Entäs psykologinen Astrologia?

Psykologia astrologian valossa

Ensin Julkaistu Astro Logos lehdessä 

Carl Jung, yksi psykologian tunnetuimmista henkilöistä oli myös astrologi ja hänen tyttärestään Gret Baumann-Jungista tuli astrologi. Tästä Jungin astropsykologisesta koulusta lähtivät sitten Bruno Huber ja Liz Greene perustamaan omat astropsykologiset koulunsa.  

Psykologisessa astrologiassa nähdään syntymäkartta enintään kuin kuvana ihmisen psyykestä syntymähetkellä, ja transiitit psyyken kehitysmahdollisuuksina. Kartta kuvaa ihmisen sisäisiä psyykkisiä konflikteja, komplekseja ja ulkoistettuja ongelmia. Transiitit kuvaavat mahdollisuuksia työstää psykologisia osia ja synkronisoida ne sisäisen ja ulkoisen maailman välillä.

Tunnetun psykiatrin astrologitaustasta puhutaan harvoin, etenkin psykologian yhteydessä. Miksi näin on, vaikka astrologia on ollut psykologian tieteenkin kehittymisen alkuvaiheissa historiallisesti merkittävässä asemassa? 

Käytämme tänään joogaa, akupunktiota, kiropraktiikkaa ja paljon muita niin sanottuja vaihtoehtoterapioita tavallisen lääketieteen ohella. Kuitenkin astrologialla on vielä aikamoinen matka samanlaisen statuksen saavuttamiseen yhteiskunnassamme.

Opiskeltuani kehityspsykologiaa ymmärsin, että Jungin päätöstä harrastaa astrologiaa pidettiin selvänä merkkinä hänen totaalisesta sekoamisestaan. Asialle nauretaan ja sitä pidetään erehdyksenä. Jung itse piti sitä läpimurtona, ja kun tutkii hänen psykologista työtään tarkemmin, ei voi sulkea pois sitä, että astrologia oli mukana enemmän kuin vain sattumalta. Ei ole enää mahdollista kieltää astrologian merkitystä psykologisessa toiminnassa. 

Omien sanojensa mukaan Jung ajatteli, että ”Astrologia edustaa yhteissummaa siitä kaikesta, mitä psykologia opettaa”. Tämä asia johti myös Jungin ja hänen kollegansa Freudin eriäviin näkemyksiin. Freud kirjoittaa useissa kirjeissään Jungille, kuinka huolestunut hän on tämän okkultismiin kääntymisestä. 

 

En tiedä kuinka suuri merkitys tällä oli siihen, että vuonna 1913 Jungin ja Freudin ystävyys loppui, minkä jälkeen Freud suhtautui selvästi kriittisesti Jungin ns. okkultismiin, eivätkä miehet enää kohdanneet. Jungiin lyötiin myöhemmin leima psykiatrina, joka sekoitti tiedettä ja mystiikkaa keskenään. 

Jungin psykologisessa mallissa on päivänselvää, että astrologinen kartta on ollut hänelle yksi inspiraation lähde. Siinä puhutaan muun muassa naamiosta (nousevasta merkistä), varjosta (12. huone kartassa), synkronisoinnista (eli kyvystä ennustaa), kollektiivisesta alitajunnasta (ulkoiset planeetat, IC) ja arkkityypeistä, jossa ekstrovertit ja introvertit ovat hyvin lähellä astrologisen kartan elementtijakautumaa. Jung meni niin pitkälle, että vuonna 1952 hän julkaisi kirjan Synchronicity- An astrological Experiment, ja oli omien sanojensa mukaan tutkinut astrologiaa jo 30 vuoden ajan. Muusikko Sting (The Police) teki myöhemmin kappaleen ’Synchronicity’,  joka oli suora kunnianosoitus tälle termille. 

Samalla ajanjaksolla kuin Jung ja Freud, Roberto Assagioli laati myös oman transpersoonallisen  psykosynteesin teoriansa, A New Method of treatment – Psychosynthesis”.  Roberto Assagioli oli Italiasta kotoisa oleva Freudin oppilas, joka innoissaan opiskeli ja myös opetti Freudin teoriaa kotimaassaan, kunnes hän teki siitä kriittisen tutkimuksen ja totesi että teoria oli hänen mukaansa aivan liian yksinkertainen ja liian synkkä kuvailemaan ihmismieltä. Assagioli ajatteli, että ihmisen spirituaalinen matka ja olemus oli osa personallisuutta, ja hän halusi nähdä ihmisen positiivisessa valossa. Hän halusi keskittyä mahdollisuuksiin eikä vain patologisuuteen, mitä hänen mielestään psykoanalyysi edusti. Freud kirjoitti jossain vaiheessa kirjeen, missä hän pyysi Assagiolia jatkamaan psykoanalyysin opettamista Italiassa. Tämä vastasi: ”Totta kai voin, mutta minun pitää ensin tehdä vähän muutoksia teoriaan; minun teoriassani ihmismielen talossa ei ole pelkästään alitajuntaa ja tajuntaa, vaan siinä on myös keskitajunta, aurinkoterassi ja jopa hissi!” 

Assagioli valmistui myöhemmin psykiatriksi ja työskenteli oman teoriansa kanssa Roomassa. Teoriasta tulikin sitten erillinen astrologinen psykologinen koulukunta, ja tänä päivänä löydämme esimerkiksi Espanjasta Barcelonan koulun ’Huber School of Psychological  Astrology’. Siellä koulutus perustuu suoraan Assagiolin teoriaan ja sillä tavalla se erottuu jungilaisesta astrologisesta psykologiasta.  Suurin osa astrologista psykologiaa nykyisin harrastavista ovat kuitenkin Jungin koulun jälkeläisiä.

 

Kehityspsykologian kytkentä astrologiaan

Kävin vuonna 2016 Englannin astrologisen seuran (Astrological Association of Great Britain) järjestämässä konferenssissa, missä olin erään irlantilaisen astrologin luennolla. Luennon teemana oli parisuhdeastrologia, mutta istuessani kuuntelemassa ymmärsin, että ihmisen elämän transiitit tapahtuvat käsi kädessä hänen kehityspsykologisten vaiheidensa kanssa. Ero on ainoastaan siinä, että astrologisesti pystymme paljon tarkemmin määrittelemään vaiheiden alun ja lopun planeettojen liikkeiden mukaan kartalla. Tämä ei kuitenkaan voi olla sattumaa. Muistin Jungin tekemän tutkimuksen, missä hän käy läpi 180 avioparin syntymäkartat ja toteaa, että tietyt aspektit toistuvat liian usein kartoilla ollakseen sattumaa. Hän oivalsi myös, että tietyt planeetat, kuten Saturnus ja Uranus olivat monesti mukana kriittisissä kehitysvaiheissa.

Opiskeltuani MISPA –koulussa (Mercury Internet School of Psychological Astrology)  löysin hienon yhteenvedon elämän transiiteista. Ihan alussa ilmenevät kuitenkin Kuun vaikutus ja aspektit, jotka sopivat hyvin yhteen John Bowlbyn ja Mary Ainsworthin kiintymyssuhdeteoriaan. Kuu on se henkilö, josta olemme riippuvaisia ja jonka kautta vauva saa kuvan maailmasta. Ja Ainsworthin mukaan äitisuhde (Kuu) antaa ihmisille sitä luottamuspohjaa, mikä sitten toimii enemmän tai vähemmän onnistuneesti loppuelämän parisuhdeasioissa. Mitkä ovat meidän perustarpeemme ja pelkomme? Mitkä planeetat Kuu kohtaa kartalla? Tutkimalla Kuun merkkiä ja Kuun aspekteja pystymme aika pitkälle kehittämään kuvan siitä ensimmäisestä suhteesta. Ainsworth tutki ja määritteli äidin ja lapsen välistä suhdetta Strange test Situation  -testillä. Astropsykologit tutkivat sitä kartalta.

Mars tekee ensimmäisen transiitin, kun lapsi on noin 3-vuotias ja siitä lähtee ”minä itse” -vaihe käyntiin. Se on myös psykologisesti hyvin tutkittu vaihe. Seuraavana ovat vuorossa Jupiter, Saturnus jne. Jung huomasi myös, että ihmiset hakeutuivat hänen luokseen useimmiten silloin, kuin ulkoplaneetat Saturnus ja Uranus tekivät transiitteja kartalla. Masennus ja ahdistus ovat silloin aika usein mukana ongelmissa. Kun osallistuin Liz Greenen Saturnus-kurssille, samat väitteet tulivat esiin. Uranuksen aspektit liitetään ahdistukseen ja Saturnuksen masennukseen.

Jungin näkemys ihmisen elämästä tukee kuitenkin enemmän sitä, mitä Erik H. Eriksson ajatteli kehitysvaiheista. Jung väitti, että ihminen on enemmän kuin pelkästään psykoseksuaalinen olento. Kaikki ei ole mennyttä, vaikka jokin kehitysaskel ei mene ihan nappiin, koska uusia mahdollisuuksia on tulossa. Eriksson ajatteli, että ihminen käy läpi 8 vaihetta elämänsä aikana ja aina on mahdollisuus korjata edellisen vaiheen kesken jääneitä asioita. Samoin astrologisesti ajattelen, että voimme ottaa kehitysmahdollisuudet vastaan useamman kerran, kun planeetat kiertävät syntymäkarttaa. Vaikka alkuvaihe ei olisi ollutkaan niin turvallinen, meillä on mahdollisuus työstää samoja teemoja yhä uudestaan ja uudestaan. Astrologisesti on myös mahdollista antaa tietyt aikaraamit transiiteille. Tämä voi jo antaa aika paljon lohdutusta asiakkaalle. 

Uusimmat tutkimukset, jotka koskevat tärkeitä planeettakuvioita ja aspekteja esim. parisuhteisiin liittyen, sisältävät usein myös asteroideja. On huomattu, että esimerkiksi Cereksen asema on monesti keskeinen tekijä, eli emme saa unohtaa asteroidien tärkeyttä psykologisessa tulkinnassa!

Jungin psykologian katsotaan usein olevan monimutkaisempaa ja ehkä myös sopivampaa monimutkaisempiin ongelmiin. Kuka ihminen ei sitten olisi monimutkainen? Astrologisesti tiedämme ainakin sen, että syntymäkartan tulkinta ei ole lainkaan helppoa ja se sisältää monimutkaisia kuvioita. Sen tiesi myös Jung ja kehitteli sitä varten psykologisen mallin, jossa oli myös mukana ihmisen spirituaalinen olemus, ja jossa arkkityypit ja varjot olivat osana ihmisen psykologista olemusta.

Käännös: Marita Hölttä

 

Lähteet: 

Barcelona Huber School of Psychological Astrology (2017), henkilökohtainen haastattelu (Rosa Sole)

The Freud/Jung Letters (Abridged Edition) 1979

Roberto Assagioli och Psykosyntes,  Ulla Plank 1994

Astrology and the Modern Psyche, Dane Rudhyar 1973

Mercury Internet School of Psychological Astrology notes (2017)

The Astro Investigators, Marriage Synastry Research Project 2005

Kommentoi