitukseni tässä elämässä? Karma-astrologian avulla saamme helpoiten vastauksia yksilön näkökulmaan, mutta on hyvä ymmärtää, että samalla, kun meillä kaikilla on se oma yksilöllinen sielun tie, niin meitä yhdistää astrologiassa myös yhteinen, eli kollektiivinen matka.

Karma-astrologia eroaa huomattavasti perusastrologiasta siten, että se huomioi syntymäkartan tekijöitä ja henkilön elämää laajemmasta perspektiivistä. Tunnetun sveitsiläisen astrologin ja oman karma-astrologisen koulukunnan perustajan Bruno Huberin näkemys karman opista astrologiassa oli se, että niitä piirteitä, jotka olivat erittäin korostuneita yksilön edellisissä elämissä, tulisi tässä elämässä alkaa vähentää, ja vastaavasti ne yksilön ominaisuudet, jotka eivät päässeet kunnolla vielä esiin tai kehittymään aiemmin, tulisi tässä elämässä ottaa tarkemmin työn alle. Tällä tavalla Sielun keräämä kokonaiskokemus tasapainottuu elämien välillä. Eräs keskeinen tekijä syntymäkartalla, joka kertoo paljon yksilön elämän suunnasta, on kuunsolmujen asema.

 

Kuunsolmut ovat sielujemme kompassineulat

Kuunsolmuja on joskus kuvailtu sielun kompassineuloiksi. Kun mietimme, kuinka kompassi toimii, ymmärrämme, että se on koko ajan pienessä liikkeessä tai jännitystilassa. Kun käännymme ympäri, myös kompassineula kääntyy. Näin tapahtuu myös kuunsolmujen kanssa.

Kuunsolmujen voidaan ajatella olevan kuin tuo kompassin neula kartallamme. Se on henkilökohtainen oppaamme astrologisessa kartassa, ja se liikkuu elämänsuuntamme mukaisesti. Solmut ovat mielestäni yksi parhaita esimerkkejä siitä, miten karma-astrologinen matka voi olla yhteinen ja yksilöllinen samanaikaisesti. Solmujen asemat ovat nimittäin samat kaikilla 1,5 vuoden aikana syntyneillä saman eläinradan merkeillä, sekä niillä, joilla on 18,6 vuoden ikäero. Syntymäkellonaika on sitten kaikilla se yksilöllinen tekijä, joka pistää solmut eri huoneisiin kartalla. Tällöin astrologinen matka alkaa yksilöityä, ja kuunsolmujen kautta se kulkee myös samalla symbolisesti taaksepäin astrologisessa kartassa.

”Tapahtumat eivät luo karmaa, vaan meidän reaktiomme näihin tapahtumiin. Ei ole toimintaa ilman reaktiota eikä valintaa ilman seurausta. Kun saapuu alkulähteelle, ymmärtää, että oman elämämme todellinen luoja olemmekin me itse.” – Karma-astrologi Irene Andrieu

Psykologiaa opiskellessani tutustuin Luftin ja Harringtonin kehittämään Joharin ikkuna -menetelmään. Tämä on mielenkiintoinen metodi, jonka avulla pystymme laajentamaan oman maailmamme henkilökohtaista linssiä ja ihmissuhdeymmärrystä. Metodi perustuu ihmisten välisen avoimuuden lisäämiseen, siihen, että tuomme näkyväksi ja esille omaa kokemustamme, jolloin se kirkastuu itsellemmekin. Lyhyesti sanottuna se toimii siten, että pyrimme tunnistamaan ne alueet, jotka ovat elämässämme tavallaan ”piilossa” meiltä itseltämme. Itsetutkiskelu voi jo avata eri ihmissuhdeymmärryksen ovia, joiden läpi on mahdollista kulkea. Tärkeintä kuitenkin on se, että itsetutkiskelu rikastuttaa omaa sisäistä maailmaamme. Matkallamme on ehkä tietty suunta, mutta se suunta voi myös muuttua yllättäen, ja joskus omaan elämänmatkaan tulee äkkikäännös. Riippumatta siitä, mitä itsetutkiskelun metodeja käyttää, lopputulos on kuitenkin aika samanlainen. Joharin ikkuna -menetelmällä syvennetään ymmärrystä itsestämme ja muista ihmisistä. Karma-astrologian kuunsolmujen kautta voit yhtä lailla avartaa ymmärrystä elämästäsi.

Kuunsolmujen merkitys karma-astrologiassa on ollut niin tärkeää, että siitä on muodostunut ihan oma astrologian haara nimeltä ”kuunsolmuastrologia”. Kaikilla planeetoilla on olemassa omat solmunsa, mutta koska Kuu liitetään yleensä voimakkaasti karma-ajatteluun, sen solmuista on tullut ne tärkeimmät solmut tämän tyyppistä astrologiaa tutkittaessa. Nämä solmut yhdistävät toistensa kautta samalla menneisyyden ja tulevaisuuden, lahjat ja haasteet, sekä antavat mahdollisuuden hyödyntää niitä vanhoja jo opittuja ominaisuuksia kartalta samalla, kun saamme mahdollisuuden tutustua uusiin haasteisiin. Ei ole varmastikaan sattumaa, että monissa tärkeimmissä ihmissuhteissamme kuunsolmut ovat vahvasti esillä ja aktivoituvat eri karttojen välillä.

Kuunsolmut edustavat kartalla isoa verkostoa, joka yhdistää paitsi merkit ja huoneet, niin myös planeetat kartalla. Näitä kaikkia voidaan karma-astrologiassa tutkia lähes loputtomiin. Eri karma-astrologiset koulukunnat ympäri maailmaa ovat siksi kehittäneet erilaisia menetelmiä, jotka auttavat meitä ymmärtämään omaa elämänsuuntaamme.

 

Mitä on erikoiskarma?

Ranskalainen karma-astrologi Irene Andrieu kehitteli nimenomaan kuunsolmujen hallitsijaplaneettoihin perustuvia erityisteemoja, joita hän itse kutsui erikoiskarmaksi. Andrieu ajatteli, että joillakin ihmisillä olisi kartoillaan erityinen karminen suunta, jota pystyi tutkimaan juuri kuunsolmuakselin kautta. Näin saataisiin enemmän yksittäistietoa henkilön omasta karmallisesta elämänmatkasta, ja siitä, miten kuunsolmujen karmallinen hallitsijaplaneetta ohjaa tätä matkaa ja osoittaa henkisen tien oivaltamista. Ranskan ulkopuolella menetelmää on käytetty aika vähän, joten tiedon kääntäminen eri kielille on siksi myös jäänyt, kuten on käynyt monille muillekin ”paikallisille” astrologian haaroille. Erikoiskarmojen tutkimisen kautta olen kuitenkin saanut kokea, että karma-astrologia voi avustaa meitä löytämään ja tunnistamaan sielun yksilöllisen matkan ja tarkoituksen. Se siis selkeyttää sitä suuntaa, mihin pitäisi pyrkiä tämän elämän opetuksien valossa. Omassa työssäni otan siis erikoiskarmat aina huomioon.

Auttaakseni sinua oman elämänsuunnan löytämisessä ja siihen liittyvien mahdollisuuksien kartoittamisessa, olemme Johanna Vilénin kanssa kehittäneet karma-astrologian alkeiskurssin, jossa on oma kuunsolmuja käsittelevä osuus.

Terveisin,
karma-astrologi Anne Sundell

Kommentoi