Perääntyvien planeettojen karmalliset lahjat

Ensin Julkaistu Astro.fi blogissa

Perääntyvien planeettojen karmalliset lahjat

Jo tuhansia vuosia sitten alkuperäiskansojen (mm. mayat ja inkat) katseet kohdistuivat usein taivaalle, ja Auringon ja Kuun liikkeiden ohella myös muihin planeettailmiöihin. He kiinnittivät huomiota siihen, että tietyillä aikajaksoilla näytti siltä kuin jokin tietty planeetta hidastaisi vauhtiaan. Tästä syntyi ilmiö, jota astrologiassa kutsutaan perääntyviksi planeetoiksi. Tämä ilmiö ei ole kuitenkaan todellinen, eli sitä ei tapahdu oikeasti. Astrologit eivät siis elä siinä uskossa, että planeetat liikkuisivat taivaalla taaksepäin. Kyseessä on illuusio, eli optinen harha maasta käsin katsottuna.

Alkuperäiskansojen ihmiset ajattelivat, että peruuttava planeetta käy läpi omanlaisensa maagisen muodonmuutoksen perääntymisvaiheen aikana. Tällöin sen energia ikään kuin muuttuu syvemmäksi ja kääntyy sisäänpäin. Alkuastrologeista osa oli myös sitä mieltä, että tällainen planeetta olisi jotenkin ”heikompi”, koska se ei etene tavallista vauhtia. Tänä päivänä kuitenkin tiedetään, että asia ei ole niin.

Viime vuosina nämä planeettojen perääntyvät jaksot ovat saaneet uuden renessanssin niin karma- kuin mundaaniastrologian puolellakin. Esimerkiksi perääntyvästä Merkuriuksesta on tullut laaja-alainen some-ilmiö, josta kirjoitetaan lehdistössäkin. Jopa Wall Street Journalissa juuri varoiteltiin, mitä Merkuriuksen perääntyessä ei kannata tehdä. Planeettojen perääntyvät jaksot tarjoavat kuitenkin näiden julkisuudessa esille tuotujen haasteiden lisäksi myös mahdollisuuksia sen planeetan edustamien teemojen syvälliseen läpikäymiseen peruutusjakson aikana, etenkin jos planeetta on omalla kartalla korostunut, tai perääntyy sielläkin.

Karma-astrologiassa jokaisella planeetalla on omanlainen, henkilökohtainen merkityksensä

Karmallinen ajattelu ja näkökulma planeetan voimaan yhdistyy erityisesti perääntyviin planeettoihin. Karma-astrologiassa tietyt planeetat liitetään erityisen vahvasti henkilökohtaiseen karmaan. Näistä mainittavia ovat Auringon lähellä olevat henkilökohtaiset perääntyvät planeetat, kuten Venus, Merkurius ja vähän matkan päässä oleva Mars.

Jotkut astrologit ovat sitä mieltä, että henkilökohtainen perääntyvä planeetta tavallaan värjää koko astrologisen kartan, eli antaa sille toisin sanoen pohjavärin. Entä mistä sitten tiedämme, mikä planeetta peruuttaa kartalla ja mikä ei? Nykyään on helppoa prosentuaalisesti tarkistaa, kuinka usein tietty planeetta peruuttaa tietyssä eläinradan merkissä. Peruuttavia planeettoja on myös helppo löytää astrologisten karttaohjelmien avulla. Perääntyvät planeetat näkyvät karttaohjelmissa siten, että niiden jälkeen merkitään R-kirjain tai Sr- ja Sd-kirjaimet. Kirjaimet kertovat onko planeetta ollut syntymähetkellä perääntyvässä (R) tai hitaammassa liikkeessä (Sr ja Sd), vai peräti kokonaan pysähtynyt syntymän hetkellä (S).

Tällainen planeetta voi olla ikään kuin kaiku vanhoista eletyistä elämistä. Samanlaiset tapahtumat ja ominaisuudet toistuvat tässä elämässä. Olemme tutustuneet kyseisen planeetan teemoihin jo aikaisemmin, joten sen kokemuskentästä meiltä löytyy lahjoja ja taipumuksia. Nyt viemme samoja karmallisia teemoja eteenpäin ja syvennämme niitä.

Perääntyvän planeetan kohdalla meiltä vaaditaan hyvin erilainen lähestymistapa planeettaenergian tulkintaan

Lähtiessämme tutkimaan karmallista merkitystä elämässämme, meidän on suunnattava fokus vahvasti itsetutkiskeluun ja omaan sisimpäämme. Työstämme perääntyvän planeetan sanomaa itsessämme syvällisesti ja pitkällä tähtäimellä. Kun planeetta käyttäytyy perääntyen, se käy läpi energeettisen muodonmuutoksen, mikä mahdollistaa sen energian käytön uudella tavalla. Tähän liitetään monesti ajatus siitä, että planeetan energiat kääntyvät enemmän sisäänpäin.

Itse ajattelen perääntyviä planeettoja ikään kuin mahdollisuutena, vaikka ne samanaikaisesti voivat sisältää tietynlaisen kosmisen ”jälki-istunnon”. Ne edustavat niitä teemoja ja kokemuksia, jotka sielu tuo mukanaan jostain edellisestä elämästä. Henkilötasolla planeetan energian tai teeman kanssa tulee eteen syvä tutkiminen ja suurempi muokkaamismahdollisuus. Se voi tuottaa mestarin, jos tietoisesti on valmis tekemään sen eteen työtä. Samalla tällainen planeetta voi sisältää pelkoa ja epävarmuutta. Joskus vanhasta muistista kumpuavat karmalliset kokemukset toistavat itseään uudelleen tässä elämässä.

Melkein jokaisella meistä on jokin perääntyvä planeetta omalla kartalla. Osa planeetoista perääntyy useammin kuin toiset, ja sen mukaan niitä luokitellaan enemmän tai vähemmän tavallisiksi. Henkilökohtaiset perääntyvät planeetat, kuten Merkurius, Mars ja Venus, voivat kertoa voimakkaammin yksilöllisen karman kokemuksista, ja ne erottuvat yksilön elämässä ehkä vahvemmin. Tämä on kuitenkin tärkeä tutkia tarkemmin planeetan sijoittumisen ja aspektien kautta.

Neptunus ja Pluto perääntyvät 40-50 prosenttia ajasta, joten ne kertovat enemmän kollektiivisen karman kokemuksista. Laajempi karma-analyysi kertookin, millä tavalla kartta toimii kokonaisuudessaan, sillä muut karmatekijät kartalla voivat aina voimistaa tai haastaa teemaa, joka yksilön elämässä nousee esiin.

 

Perääntyvä planeetta voi myös olla yksi avain henkilökohtaiseen menestykseen tai tappioon

Se voi kertoa meille elämänalueesta, jossa meillä ei ole enää karman luottopuolella paljoakaan joustoa jäljellä. Mutta se voi myös tuoda meille oivalluksen siitä, missä olemme jo taitavia ja viisaita, eli missä voimme luottaa enemmän intuitioomme. Kenties sielumme on jo edellisissä elämissä käynyt läpi suuren muodonmuutoksen? Silloin tässä elämässä olemme enää viimeistelemässä tuota muutosta.

Tunnettu kanadalainen astrologi Erin Sullivan on tutkinut paljon perääntyvien planeettojen salaisuuksia mytologisesti sekä käytännön tasolla henkilöiden elämässä. Hän toteaa, että perääntyvän vaiheen kautta planeetta on kauempana todellisesta integroituneesta yksilöstä ja käyttäytyy kapinallisemmin tai epäsäännöllisemmällä tavalla. Sen energia on silloin enemmän sisäänpäin kääntynyt ulkoisen ilmenemisen sijaan ja mahdollistaa näin planeetan teemojen syvemmän läpikäymisen tämän elämän aikana. Niin kuin Januksen kasvoilla, perääntyvän planeetan kohdalla voidaan meissä itsessämme kohdata kaksi erilaista puolta, ja samalla vilkaista edellisten elämien kokemusten pariin ja soveltaa niiden kokemuskenttää tähän elämään.

Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Ymmärtämällä omien perääntyvien planeettojemme merkitystä kartallamme, voimme tutustua omiin kätkettyihin taitoihimme ja samalla myös ymmärtää, missä meillä on tässä elämässä mahdollisuuksia vielä kerran erikoistua ja syventää tietämystämme. Voimme havahtua siihen, millä elämänalueella meillä on ehkä töppäyksiä takana, mutta yhtä paljon siihen, millä alueella meillä on jo kerättyjä voimavaroja ja viisauksia selkärepussa mukana. Ja kun perääntyvä planeetta muuttuu meissä lopulta tietoiseksi voimavaraksi, olemme jo melkein perillä.

Oletko ilta- vai aamutähti?

Henkilökohtaisista perääntyvistä planeetoista puhutaan joskus myös aamu- ja iltatähtenä. Se katsotaan siitä, onko perääntyvä planeetta ollut syntymähetkellä ennen Aurinkoa vai sen jälkeen. Tähän liitetään myös Prometheus- ja Epimetheus-jumalien mytologia. Tarinan veljeksistä Epimetheus oli harkitsematon ja nopea toimissaan. Hän olikin kuin aamutähti, joka toimii ennen kuin logiikkaa ja älyä symboloiva Auringon valo ehti nousta. Prometheus oli selkeästi varovaisempi ja tarkasti harkitseva, eli hänen ajatustaan kirkasti jo nousseen Auringon valo.

Karma-astrologiassa käytetään monesti symbolikieltä ja mytologiaa apuna kartan teemojen syvempään avaamiseen. Jos kartaltasi löytyy aamutähdeksi luokiteltu perääntyvä planeetta, se voi kuvailla enemmän ulospäinsuuntautunutta, impulsiivisempaa ja vaistomaista energiaa, kun taas iltatähdeksi luokiteltu planeetta kertoo enemmän varovaisesta ja rauhallisemmasta käytöksestä.

 

Tästä astro.fi blogiin: 

https://www.astro.fi/blog/21103/peraantyvien-planeettojen-karmalliset-lahjat

Kommentoi