Lilith – svarta månen

Lilith – den svarta månen

En gång satt jag på ett tåg och hörde en medpassagerare fråga sin kompis vem som var den första kvinnan i bibeln. Hon svarade självsäkert Eva, och då hon fick veta att det var fel blev hon mycket förvånad. Deth är är ändå ganska vanligt, att vi inte är medvetna om att det enligt historien fanns en annan kvinna före Eva, nämligen Lilith, ibland även kallad ”den första Eva.”

I bibeln har man verkligen ansträngt sej för att få bort de texter där Lilith funnits med, men om man läser mer noggrant hittar man fortfarande spår av henne. Som exempel kan nämnas Jesaja 34:14 där det står följande: ”Det blir ett tillhåll för ökendjur och hyenor, en plats där gastar möts. Där håller också Lilit till och finner en plats att vila.” I denna bok hittar vi även två olika beskrivningar om hur Gud skapade de första människorna. I den ena skapade han dem till sin avbild, och de var jämlika. I den andra skapar han Eva utifrån Adams revben. Av dessa exempel kan vi se att det fortfarande kan hittas spår av den skapelseberättelse som ledde fram till Lilith.
Mytologin om henne begränsas inte endast till bibeln, Lilith har funnits med i historien i åtminstone 4000 år. Vi hittar henne i judarnas Talmud där hon beskrivs som en drottning, moder till monstren. Hon nämns även i den Babyloniska mytologin och visar där likheter med demonen Lamastu. I Goethes verk Valborgs natt hittar vi henne i förklädnad i häxan Lilis karaktär. Idag återfinns hon även i olika serier och spel eller filmer. Man kan säga att Lilith har gjort comeback som en typ av feministisk ikon.

 

Så vem var hon egentligen?

Berättelserna i de olika mytologiska texterna avviker från varandra då det kommer till Lilith. I judarnas Talmud berättas att hon var Adams fösta kärlek och att hon efter ett gräl lämnade paradiset. Lilith ville inte underkasta sej Adam sexuellt, vilket ledde till att han vände sej till Gud med klagomål. Det berättas även att tre änglar försökte övertala henne att återvända, men att hon vägrade. I ett senare skede blev hon dock svartsjuk på Adam och Eva och återvände för att försöka få tillbaka honom och röva bort deras barn. Denna historia kan ha lett till att hon ofta associeras med s.k. triangeldraman och maktkamper.

I Bibeln är historien lite annorlunda. Där var Lilith ett potentiellt större hot, eftersom hon bar på en stor hemlighet. Hon visste Guds verkliga namn och ifall detta blev avslöjat skulle världen gå under. Här var hon jämlik Adam och eftersom hon inte ville underkasta sej honom blev hon förvisad. Liliths och Evas konstraster kommer även här starkt fram. Lilith ses som ond och en som föder demoner medan Eva porträtteras som den ”ordentlig” kvinnokaraktären som föder barn.
I hebreiska Midrash berättas att hon var en barnamördare som påminner om en demon. Eftersom hon inte kunde få egna barn, ville hon hämnas på andras. Lilith förkippas även därför med födslar och hon är även sagd att vara naturens moder och står där för urmodern och den spontana föderskan. På detta sätt kan man även se henne som en naturkraft, en kraft som går att kanalisera.

Oberoende av alla dessa storyn så har Lilith verkat som inspirationskälla för konstnärer, musiker och författare världen över. Hon står för en annorlunda stark feministisk energi och hennes berättelse beskriver en otämjd kraft som vi alla har till vårt förfogande. Fastän Lilith astrologiskt inte är en fysisk planet utan en beräknad punkt i födelsekartan, kan hon berätta om ett ställe som vi kanske har undertryckt. Hon kan även hjälpa oss att belysa de mörkare delarna av vårt psyke, vårt skuggjag det som vi kanske känner skam för eller är rädd för att andra inte skall acceptera. Och så kan hon berätta om var vi har en tendens att vara ganska bitchiga ifall provocerade…

 

Lilith astrologiskt – tre Lilith

Så för att övergå till hur denna punkt uppfattas i astrologin… Jag kan inte med gott samvete skriva om henne utan att nämna den värdlsberömda astrologen Demetra George som i tiderna slog igenom med sin bok (Asteroid Goddess) där hon behandlade de fyra mest kända asteroiderna. Hon har även undersökt Lilith, och i boken Mysteries of the Dark Moon, gör hon ett djupdyk i historian och mytologin om denna astrologiska punkt. Andra kända astrologer som Lynn Bell har föreläst om henne och mycket information kan hittas på nätet: Black Moon Lilith: The Hidden Center (lynnbellastrology.com)
Vad som kan kännas förvirrande är då att det finns flera Lilith man kan använda astrologiskt. Det finns egentligen tre stycken och för att vara på det klara med vilken man använder så är det Lilith- den svarta månen. Det finns även en asteroid som kallas Lilith och en annan av jordens månar som man kan förväxla med henne. Genom att se på symbolen och genom att klargöra att det är frågan om den svarta månen kommer vi dock till rätt ställe.
Lilith är inte astrologiskt en fysisk planet, utan blir en beräknad punkt på kartan. Denna rör sej relativt snabbt, 3 grader och två minuter i dygnet. Ibland ser man de beräknade punkterna på kartan som mest framträdande då de blir aktiverade av något annat, som en planet som rör sej förbi.

En primitiv kraft

Den svarta månen – Lilith har att göra men månen på kartan och förknippas därför med privata eller mer inåtvända teman på kartan. Den kan berätta något om hur personen förhåller sej till sexuella teman och behov, och där kan finnas delar som man inte fullt accepterar eller är något rädd för att ta fram. På detta sätt kan man tänka att Lilith kan förknippas med tabubelagda delar och öppna förståelsen för dessa. Hon visar oss en form av skugga som vid första anblick kan kännas svår att ta till sej. Just därför blir hennes placering så viktig, för det är här vi kan växa och utmana oss själva till att överkomma rädslorna. Genom att belysa dem och undersöka dem i kartan kan vi hitta lösningen.

”Man blir inte bara upplyst av att föreställa sej figurer av ljus, utan genom att göra mörkret medvetet. -Carl Jung”

Här har vi ett område som det kan ockås vara bra att närma sej med en hel del humor. Och kanske även genom frågor; I vilka områden vill jag göra en förändring? Var kanske jag är snabb att döma andra? Vad håller mej tillbaka från att uppnå mitt riktiga jag?
Inom karma astrologin ser man denna punkt som en läxa som själen har tagit med sej för att jobba på i detta liv. Det tecken och hus där den befinner sej, berättar mer ingånde om dessa teman.

Lilith tar 9 år på sej att gå igenom alla zodiakens tolv tecken. Detta betyder att hon stannar i samma tecken i medeltal 8 månader. I länken nedan kan du läsa mer om Liliths betydelse i den astrologiska kartan på engelska:

Lilith på kartan

Referenser:

Bell Lynn; MISPA School of Psychological Astrology Lecture (2015)

George Demetra; Mysteries of the Dark Moon: The Healing Power of the Dark Godess. Harper Collins (1992)

Raamattu

Varis Armas; Lilith Esitelmä (1975)

Walker Laura; The Astrology of the Black Moon Ten Dog Publishing (2010)

Varjon arkkityyppi – psyykeen pimeä puoli – Mielen Ihmeet

Lämna en kommentar